http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5693
18 มิถุนายน 2561 เวลา 09:59 น. เปิดอ่าน 283 ครั้ง

ไอเดียดี คว้าเงินหมื่น กิจกรรมดีดี สำหรับนักเรียน และนักศึกษา ระดับ ม.ปลาย ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยาะ แพร่ และน่าน

ไอเดียดี คว้าเงินหมื่น

กิจกรรมดีดี สำหรับนักเรียน และนักศึกษา
ระดับ ม.ปลาย ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยาะ แพร่ และน่าน

เพียงแค่คุณมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม
หรือการนำนวัตกรรมไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จาก ข้าว ชา กาแฟหรือผลิตภัณฑ์อาหารอื่น
เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ประกอบการให้สามารถนำผลงาน/ไอเดีย ไปต่อยอดในเชิงธุรกิจได้

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสมัคร
1. กำลังศึกษาอยู่ระดับ ม.ปลาย ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน
2. จับกลุ่มทีมละ 2-3 คน และ อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน*
3. เป็นนักศึกษาระดับชั้นปีเดียวกัน หรือ ต่างชั้นปีกันก็ได้
4. ศึกษาอยู่สาขาเดียวกัน หรือ ต่างสาขากันก็ได้
5. เรียนอยู่สถานศึกษาเดียวกัน หรือ ต่างสถานศึกษากันก็ได้

หมายเหตุ *อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน สามารถให้คำปรึกษาหลายทีมได

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ https://bit.ly/2sXMLoc
และส่งคลิปนำเสนอไอเดีย ความยาว 3 - 5 นาที มายัง i2p.mfu@gmail.com (ส่งคลิปนำเสนอภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2561)

รับสมัครเพียง 40 ทีมเท่านั้น
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 มิถุนายน 2561

สอบถามเพิ่มเติม
นางสาวสิรินาฎ เทียนทอง และนางสาวชญานี เล้าตระกูล
โทร. 053-917014

แหล่งข่าว MFii    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5693