http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5671
06 มิถุนายน 2561 เวลา 11:17 น. เปิดอ่าน 314 ครั้ง

เทศบาลนครเชียงรายเปิดศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุโซน ๕ เทศบาลนครเชียงราย สูงวัยสร้างเมือง ณ ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ วัดเชียงยืน จังหวัดเชียงราย

 คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนชุมชนในเขตเทศบาล ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุโซน ๕ เทศบาลนครเชียงราย ตามศาสตร์พระราชากับการปฏิบัติการสร้างศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ “สูงวัยสร้างเมือง” พร้อมน้อมนำศาสตร์ของพระราชา สู่การเรียนรู้ในผู้สูงอายุมาเป็นแนวทางและปรับใช้ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” สู่การปฏิบัติจริงในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไปสู่ความยั่งยืนด้วยการปฏิบัติจริง ณ ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ ๕ วัดเชียงยืน จังหวัดเชียงราย

แหล่งข่าว    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5671