http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5661
01 มิถุนายน 2561 เวลา 15:44 น. เปิดอ่าน 378 ครั้ง

เทศบาลนครเชียงรายเปิดสนามเด็กเล่น Play & Lean ห้องสมุดเสมสิขาลัยเชียงราย เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อน และออกกำลังกายแก่เด็ก เยาวชน

นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และคณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมพิธีเปิดสนามเด็กเล่น Play & Lean ห้องสมุดเสมสิขาลัยเชียงราย เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อน และออกกำลังกายแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพราะของเล่นให้ประโยชน์ต่อการพัฒนาทางร่างกาย และสติปัญญา อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ฝึกให้กล้าที่จะแสดงออก ทำให้เด็กมีสุขภาพจิตที่ดีช่วยลดความก้าวร้าวทำให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องสมุดเสมสิขาลัยเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แหล่งข่าว    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5661