http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5657
30 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:21 น. เปิดอ่าน 451 ครั้ง

เทศบาลนครเชียงราย เปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ใน กิจกรรมวิถีพุทธและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ชุมชนดอยสะเก็น

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑  นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย พนักงานเทศบาล และประชาชนชุมชนในเขตเทศบาล ร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน “กิจกรรมวิถีพุทธและภูมิปัญญาท้องถิ่น” เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนดอยสะเก็น ในด้านการจัดทำบายศรี ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อนำมาใช้ในพิธีถวายเครื่องสังเวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักษ์รักษาพื้นที่ดอยสะเก็น อันได้แก่ เจ้าพ่อศรีสมบูรณ์ เจ้าพ่อศรีสุวรรณ์ เจ้าเปลวปล่องฟ้าและเจ้าปู่องค์ดำ ตามความเชื่อของคนในท้องถิ่

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันห่มผ้าและสรงน้ำพระธาตุดอยสะเก็นอันเก่ามีอายุไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ปี อันเป็นกิจกรรมประเพณีอันดีงามตามรอยวิถีพุทธศาสนาที่มีมาแต่โบราณ และเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของชุมชนดอยสะเก็น

ภายหลังจากพิธีกรรมดังกล่าวแล้วผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายและชุมชนยังได้ร่วมกันปลูกต้น ”ม่วงมงคล” เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้กับชุมชน จะได้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงราย ณ พระธาตุดอยสะเก็น ( คีรีชัยยามะ ) ชุมชนดอยสะเก็น จังหวัดเชียงราย

แหล่งข่าว ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครเชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5657