http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5650
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:38 น. เปิดอ่าน 669 ครั้ง

MFU Wellness Center เปิดรับบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพฟรี กับโครงการตรวจสุขภาพวัยทำงาน เริ่มตรวจ 4 มิ.ย.61 นี้

เปิดรับบุคคลทั่วไป ( ขอสงวนให้ผู้ไม่มีสิทธิ์เบิกค่าตรวจสุขภาพจากหน่วยงานรัฐหรือองค์กรใดๆ ) อายุ 18-59 ปี เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพฟรี!! กับ "โครงการตรวจสุขภาพวัยทำงาน" ท่านผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับการตรวจสุขภาพได้ ที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 7.30 น. -12.00 น. นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

เริ่มตรวจ 4 มิ.ย.61 นี้

เบอร์โทรศัพท์
053-917575 
053-917569
ติดต่อในเวลา 8.00 น. - 16.00 น. 

แหล่งข่าว    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5650