http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5646
25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:01 น. เปิดอ่าน 3643 ครั้ง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย ส่งเสริมอาชีพของความเป็นไทยแถลงข่าวจัดงานตลาดรัตนโกสินทร์ วันที่ 4-8 มิถุนายน 2561

 "ตลาดรัตนโกสินทร์" วิถีไทย ส่งเสริมอาชีพของความเป็นไทย 

                เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดการแถลงข่าว การจัดงาน ตลาดรัตนโกสินทร์ ส่งเสริมอาชีพความเป็นไทย เพื่ออนุรักษ์ความสวยงามของความเป็นไทย โดยมีผู้ประกอบการบางส่วนนำสินค้าตัวอย่าง ที่จะจัดจำหน่ายมาร่วมด้วย และงานตลาดรัตนโกสินทร์  จะจัดขึ้นในวันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 พร้อมยังมีนโยบายเก๋ๆ เชิญชวนผู้ที่ไปร่วมงานแต่งกายชุดไทยเที่ยว ชิม ช็อป ภายในงานอีกด้วย

                ทั้งนี้วัตถุประสงค์ภายในงาน นอกจากจะเน้นเรื่องการสร้างอาชีพแล้ว ทางผู้จัดงานยังได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อความกล้าแสดงออก ให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงวัฒนธรรมการแต่งกายของไทยโบราณ รวมไปถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมให้แก่จังหวัดเชียงราย กิจกรรมภายในงานมีตั้งแต่การสาธิตอาชีพเกี่ยวกับวิถีไทยที่ผู้ร่วมงานสามารถลงมือทำได้จริง เช่น การทำลูกชุบ และพวงกุญแจหนัง กิจกรรม “ออเจ้า รัตนโกสินทร์” ภาพโบราณเล่าเรื่องวิถีไทยในอดีต

                งานตลาดรัตนโกสินทร์ มีขึ้นตั้งแต่วันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 โดยแต่ละวันจะมีกิจกรรมแตกต่างกันไป การจัดงานจะแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ภาคกลางวัน เวลา 10.00-17.00 น. เป็นส่วนของกิจกรรมจากจัดหางานจังหวัดเชียงราย ภาคกลางคืน เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น.เป็นกิจกรรมการประกวดเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมงานในแต่ละวัน 


แหล่งข่าว    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5646