http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5628
16 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:14 น. เปิดอ่าน 641 ครั้ง

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมโครงการสัมมนา Energy pointsโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องเชียงรุ้ง 2-3 โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาเผยแพร่แนวทางการสะสมคะแนน Energy Pointsภายใต้ “โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ” สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนได้แนะนำวิธีการในการสะสมคะแนน Energy Points เพื่อผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมจะได้นำไปแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมายจากโครงการฯ อาทิเช่น แลกรับสิทธิ์อมรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในระบบต่างๆ  เยี่ยมชมดูงาน ณ สถานประกอบการที่ดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์พร้อมให้คำแนะนำต่างๆ 1 วัน และรับเงินทุนสนับสนุนสูงสุด 30 % (สูงสุด 300,000 บาทต่อแห่ง) ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรอุปกรณ์ เป็นต้น โดยจะมีการจัดงานสัมมนาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับผู้ประกอบการ  ในวันพุธที่ 23  พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องเชียงรุ้ง 2-3 โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

         

ในการนี้ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ขอเรียนเชิญท่านหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านระบบไฟฟ้าภายในสถานประกอบการ เข้าร่วมงานสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดร่วมงานได้ที่ คุณณรงค์กรณ์ แก้วปลั่ง  ตำแหน่งวิศวกรโครงการประจำศูนย์ฯ เชียงราย  หมายเลขโทรศัพท์ 053-715399 หรือ 098-5412172

แหล่งข่าว สภาอุตสาหกรรมจ.เชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5628