http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5626
16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:59 น. เปิดอ่าน 1603 ครั้ง

อบจ.เชียงราย จัดงานสับปะรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่และของดีเมืองเชียงราย ประจำปี 2561 (Chiangrai Fruit Festival 2018)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เรื่อง การประกวดในงานสับปะรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่และของดีเมืองเชียงราย ประจำปี 2561
………………………………………………………………

ด้วยองค์การบริหารด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับจังหวัดเชียงรายและสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย

จัดงานสับปะรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่และของดีเมืองเชียงราย ประจำปี 2561
(Chiangrai Fruit Festival 2018) 
ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2561
ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ศาลากลางหลังเก่า)

เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและประชาชน กลุ่มผลิตสินค้าเกษตร สินค้า OTOP ตลอดจนเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจังหวัดเชียงราย โดยภายในงานมีกิจกรรมการประกวด จำนวน 5 ประเภท คือ

1.การประกวดชุดผ้าไทยครีเอทีฟ
2.การประกวดหนูน้อยชาวสวน
3.การประกวดการแปรรูปอาหารจากสับปะรดและลิ้นจี่ลีลา
4.การประกอบนักร้องและหางเครื่อง
5.การประกวดเชียงรายทาเล้นท์โชว์

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561
ณ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (ชั้น 2) โทร. 0 5317 5323

แหล่งข่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5626