http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5616
10 พฤษภาคม 2561 เวลา 21:15 น. เปิดอ่าน 1375 ครั้ง

เทศบาลตำบลนางแลจัดงานมหกรรมของดีตำบลนางแล (วันวาน หวานฉ่ำ ที่นางแล) ชวนชิมสับปะรดพันธ์ุนำ้ผึ้งที่อร่อยที่สุดในภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00-24.00 น. ณ ข่วงนางแล บ้านป่าอ้อ

มหกรรมของดีตำบลนางแล “วันวานหวานฉ่ำที่นางแล”

                 เทศบาลตำบลนางแลจัดงานมหกรรมของดีตำบลนางแล “วันวาน หวานฉ่ำ ที่นางแล” ชวนชิมสับปะรดพันธ์ุนำ้ผึ้งที่อร่อยที่สุดในภาคเหนือ โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ นาย อำเภอจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ข่วงนางแล บ้านป่าอ้อ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

               โดยเทศบาลตำบลนางแลได้รับความร่วมมือจากอาจารย์สมลักษณ์ ปันติบุญ ศิลปินจากจังหวัดเชียงรายและคณะ พร้อมความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการวางแผนจัดงานและจัดกิจกรรมร่วมกันโดยถือว่าเป็นการร่วมมือ และเป็นการทำงานพัฒนาท้องถิ่นจากหลายภาคส่วน

               นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ นายอำเภอจังหวัดเชียงรายประธานในพิธี กล่าวว่า  งานมหกรรมของดีตำบลนางแล “วันวาน หวานฉ่ำ ที่นางแล” เป็นงานที่แสดงให้เห็น ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของหลายภาคส่วนของชุมชน ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการท้องถิ่น ที่เน้นกระบวนการการร่วมมือ ของประชาชนทุกภาคส่วน ซึ่งจะทำให้การพัฒนามีความมุ่งหมายเน้นไปในทางเดียวกัน  การส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งตนเอง และส่งเสริมระบบการท่องเที่ยวประจำปีในชุมชน เป็นแนวคิดที่ช่วยผลักดัน ให้คนในชุมชนได้มีโอกาสพัมนาสินค้า สร้างรายได้ และขยายโอกาสให้กับชุมชนสามารถผลิตสินค้าขยายโอกาสไปยังภาคส่วนอื่นๆ

แหล่งข่าว เชียงรายโฟกัส    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5616