http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5587
30 เมษายน 2561 เวลา 11:44 น. เปิดอ่าน 450 ครั้ง

เมืองเชียงราย - อาคารกีฬานิมิบุตร กรมพลศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชิญชวนนักกายภาพบำบัด พยาบาลวิชาชีพ และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูสุขภาพคนพิการและผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ระหว่างวันที่ 4 - 15 มิถุนายน 2561

            ด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการ การอบรมมเชิงปฏิบัติการ การฟื้นฟูสุขภาพคนพิการและผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-Based Rehabilitation for People with Disability and Aging) ในระหว่างวันที่ 4 - 15 มิถุนายน  2561 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อาคารปัญจภูมิ 2) ชั้น 10 สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ต้นแบบการดูแลคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี นั้น
 
            ทาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญนักกายภาพบำบัด พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข บุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ ประจำหน่วยงานของรัฐ สถานสงเคราะห์คนชรา  ประจำศูนย์การศึกษาพิเศษ/โรงเรียนศึกษาพิเศษ และผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงินภายในวันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 หรือจนกว่าจะเต็ม ทั้งนี้ นักกายภาพบำบัดผู้เข้าอบรมจะได้รับหน่วยคะแนนกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง (PTCEU) จำนวน 60 หน่วย และ คะแนน CNEU 50 หน่วย
 
** อัตราค่าลงทะเบียน 
- ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ค่าลงทะเบียน 13,500 บาท ต่อท่่าน
- ชำระค่าลงทะเบียนหลังวันจันทร์ที่ที่ 30 เมษายน 2561 ค่าลงทะเบียน 14,500 บาท ต่อท่าน 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
             * โทรศัพท์ 0 5391 6386
             * มือถือ 08 9225 6558
             * LINE ID : academic.mfu
 
 

แหล่งข่าว ศูนย์บริการวิชาการ ม.แม่ฟ้าหลวง    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5587