http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5553
17 เมษายน 2561 เวลา 15:15 น. เปิดอ่าน 436 ครั้ง

กรุงเทพ - สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ขอเชิญผู้สนใจรักในการออกกำลังกาย เข้าร่วมอบรมฟรี ในหัวข้อ ปฐมพยาบาลเรื่องง่ายใกล้ตัวที่ควรรู้ ในวันเสาร์ที่ 28 เมษา 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารกีฬานิมิบุตร กรมพลศึกษา

   สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ขอเชิญผู้สนใจรักในการออกกำลังกาย เข้าร่วมอบรมฟรี  
ในหัวข้อ “ปฐมพยาบาลเรื่องง่ายใกล้ตัวที่ควรรู้”
ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่ประชาชน
ในวันเสาร์ที่ 28 เมษา 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารกีฬานิมิบุตร กรมพลศึกษา

          การออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา ทำให้ร่างกายมีความสมบูรณ์ แข็งแรงส่งผลให้กล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ ในร่างกายมีการทำงานประสาน สัมพันธ์กันได้ดีขึ้น การเกิดอุบัติเหตุขณะเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย ไม่ถูกวิธีเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬามีโอกาส ได้รับบาดเจ็บ ดังนั้นการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เป็นสิ่งที่ นักกีฬาหรือประชาชนทั่วไปควรให้ความสำคัญ หากเกิดการบาดเจ็บขึ้น ควรได้รับการรักษา ฟื้นฟูอย่างถูกวิธีและรวดเร็ว สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬาจึงได้จัดอบรมให้ความรู้สู่ประชาชน
         ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 เมษา 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารกีฬานิมิบุตร กรมพลศึกษา สำหรับผู้ที่สนใจสามารถได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัดเพียง 70 ท่าน เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมโทร
02-618-7781-4 ต่อ 115 หรือ 086-3419978

แหล่งข่าว บุญฤทธิ ยศทัพ    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5553