http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5540
09 เมษายน 2561 เวลา 11:38 น. เปิดอ่าน 2005 ครั้ง

ททท.สำนักงานเชียงราย เชิญชวนดาวน์โหลดคู่มือ เชียงราย แต้ แต้ เพื่อเปิดสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆที่เชียงราย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ได้จัดทำคู่มือ เชียงราย แต้ แต้ โดยผ่านการสื่อสารแนวคิด

Chiang: เมือง

R:Relax เมืองแห่งการพักผ่อนกายและใจ ชาร์จพลังแห่งชีวิต

A:Art เมืองแห่งศิลปะ สัมผัสความมีรสนิยม 

I:Inspiration เมืองแห่งการสร้างแรงบันดาลใจและงานสร้างสรรค์ 

เชิญมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆที่เชียงรายกันนะค่ะ

สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่างนี้
https://drive.google.com/file/d/1EOXihQzwEPT9bbXz4NePSL5De06BSqhO/viewCHIANG RAI
“เชียงราย แต้ แต้”

ระเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ต้องการมุ่งเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ อย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับจังหวัดเชียงราย ให้เป็นจังหวัดการท่องเที่ยว ในอันดับต้นๆ สร้างความสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ไม่ได้มุ่งเน้นปริมาณจำนวนนักท่องเที่ยว ที่มากเกินไป แต่เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ การท่องเที่ยวเชียงรายแบบยั่งยืน ประชาชนคนเชียงราย ชุมชนท่องเที่ยวเชียงราย จะต้องมีรายได้ และได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวโดยตรงทิศทางการตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายปี 2561 มีประเด็นสำคัญอยู่ 3 เรื่องด้วยกันคือ การท่องเที่ยวชุมชน อาหารถิ่น และการทำ CSRนักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนอย่างแท้จริง มีส่วนรับรู้ถึงความสำคัญของชุมชนท้องถิ่น ได้เห็นคุณค่าของธรรมชาติ โดยมาเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชุมชน เช่น จับปลา เก็บผัก ปลูกผัก การทำนา การทำกับข้าวทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยกัน เราอยากให้นักท่องเที่ยว มาสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนแบบ “เชียงราย แต้ แต้” เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน รับรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์ ได้กินอาหารท้องถิ่น รู้จักวัฒนธรรม อันดีงามแบบดั้งเดิมแท้ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เป็นการปลุกกระแสคนรักท้องถิ่น รักในขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันสวยงาม ที่มีมาแต่โบราณ โดยการได้มาท่องเที่ยว และมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เชียงราย...

แหล่งข่าว ททท.สำนักงานเชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5540