http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5477
14 มีนาคม 2561 เวลา 10:23 น. เปิดอ่าน 515 ครั้ง

วัดฝั่งหมิ่นขอเชิญศรัทธา สาธุชน ที่มีความสนใจการบรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้อน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 
ขอเชิญศรัทธา สาธุชน ที่มีความสนใจการบรรพชา-อุปสมบท 
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ณ วัดฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
ใน วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 - 4 เมษายน พ.ศ.2561
 
 
ผู้ใดมีความประสงค์แสดงความจำนงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพหรือตามจิตศรัทธาที่ประสงค์จะถวาย
  • เจ้าภาพถวายผ้าไตรจีวรพระภิกษุ 3000 บาท
  • เจ้าภาพถวานผ้าไตรจีวรสามเณร 1500 บาท
  • เจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า 2000 บาท
  • เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล 4000 -7000 บาท
  • เจ้าภาพถวายน้ำปานะ 
โทร  088-263-0455, 080-503-0406,0980955900

แหล่งข่าว วัดฝั่งหมิ่น    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5477