http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5459
11 มีนาคม 2561 เวลา 15:29 น. เปิดอ่าน 657 ครั้ง

ขอเชิญร่วมกิจกรรมให้อาหารช้างในวันช้างไทย ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย ขอเชิญร่วมกิจกรรมให้อาหารช้างในวันช้างไทย ประจำปี 2561

กิจกรรมวันช้างไทย คืนน้ำใจให้ช้าง
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 (วันช้างไทย)
เวลา 09.00น.-14.00 น.
ณ ปางช้างบ้านรวมมิตร ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย


นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลแม่ยาว ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านรวมมิตร จัดกิจกรรมงานวันช้างไทย ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องานวันช้างไทย คืนน้ำใจให้ช้าง ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 ที่ปางช้างบ้านรวมมิตร หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในช่วงเวลา 09.00น.-14.00น.

การจัดงานเพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้านและชุมชนที่มีการเลี้ยงช้างได้มีการจัดงานวันช้างไทยเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับช้างให้คงอยู่สืบไปและร่วมรณรงค์ช่วยเหลือช้างยังสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนรักหวงแหนช้าง ซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองไทย ในงานจัดให้มี
- กิจกรรมการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
- พิธีดำหัวช้าง
- การเลี้ยงอาหารช้างแบบขันโตกช้าง
- พิธีมอบรางวัลควาญช้างดีเด่น
- และจัดการแสดงของชนเผ่าในหมู่บ้านรวมมิตร


เทศบาลตำบลแม่ยาวขอเชิญนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันช้างไทยและให้อาหารช้าง ที่ปางช้างบ้านรวมมิตรหมู่ที่ 2 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 13 มีนาคม 2561ซึ่งเป็นวันช้างไทย ในวันนี้ช้างจะหยุดให้บริการนักท่องเที่ยว ไม่ทำงาน ควาญช้างจะปล่อยช้างเข้าป่า

ผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลตำบลแม่ยาว โทรศัพท์ 053- 737359 ต่อ 116 

แหล่งข่าว สวท.เชียงราย (สมชาย เกิงฝาก / กนกพร เพียรช่างคิด)    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5459