http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5433
03 มีนาคม 2561 เวลา 09:58 น. เปิดอ่าน 405 ครั้ง

จังหวัดเชียงราย จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

               จังหวัดเชียงราย จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย วันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และเปิดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ทหาร ตำรวจ สถาบันการศึกษา ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ในพิธี ประธานถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้นประธาน วางพานพุ่มถวายพระราชสักการะ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย พร้อมถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย อีกทั้งได้ มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับสถาบันการศึกษาภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานประกอบกิจการ ที่ดำเนินในกิจกรรมด้านการฝึกวิชาชีพฝีมือ จำนวน 4 แห่ง

               โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ถวายพระราชสมัญญาแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” พร้อมกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และถือเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือช่างแห่งชาติ ของสโมสรโรตารี่ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2513 ณ ลุมพินีสถาน กรุงเทพมหานคร และทรงมีพระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับการช่างของไทย ความตอนหนึ่งว่า “ช่างทุกประเภท เป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมืองและของทุกคน เราต้องอาศัย ใช้บริการ หรือสิ่งต่างๆ ที่มาจากฝีมือของช่างทุกวัน จึงสมควรได้รับความเอาใจใส่สนับสนุนจากทุกฝ่าย”

แหล่งข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5433