http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5428
28 กุมพาพันธ์ 2561 เวลา 14:09 น. เปิดอ่าน 703 ครั้ง

ขอเชิญชวญพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมตักบาตร วันมาฆบูชา ณ วัดพระธาตุดอยตุง วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561

ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2561
“2,000 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง”
และเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561กำหนดการวัน พฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561
-เวลา 05.00 น.
กิจกรรมทำวัตรเช้าและตักบาตร ณ วัดพระธาตุดอยตุง อุบาสก อุบาสิกา พร้อมพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมตักบาตร

-เวลา 08.00 น.
กิจกรรมขบวนแห่น้ำสรงพระราชทาน ผ้าไตรพระราชทาน น้ำทิพย์ เครื่องสักการะ ขบวนตุง โดยส่วนราชการ ท้องถิ่น และมวลชน จาก 18 อำเภอ ตั้งขบวน ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าวัดพระธาตุดอยตุง โดยเริ่มต้นขบวนด้วยขบวนน้ำสรงพระราชทาน ผ้าไตรพระราชทาน น้ำทิพย์ เครื่องสักการะ ของหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามด้วยมวลชน
กิจกรรม“ขบวนแห่รัตนสัตตนังสักการะพระธาตุดอยตุง” จัดขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ ประกอบด้วยขบวนของชาติพันธุ์ แสดงศิลปวัฒนธรรม จะมีกลุ่มผู้สูงอายุจากอำเภอแม่สาย แม่ฟ้าหลวง แม่จัน และเชียงแสน พร้อมมวลชนในพื้นที่ ยืนโปรย ข้าวตอกดอกไม้ตลอดเส้นทาง
-เวลา 09.00 น. 
ขบวนน้ำสรงพระราชทาน ผ้าไตรพระราชทาน น้ำทิพย์ เครื่องสักการะ ขบวนตุงนักษัตร และ “ขบวนแห่รัตนสัตตนังสักการะพระธาตุดอยตุง” มาถึงยังพระธาตุดอยตุง คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมประกอบพิธีทางศาสนา พิธีถวายเครื่องสักการะ ประกอบพิธีสรงน้ำพระธาตุดอยตุงและห่มผ้าพระธาตุ
 
 

แหล่งข่าว CM77 97.5 MHz. วิทยุล้านนา    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5428