http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5398
20 กุมพาพันธ์ 2561 เวลา 15:14 น. เปิดอ่าน 574 ครั้ง

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 99 รูป ในวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย 
ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าว สารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙๙ รูป
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๙ - ๑๐.๓๙ น.
ณ ชั้น ๑ โซนกังหันลมไม้ไผ่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
 

โดยมีพระรัตนมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย และผู้อำนวยการวิยาลัยสงฆ์เชียงราย (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคณะพระสงฆ์ - สามเณร จากวัดพระแก้วเชียงราย ร่วมรับบิณฑบาต

 

 

แหล่งข่าว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5398