http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5397
20 กุมพาพันธ์ 2561 เวลา 15:01 น. เปิดอ่าน 2011 ครั้ง

เทศบาลนครเชียงรายและคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมกิจกรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561

เทศบาลนครเชียงรายและคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
ขอเชิญร่วมกิจกรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561
วันพุทธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
 
กำหนดการ
-เวลา 17.00 น. ชมการแสดงการจัดโต๊ะหมู่บูชา
-เวลา 17.45 น. พิธีถวายพานพุ่ม
-เวลา 18.00 น. ชมการแสดงฟ้อนจากชุมชนต่างๆ ทั้ง 4 เขต
-เวลา 18.30 น. การประกอบพิธีทางศาสนา
-เวลา 19.00 น. การแสดงปาฐกถาธรรม
-เวลา 19.30 น. พิธีเวียนเทียนพระบรมสารีริกธาตุ

แหล่งข่าว เทศบาลนครเชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5397