http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5331
26 มกราคม 2561 เวลา 00:45 น. เปิดอ่าน 345 ครั้ง

บรรยากาศในงานตานหาพญามังรายน้อมรำลึก 756 ปี มหาราชองค์ผู้สร้างเมืองเชียงราย

งานตานหาพญามังรายน้อมรำลึก 756 ปี มหาราชองค์ผู้สร้างเมืองเชียงรายเนื่องในวาระคล้ายวันทรงสร้างเมืองเชียงราย ครบ 756 ปี และร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ปฐมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรล้านนา พระผู้ทรงสร้างเมืองเชียงราย 

 
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า “เนื่องด้วยใน วันที่ 26 มกราคม ของทุกปี จะเป็นวันคล้ายวันที่พญามังรายมหาราช ได้ทรงสร้างเมืองเชียงรายไว้เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.1805 ซึ่งในปีพ.ศ.2561 นี้ เมืองเชียงรายจะมีอายุครบรอบ 756 ปี เทศบาลนครเชียงรายได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพญามังรายมหาราชที่ได้รวบรวมอาณาจักรล้านนาให้เป็นปึกแผ่นมีวัฒนธรรมและประเพณีอันมีอัตลักษณ์ของล้านนาอันงดงามและประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและจะยังคงพัฒนาเมืองเชียงรายให้มีความน่าอยู่และเป็นมหานครแห่งความสุขตลอดไป”
 
ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2561 เทศบาลนครเชียงรายได้จัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลสักการะดวงพระวิญญาณพญามังรายมหาราชขึ้น ณ วัดดอยงำเมือง โดยในช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 17.00 น.ได้มีการจัดขบวนแห่ตานหาพญามังราย ซึ่งประกอบด้วยขบวนเครื่องราชสักการะ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย พนักงานและลูกจ้างเทศบาลนครเชียงรายคณะครูนักเรียนและชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ ทั้ง 64 ชุมชนร่วมกันในการแสดงความกตัญญูกตเวทีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เริ่มต้นจากบริเวณหน้าวัดมิ่งเมืองมาเส้นทางถนนไตรรัตน์ถึงแยกสรรพสามิต เลี้ยวซ้ายเข้าถนนธนาลัยถึงแยกสุริวงค์ก่อนที่จะตรงไปยังวัดดอยงำเมือง เพื่อร่วมกันในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดพร้อมเครื่องราชสักการะ และห่มผ้าพระสถูปหรือกู่พญามังรายบริเวณลานอนุสาวรีย์พญามังรายมหาราชทรงประทับนั่งบนพระอาสน์ ณ วัดดอยงำเมือง ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเทศบาลนครเชียงรายเพื่อให้ลูกหลานชาวเชียงรายได้ร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของปฐมกษัตริย์แห่งล้านนาผู้ผู้สร้างเมืองเชียงราย

แหล่งข่าว เชียงรายโฟกัส    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5331