http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5323
23 มกราคม 2561 เวลา 10:41 น. เปิดอ่าน 772 ครั้ง

โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561 


1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 120 คน (3 ปีบริบูรณ์)
2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 120 คน (ย่างเข้าปีที่ 7)

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้าน (บิดา มารดา ตัวนักเรียน) จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 2 ฉบับ
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

สามารถติดต่อได้ที่โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) หรือโทรศัพท์ 053-732988 ในวันและเวลาราชการ

แหล่งข่าว เทศบาลตำบลแม่สาย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5323