http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5294
12 มกราคม 2561 เวลา 12:24 น. เปิดอ่าน 807 ครั้ง

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดย เทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ขอเชิญร่วม

 


กำหนดการ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ภายใต้คาขวัญ “รู้คิด รู้ทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๑๕๖๑ เวลา 08.30 เป็นต้นไป

ณ อาคารเทิดพระเกียรติฯ 90 ปี ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครเชียงราย


*******************************
 

เวลา ๐๘.๐๐ น. - เด็กและเยาวชน แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมลงทะเบียน


เวลา ๐๙.๐๙ น.

- นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ประธานในพิธี

- นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย อ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๑

- นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

- นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีเชียงราย ประธานในพิธีมอบเกียรติโล่ เชิดชูเกียรติให้แก่เด็กดีเด่น และกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๑


เวลา ๐๙.๓๐ น.
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๑

- การแสดงของเด็กและเยาวชน

- การเล่นเกมนันทนาการ


เวลา ๑๒.๐๐ น. - เด็กและผู้ร่วมงานทุกคน รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน


เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
- การแสดงของเด็กและเยาวชน

- การเล่นเกมนันทนาการ


************************************************************

หมายเหตุ - กาหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แหล่งข่าว ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครเชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5294