http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5278
09 มกราคม 2561 เวลา 10:09 น. เปิดอ่าน 195 ครั้ง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อตัดประสานท่อเมนใหม่เข้าท่อเมนเดิม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย

แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อตัดประสานท่อเมนใหม่เข้าท่อเมนเดิม

วันพุธที่ 10 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00. ดำเนินการหยุดจ่ายน้ำเพื่อตัดประสานท่อเมนประปา ท่อ PE  ขนาด 400  มม. บริเวณหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย ส่งผลกระทบให้น้ำประปาไม่ไหลหรือไหลอ่อนบริเวณ ดังนี้

-           ทางหลวงหมายเลข 1 ทั้ง 2 ฝั่ง

-           ตั้งแต่ทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จนถึงตลาดฟ้าไทย

-           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย บ้านดู่เมืองใหม่ บ้านป่าแฝก

-           บ้านนางแล หมู่บ้านภูวารี บ้านศรีป่าซาง บ้านท่าสุด และบ้านป่ารวก

กปภ.สาขาเชียงราย ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ และขอให้ผู้ใช้น้ำในบริเวณดังกล่าวได้สำรองน้ำไว้ใช้ โดย กปภ.สาขาเชียงราย จะเร่งดำเนินการตัดประสานท่อให้เสร็จโดยเร็วที่สุด

หากท่านมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับแจ้งท่อแตก/รั่ว 24 ชั่วโมง

โทร.053-711-655 ต่อ 0 , 1 หรือ PWA Call Center 1662

  ปนัดดา  เวียงสี/นักประชาสัมพันธ์

แหล่งข่าว ปนัดดา เวียงสี/นักประชาสัมพันธ์    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5278