http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5245
20 ธันวาคม 2560 เวลา 09:55 น. เปิดอ่าน 693 ครั้ง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำ 21 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. เพื่อตัดประสานท่อเมนใหม่เข้าท่อเมนเดิม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย

แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อตัดประสานท่อเมนใหม่เข้าท่อเมนเดิม

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. ดำเนินการหยุดจ่ายน้ำเพื่อตัดประสานท่อเมนประปา  ตัดประสานท่อ  โครงการดันลอดท่อใหม่  ท่อ  HDPE  ขนาด 400  มม. บริเวณสี่แยกบ้านใหม่ ถ.กลางเวียง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ส่งผลกระทบให้น้ำประปาไม่ไหลหรือไหลอ่อนบริเวณ ดังนี้

โซนที่ 1

 • บริเวณศาลากลาง ทางหลวงหมายเลข 1 ทั้ง 2 ฝั่ง
 • ตั้งแต่ทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จนถึงตลาดฟ้าไทย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย บ้านดู่เมืองใหม่ บ้านป่าแฝก
 • บ้านนางแล หมู่บ้านภูวารี บ้านศรีป่าซาง บ้านท่าสุด และบ้านป่ารวก

โซนที่ 2

 •  ทางหลวงหมายเลข 1 ฝั่งซ้าย ตั้งแต่ร้านซากีน่า อาหารอิสลาม ไปจนถึง ทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • สันต้นเปา ซอย3-5 สันตาลเหลือง ซอย 4-6
 • หมู่บ้านพบโชค หมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่บ้านลลิตตา หมู่บ้านเชียงรายเซ็นเตอร์
 • ขัวแคร่ ตลาดบ้านดู่ หมู่บ้านธนภูมิ หมู่บ้านสินธานี 5 หมู่บ้านสินธานี 7
 • ถนนบ้านดู่-โป่งพระบาท หมู่บ้านริมจันทร์ โครงการหมู่บ้านของนายเจษฎา ศาสตร์แย้ม เฟส 2

โซนที่ 3

 •  ทางหลวงหมายเลข 1 ฝั่งขวาตั้งแต่สะพานข้ามน้ำกกไปจนถึงไปรษณีย์บ้านดู่
 • ถนนบ้านฝั่งหมิ่น ถนนเวียงบูรพา ถนนสันต้นเปา ซอย6,7 ถนนสันตาลเหลืองซอย 1,3
 • ถนนบ้านต้นลุง บ้านหนองปึ๋ง บ้านปางลาว ถนนบ้านดู่ซอย 4,ซอย 5
 • หมู่บ้านนอร์ทเทิร์น หมู่บ้านสุขใจ หมู่บ้านฟ้าใส 4,5,6,7 หมู่บ้านแอร์พอร์ทเพรส หมู่บ้านสุวรรณรายา
 •  โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น โรงเรียนเทศบาล 6 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน จ.เชียงราย
 •  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานเชียงราย สำนักงานโยธาธิการที่ 10 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
 • ศาลเยาวชนและครอบครัว หมู่บ้านอุษาสิริ

กปภ.สาขาเชียงราย ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ และขอให้ผู้ใช้น้ำในบริเวณดังกล่าวได้สำรองน้ำไว้ใช้ โดย กปภ.สาขาเชียงราย จะเร่งดำเนินการตัดประสานท่อให้เสร็จโดยเร็วที่สุด

หากท่านมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับแจ้งท่อแตก/รั่ว 24 ชั่วโมง

โทร.053-711-655 ต่อ 0 , 1 หรือ PWA Call Center 1662

  ปนัดดา  เวียงสี/นักประชาสัมพันธ์

แหล่งข่าว ปนัดดา เวียงสี/นักประชาสัมพันธ์    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5245