http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5223
07 ธันวาคม 2560 เวลา 15:22 น. เปิดอ่าน 625 ครั้ง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อตัดประสานท่อเมนใหม่เข้าท่อเมนเดิม วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ดำเนินการหยุดจ่ายน้ำเพื่อตัดประสานท่อเมนประปา บริเวณหน้าศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย ส่งผลกระทบให้น้ำประปาไม่ไหลหรือไหลอ่อนบริเวณ ดังนี้

บริเวณทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ ทางเข้า  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไปจนถึง ตลาดฟ้าไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย บ้านดู่เมืองใหม่ บ้านแผ่นดินทอง บ้านป่าซาง บ้านป่าแฝก บ้านนางแล หมู่บ้านภูวารี บ้านท่าสุด บ้านป่ารวก หน้าตลาดฟ้าไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จนสุดปลายท่อ บริเวณใกล้เคียงปั้ม ปตท. แม่ฟ้าหลวง ต.ท่าสุด 

กปภ.สาขาเชียงราย ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ และขอให้ผู้ใช้น้ำในบริเวณดังกล่าวได้สำรองน้ำไว้ใช้ โดย กปภ.สาขาเชียงราย จะเร่งดำเนินการตัดประสานท่อให้เสร็จโดยเร็วที่สุด


หากท่านมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับแจ้งท่อแตก/รั่ว 24 ชั่วโมง

โทร.053-711-655 ต่อ 0 , 1 หรือ PWA Call Center 1662

ปนัดดา  เวียงสี/นักประชาสัมพันธ์

แหล่งข่าว ปนัดดา เวียงสี/นักประชาสัมพันธ์    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5223