http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5222
06 ธันวาคม 2560 เวลา 15:07 น. เปิดอ่าน 667 ครั้ง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำตามแผนเพื่อสำรวจหาท่อแตกรั่วในพื้นที่ ส่งผลกระทบให้ผู้ใช้น้ำบริเวณ 2 โซน

คืนวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 23.50 – 04.00 น. กปภ.สาขาเชียงราย จะดำเนินการหยุดจ่ายน้ำเพื่อสำรวจหาท่อแตกรั่วในพื้นที่ให้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย ส่งผลกระทบให้ผู้ใช้น้ำบริเวณ 2 โซน ดังนี้

พื้นที่ผลกระทบโซนที่ 1  (DMA_02)

ทางหลวงหมายเลข 1 ฝั่งซ้าย ตั้งแต่ร้านซากีน่า อาหารอิสลาม ไปจนถึง ทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สันต้นเปา ซอย3-5 สันตาลเหลือง ซอย 4-6

หมู่บ้านพบโชค หมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่บ้านลลิตตา หมู่บ้านเชียงรายเซ็นเตอร์

 - ขัวแคร่ ตลาดบ้านดู่ หมู่บ้านธนภูมิ หมู่บ้านสินธานี 5 หมู่บ้านสินธานี 7

ถนนบ้านดู่-โป่งพระบาท หมู่บ้านริมจันทร์ โครงการหมู่บ้านของนายเจษฎา ศาสตร์แย้ม เฟส 2

พื้นที่ผลกระทบโซนที่ 2  (DMA_09)

วัดพระสิงห์ กองกำกับการตำรวจภูธรเชียงราย บ้านพัก อบจ. โรงแรมมูนแอนด์ซัน

อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย อภิแสควร์ ถนนหนองสี่แจ่ง ถนนวิเศษเวียง ถนนศรีเกิด วัดศรีเกิด

สำนักงานยาสูบ ถนนศรีโยธิน สวนตุง วิทยาลัยอาชีวศึกษา คริสตจักรสัจธรรม โรงแรมเชียงรายอินท์

 - รร.ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย บจก.ทวียนต์ ไนท์บาซาร์ สถานีขนส่งเก่า

 - ถนนศิริกรณ์อุทิศ รร.เทศบาล 1 ถนนเจ้าชาย ถนนประสพสุข ถนนสันป่าหนาด

โรงแรมเวียงอินท์ หมู่บ้านสุทธนา สหไพบูลย์สุขภัณฑ์ สาขา 2 ร้าน พ.พานิชอิเล็คทริคกปภ.สาขาเชียงราย ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ผู้ใช้น้ำในบริเวณดังกล่าวได้สำรองน้ำไว้ใช้ โดย กปภ.สาขาเชียงราย จะเร่งดำเนินการสำรวจหาน้ำสูญเสียให้เสร็จโดยเร็วที่สุดและเปิดจ่ายน้ำตามปกติ
           

หากท่านมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับแจ้งท่อแตก/รั่ว  24  ชั่วโมง

โทร.053-711-655 ต่อ 0 , 1 หรือ PWA. Call Center 1662

  ปนัดดา  เวียงสี/นักประชาสัมพันธ์

แหล่งข่าว ปนัดดา เวียงสี/นักประชาสัมพันธ์    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5222