http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5166
07 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:39 น. เปิดอ่าน 1028 ครั้ง

เทศบาลนครเชียงราย เชิญชวนผู้สูงอายุ และผู้พิการ และยังไม่เคยลงทะเบียน มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลนครเชียงราย เชิญชวนผู้สูงอายุ และผู้พิการ และยังไม่เคยลงทะเบียน
ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเชียงราย โทร. 053-711325

แหล่งข่าว เทศบาลนครเชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5166