http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5133
12 ตุลาคม 2560 เวลา 14:03 น. เปิดอ่าน 5449 ครั้ง

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดเชียงราย ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ จังหวัดเชียงราย

1 พระเมรุมาศจำลอง ลานฝูงบิน ๔๑๖ เชียงราย (สนามบินเก่า) อำเภอเมือง เชียงราย ไทย คลิกเพื่อดูแผนที่
2 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดเล็ก บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอขุนตาล ขุนตาล เชียงราย ไทย  
3 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง โรงเรียนเชียงของวิทยาคม เชียงของ เชียงราย ไทย  
4 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดป่าแดง ดอยหลวง เชียงราย ไทย  
5 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง ข่วงเวียงเทิง เทิง เชียงราย ไทย  
6 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอป่าแดด ป่าแดด เชียงราย ไทย  
7 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง ลานกิจกรรมหน้าที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย ไทย  
8 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พาน เชียงราย ไทย  
9 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดพระธาตุจอมจันทร์ แม่จัน เชียงราย ไทย  
10 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง สนามกีฬาบ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ไทย  
11 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง พุทธมณฑลสมโภช ๗๕๐ ปีเมืองเชียงราย แม่ลาว เชียงราย ไทย  
12 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดแสงแก้วโพธิญาณ แม่สรวย เชียงราย ไทย  
13 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สาย แม่สาย เชียงราย ไทย  
14 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น เวียงแก่น เชียงราย ไทย  
15 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดเล็ก บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงชัย เวียงชัย เชียงราย ไทย  
16 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดเล็ก หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย ไทย  
17 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า เวียงป่าเป้า เชียงราย ไทย

ข้อมูล kingrama9.net

แหล่งข่าว kingrama9.net    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5133