http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5124
08 ตุลาคม 2560 เวลา 13:55 น. เปิดอ่าน 1120 ครั้ง

ขอเรียนเชิญชาวเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ขอเรียนเชิญชาวเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร เนื่องในวันครบรอบ 1ปี วันสวรรคต ด้วยการทำบุญ ตักบาตร พระภิกษุ สามเณร จำนวน 99 รูป 

ในวันที่ 13 ต.ค 60 เวลา 09.09 น.เป็นต้นไป 
ณ โซนทะเลหมอก ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงรายกำหนดการ
พิธีตักบาตร คณะพระสงฆ์ ๙๙ รูป จากวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดเชียงราย และวัดพระแก้ว
เนืองในวันครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต ร.๙ ประจำปี ๒๕๖๐
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ชั0น ๑ โซนทะเลหมอก
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
---------------------------------------------------------------------

เวลา ๐๙.๐๐ น. - ผู้ร่วมพิธีตักบาตรพร้อมกันทั่วบริเวณลานพิธี ชั้น ๑โซนทะเลหมอก

เวลา ๐๙.๐๙ น.
- ท่าน พระรัตนมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดเชียงราย และรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีเดินทามาถึงมณฑลพิธี
- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- มรรคทายกนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย
- มรรคทายกอาราธนาศีล
- ประธานสงฆ์ให้ศีล
- มรรคทายกอาราธนาพระปริตร
- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ5 ๙๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์
- ท่าน พระรัตนมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดเชียงรายและรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย กล่าวสัมโมทนียกถา
- เรียนเชิญผู้มีเกียรติถวายเครืองไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- คณะสงฆ์ถ่ายรูปร่วมกับคณะผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย และแขกผู้มีเกียรติ
- นิมนต์พระสงฆ์ ๙๙ รูป ออกรับบิณฑบาตจากสาธุชน

เวลา ๑๐.๓๙ น. - เสร็จพิธี

---------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ : การแต่งกาย
- ข้าราชการ เครืองแบบปกติขาว
- ประชาชนทัว ไป ชุด สีดำ สุภาพเรียบร้อย
- พนักงานร้านค้า หากมียูนิฟอร์ม ขอให้แต่งกายแบบสุภาพ เรียบร้อย

แหล่งข่าว Napatcha Sakanachi (เซ็นทรัลพลาซาเชียงราย)    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5124