http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5119
04 ตุลาคม 2560 เวลา 16:20 น. เปิดอ่าน 1039 ครั้ง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำ 5 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 23.50 – 04.00 น.ตามแผนเพื่อสำรวจหาท่อแตกรั่วในพื้นที่

คืนวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 23.50 – 04.00 น. กปภ.สาขาเชียงราย จะดำเนินการหยุดจ่ายน้ำเพื่อสำรวจหาท่อแตกรั่วในพื้นที่ให้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย ส่งผลกระทบให้ผู้ใช้น้ำบริเวณ 2 โซน ดังนี้

 

พื้นที่ผลกระทบโซนที่ 1  (DMA_07)    

- ถนนรอบเกาะ ถนนเกาะทอง ถนนขัวยาว ถนนทองวัฒนา ถนนสันติ ถนนมิตรภาพ

- ถนนบ้านไร่ ซอย 1-10 ถนนสหมิตร ถนนกกโท้ง ซอย 1-19 ถนนอาลาดิน

-  ถนนแควหวาย หมู่บ้านฟ้าใส 1 ถนนหน้าสนามกีฬา ถนนเวียงบูรพา ซอยมณี

พื้นที่ผลกระทบโซนที่ 2  (DMA_08)            

- ถนนเด่น 5 ซอย 1,2,6,7,8 ถนนสันโค้งหลวง ซอย 8 - 9

- ถนนสันโค้งน้อย ซอย 1 – 11 ถนนสันโค้งน้อยซอย 2/1 – 2/8

- ถนนราชโยธา ซอย 1 – 3 ซอยศรีพรรณ ซอยสามัคคี

- ถนนงำเมือง ถนนราชเดชดำรง ถนนเจ้าพ่อดอยทอง ถนนดอยทอง

- ถนนวินิจฉัยกุล ถนนประตูเชียงใหม่ ถนนอุตรกิจ ถนนไตรรัตน์

-  ถนนบรรพปราการ ถนนธนาลัย ถนนสนามบิน

กปภ.สาขาเชียงราย ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ผู้ใช้น้ำในบริเวณดังกล่าวได้สำรองน้ำไว้ใช้ โดย กปภ.สาขาเชียงราย จะเร่งดำเนินการสำรวจหาน้ำสูญเสียให้เสร็จโดยเร็วที่สุดและเปิดจ่ายน้ำตามปกติ
           

หากท่านมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับแจ้งท่อแตก/รั่ว  24  ชั่วโมง

โทร.053-711-655 ต่อ 0 , 1 หรือ PWA. Call Center 1662

  ปนัดดา  เวียงสี/นักประชาสัมพันธ์

แหล่งข่าว ปนัดดา เวียงสี/นักประชาสัมพันธ์    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5119