http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5095
23 กันยายน 2560 เวลา 16:05 น. เปิดอ่าน 647 ครั้ง

จังหวัดเชียงรายจัดงานตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ 23-25 กันยายน 2560 นี้ ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย นำกลุ่มเกษตรชุมชน วิสาหกิจชุมชน จัดจำหน่ายสินค้าโอท็อป คุณภาพ ในวันที่ 23-25 กันยายน 2560 ที่ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย อำเภอเมืองเชียงราย
 
นางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายร่วมกับเครือข่าย จัดงานตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ ได้นำกลุ่มเกษตรชุมชน วิสาหกิจชุมชน จัดจำหน่ายสินค้าโอท็อป คุณภาพ ในวันที่ 23-25 กันยายน 2560 ที่ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย ศาลากลางหลังแรก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งจัดเป็นตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ เพื่อยกระดับมาตรฐานของตลาดนัดชุมชนทั่วไป ให้เป็นเป็นตลาดนัดชุมชนต้นแบบที่มีสินค้าคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นที่น่าเชื่อถือ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและและนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และเกษตรกรรายย่อย ได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้า เพื่อสร้างรายได้เพิ่มและพัฒนาสินค้าเชื่อมโยงการตลาดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง ภายในงานจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนที่มีคุณภาพ ผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าจากผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ประกอบด้วย เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ ของที่ระลึก สมุนไพรเพื่อสุขภาพ และอาหารปลอดภัย เป็นต้น    
 
ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก 
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด 
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย 

แหล่งข่าว สวท.เชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5095