http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5022
06 กันยายน 2560 เวลา 11:37 น. เปิดอ่าน 293 ครั้ง

กระทรวงแรงงานเผย 9 ศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย

กระทรวงแรงงาน เผย 9 ศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรปราการ เชียงราย ตาก ระนอง เชียงใหม่ นครสวรรค์ และสงขลา โดยจะนัดคิวให้ไปที่ศูนย์บริการฯ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

         นางเบ็ญจมาศ ธรรมภักดี จัดหางานจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ตามที่ได้รับแจ้งจาก กระทรวงแรงงาน กรณีที่ทางการเมียนมาเตรียมเปิดศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในประเทศไทยแล้วจำนวน 9 ศูนย์ สำหรับให้บริการตรวจสัญชาติแรงงานเมียนมาที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้างและขอใบอนุญาตทำงาน (WP) คือ ศูนย์บริการฯ จังหวัดเชียงราย ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ศูนย์บริการฯ สถานีขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์บริการฯ จังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์บริการฯ เทศบาลนครสมุทรสาคร ศูนย์บริการฯ จังหวัดตาก ศูนย์บริการฯ จังหวัดระนอง ศูนย์บริการฯ อาคารปรับปรุงคุณภาพ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์บริการฯ จังหวัดนครสวรรค์ และ ศูนย์บริการฯ จังหวัดสงขลา

      สำหรับขั้นตอนการดำเนินการ คือ ให้แรงงานเมียนมา นำหนังสือรับรองไปตรวจสัญชาติ ซึ่งได้รับจากศูนย์คัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง ไปยื่นที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยจะนัดคิวให้ไปที่ศูนย์บริการฯ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 เป็นต้นไป โดยให้ชำระค่าเอกสารรับรองบุคคล (CI) จำนวน 310 บาท และใบอนุญาตทำงาน (WP) จำนวน 560 บาท ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส พร้อมถ่ายใบเสร็จรับเงินไว้ เพื่อใช้เก็บเป็นหลักฐาน และให้นำเอกสารดังกล่าว ไปที่ศูนย์บริการฯ เพื่อตรวจสัญชาติ พร้อมชำระเงินค่าตรวจลงตราวีซ่าทำงาน ค่าตรวจสุขภาพ และค่าประกันสุขภาพ รวมทั้งสิ้น 1,500 บาท และรอรับใบอนุญาตทำงาน
จัดหางานจังหวัดเชียงราย กล่าวอีกว่า ขอให้แรงงานที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้างและที่ได้รับหนังสือรับรองให้ไปตรวจสัญชาติแล้ว ให้รีบดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะต้องกลับประเทศ และหากประสงค์จะทำงานในประเทศไทยจะต้องเข้ามาในรูปแบบ MOU สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง เชียงราย โทร 0-5315-2051-4 หรือโทรสายด่วน 1694 

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย 

แหล่งข่าว สวท.เชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5022