http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5021
06 กันยายน 2560 เวลา 11:24 น. เปิดอ่าน 737 ครั้ง

จังหวัดเชียงรายเปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

จังหวัดเชียงรายเปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 18 แห่ง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 พร้อมเริ่มปฏิบัติงานการเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 18-31 ตุลาคม นี้
 
             นายณรงค์ศักดิ์   โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราโชบายให้ประชาชนชาวไทยได้ถวายความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และมีส่วนร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ อย่างสมพระเกียรติ ในห้วงเดือนตุลาคมนี้ และเพื่อเป็นการสานต่อพระราชดำริในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ขึ้น เพื่อเป็นการรวมพลังความรักและน้ำใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย
จังหวัดเชียงราย ได้เปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ที่ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 18 แห่ง โดยจิตอาสาเฉพาะกิจฯ มีทั้งหมด 8 ประเภท แบ่งสีตามประเภทของงาน คือ งานดอกไม้จันทน์ (บัตรสีม่วง) งานประชาสัมพันธ์ (บัตรสีคราม) งานโยธา (บัตรสีน้ำเงิน) งานขนส่ง (บัตรสีเขียว) งานบริการประชาชน (บัตรสีเหลือง) งานแพทย์ (บัตรสีแสด) งานรักษาความปลอดภัย (บัตรสีแดง) และงานจราจร (บัตรสีชมพู)
 
             คุณสมบัติของผู้สมัคร    เป็นข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทุกกลุ่มอายุ ที่เคยลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” แล้ว สามารถสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ได้ โดยนำหลักฐานในการสมัคร คือ บัตรประจำตัวประชาชน สมุดบันทึกความดีประชาชนจิตอาสามาด้วย
 
               สำหรับ ผู้สมัครเดิมที่เคยสมัครเป็นจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” แล้ว และมีความประสงค์จะสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ในครั้งนี้ จะได้รับสิ่งของพระราชทาน บัตรประจำตัวจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจฯ และปลอกแขน ส่วนผู้สมัครใหม่ จะได้รับสิ่งของพระราชทาน บัตรประจำตัวจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจฯ เสื้อ หมวก ผ้าพันคอ และปลอกแขน
 
              ทั้งนี้    จิตอาสาเฉพาะกิจฯ จะได้รับสิ่งของพระราชทาน ระหว่างวันที่ 7-12 ตุลาคม นี้ โดยรับพระราชทานหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานที่ที่ลงทะเบียน และจะเริ่มปฏิบัติงานการเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ระหว่างวันที่ 18 ถึง 31 ตุลาคม 2560 
 
ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย 

แหล่งข่าว สวท.เชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=5021