http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=4992
26 สิงหาคม 2560 เวลา 14:07 น. เปิดอ่าน 636 ครั้ง

จ.เชียงราย เปิดงาน มหกรรม ประชารัฐ จังหวัดเชียงราย และตลาดนัดเกษตรกรปลอดสารพิษ พืช ผัก พื้นเมืองเจียงฮาย (ตลาดนัดสีเขียว)

      นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน " มหกรรม ประชารัฐ จังหวัดเชียงราย และตลาดนัดเกษตรกรปลอดสารพิษ พืช ผัก พื้นเมืองเจียงฮาย (ตลาดนัดสีเขียว)" เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับจังหวัดเชียงราย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2560 ที่ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย (หน้าศาลากลางหลังแรก)
 
 
     นายบรรเจิด ภูสมศรี  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายร่วมกับจังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้น เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและการพึ่งพาตนเองของชุมชน เป็นการสร้างโอกาสการแข่งขันทางการค้า กระตุ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย ตลอดจนเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยภายในท้องถิ่น และเป็นการเสริมความรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการลงทุน การบริหารธุรกิจในชุมชน และการสร้างงาน สร้างอาชีพ ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต
 
 
     สำหรับภายในงานมีการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์   พร้อมกับการเปิดคลินิกให้คำปรึกษาด้านการตลาดการบริหารจัดการร้าน การแปรรูปสินค้า และการออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ จากอาจารย์คณะ คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การจัดเวทีเสวนา เรื่อง "เส้นทางสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ความเข้มแข็ง ของชุมชนอย่างยั่งยืน" การจัดนิทรรศการ 18 อำเภอ 18 นวัตกรรม สรรค์สร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน การจำหน่ายสินค้าจากเครือข่าย "เชียงรายขายดี" การจำหน่ายพืช ผัก เกษตรปลอดสารพิษ "ตลาดนัดสีเขียว" การจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาล เช่น ลําไย อาโวคาโด พลับ กระท้อน และผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆอีกมากมาย
 
ข้อมูลข่าวและที่มk
 
ผู้สื่อข่าว : เอกชัย ใจมาธิ
ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

แหล่งข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=4992