http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=4930
10 สิงหาคม 2560 เวลา 09:16 น. เปิดอ่าน 168 ครั้ง

จ.เชียงราย ตรวจสอบข้อมูลด้านความสัมพันธ์ของนายจ้างและลูกจ้าง เมียนมายังครองแชมป์นับหมื่น

         สำนักงานจัดหางาน จ.เชียงราย นายณรงศักดิ์ โอสถธนาการ ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย นางเบ็ญจมาศ ธรรมภักดี จัดหางาน จ.เชียงราย ตรวจสอบข้อมูลด้านความสัมพันธ์ของนายจ้างและลูกจ้างที่ไปลงทะเบียนเอาไว้ตามประกาศตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค.ถึง 7 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมใน จ.เชียงราย เข้าร่วมทุกหน่วย โดยการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค.-6 ก.ย.นี้ รวม 30 วัน เมื่อผ่านพ้นขั้นตอนนี้ไปแล้วจะมีการออกหนังสือรับรองให้คนต่างด้าวที่เข้ารับการตรวจสัญชาติเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการขอรับใบอนุญาตการทำงานจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.นี้ต่อไป
 
          สำหรับการเปิดให้มีการจดทะเบียนที่ผ่านมาพบว่ามีนายจ้างได้ไปลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 4,150 ราย แบ่งเป็นบุคคลธรรม 3,817 ราย นิติบุคคล 333 ราย และมีแรงงานต่างด้าวที่ไปลงทะเบียนจำนวน 3 สัญชาติคือเมียนมา ลาวและกัมพูชา รวมกันทั้งสิ้น 10,712 คน แยกเป็นชาวเมียนมาจำนวน 9,453 คน ลาว 1,244 คนและกัมพูชา 15 คน
  
          นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การดำเนินการลักษณะเหมือนการสัมภาษณ์นายจ้างและลูกจ้างซึ่งเจ้าหน้าที่มีความพร้อมทั้งสถานที่ เจ้าหน้าที่และเอกสารประกอบรวมถึงคู่มือเพื่อการดำเนินการ จากนั้นลูกจ้างก็จะไปขอใบอนุญาตเรื่องสัญชาติที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองซึ่ง จ.เชียงราย มีอยู่พร้อมก่อนที่พวกเขาจะได้ใบอนุญาตการทำงานตามขั้นตอนต่อไป
 
          ด้านนางเบ็ญจมาศ กล่าวว่า ได้กำหนดจุดคัดกรองตรวจสอบความสัมพันธ์นายจ้างและลูกจ้างเอาไว้ถึง 6 จุด คือ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางาน จ.เชียงราย ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคม จ.เชียงราย ห้องประชุมสำนักงานแรงงาน จ.เชียงราย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เชียงราย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.เชียงราย และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน เพื่อให้การดำเนินการทั้ง 10,712 รายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยแบ่งพื้นที่กรณีนายจ้างที่มีลูกจ้างมากกว่า 5 คนก็ให้ไปที่สำนักงานจัดหางานส่วนหน่วยอื่นๆ ก็ดำเนินการในรายที่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งการดำเนินการช่วงต้นสามารถทำได้วันละ 300-500 คน และวันถัดไปสามารถเพิ่มเป็นวันละมากกว่า 500-600 คนต่อไป
 
 
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รัชพล  งามกระบวน
ผู้เรียบเรียง : ชาณิภา สังฆะรัตน์
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
รูปภาพ : PRD

แหล่งข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=4930