http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=4926
09 สิงหาคม 2560 เวลา 13:28 น. เปิดอ่าน 183 ครั้ง

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย เปิดรับแบบคำขอจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เปิดรับแบบคำขอจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
            นายสตวัน  มะโนเครื่อง  ขนส่งจังหวัดเชียงราย  เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)  กรมการขนส่งทางบก เปิดรับคำขอจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม  2560 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดที่สามารถเดินทางไปติดต่อได้สะดวก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
 
1. คุณสมบัติของผู้ขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

(1) ต้องเป็นผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
 
(2) การจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ให้พิจารณาจัดสรรแก่ผู้พิการที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนนี้ หรือไม่เคยได้รับอุปกรณ์ประเภทเดียวกันกับที่ขอรับจัดสรรจากหน่วยงานอื่นมาก่อน หรือเคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนนี้มาแล้วเกินกว่า 5 ปี หรือเคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นมาแล้วเกินกว่า 3 ปี ทั้งนี้ การนับระยะเวลาดังกล่าวให้นับตามปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 
(3) ต้องไม่เคยเป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับการจัดสรรเงินเป็น    ค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ
 
2. อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่สามารถขอรับการจัดสรร ดังต่อไปนี้

(1) แขนเทียม
 
(2) ขาเทียม
 
(3) รถนั่งคนพิการ
 
(4) เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ
 
(5) เตียงนอนแบบธรรมดาพร้อมที่นอนธรรมดา
 
(6) ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ
 
         ทั้งนี้ จะพิจารณาจัดสรรให้ตามความเหมาะสมกับสภาพความพิการและสภาพการใช้งานของ ผู้พิการเป็นราย ๆ ไป
ผู้พิการสามารถติดต่อขอรับแบบคำขอได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5315-2034 ต่อ 114 ,โทร 1584 หรือดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซด์ www.dlt.go.th , www.roadsafefund.com และ www.tabienrod.com   
 

แหล่งข่าว สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=4926