http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=130
02 เมษายน 2557 เวลา 16:09 น.

จังหวัดเชียงราย กำหนดพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๑๐ เมย.๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงราย   กำหนดพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ ๑๐ เมษายน  ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย และปล่อยขบวนรณรงค์ไปยัง วัดร่องขุน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  และ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗ ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  และกำหนดให้มีการจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการร่วม ช่วงปฏิบัติการเข้มข้นระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ 

 

มุ่งเน้นลดการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย“ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ” 

แหล่งข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัด    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=130