http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=128
02 เมษายน 2557 เวลา 16:05 น.

พ่อเมืองเจียงฮาย เชิญชวนร่วมรณรงค์แต่งกายพื้นเมือง อู้กำเมือง กิ๋นของเมือง ในช่วงเดือนเมษายน 2557

 พ่อเมืองเจียงฮาย เชิญชวนและขอความร่วมมือ รณรงค์ ส่งเสริม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมเจียงฮาย แต่งกายพื้นเมือง อู้กำเมือง กิ๋นของเมือง สร้างบรรยากาศแบบเมืองๆ ตลอดเดือนเมษายน 2557

นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงราย มีนโยบายเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง พูดภาษาพื้นเมือง กินอาหารพื้นเมือง และประดับประดาตกแต่งบ้าน อาคาร สถานที่ทำงานให้เป็นบรรยากาศแบบล้านนา ในช่วงเดือนเมษายน 2557 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย และเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยว ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาหลายสิบปี จนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวจังหวัดเชียงรายจวบจนถึงปัจจุบัน

จังหวัดเชียงราย จึงขอเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและร่วมกันอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมเชียงราย โดยการ แต่งกายพื้นเมือง อู้กำเมือง กิ๋นของเมือง สร้างบรรยากาศแบบเมืองๆ ตลอดเดือนเมษายน 2557 โดยพร้อมเพรียงกัน 

แหล่งข่าว สวท.เชียงราย    นำเสนอโดย เชียงรายโฟกัสดอทคอม

http://www.chiangraifocus.com/news/details.php?id=128