"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา

27 มีนาคม 2563 08:56 น. 240 Views     

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ออกประกาศมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5 /2563

 

จังหวัดเชียงรายประกาศ ฉบับที่ 5/2563 มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. คัดกรองบุคคลเข้าสู่สถานที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสาธารณสุข และให้บุคคลเข้าสู่สถานที่ ปฏิบัติงานเฉพาะผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่มาติดต่อราชการเท่านั้น
2. จัดกิจกรรมเฉพาะที่มีความจําเป็น ที่หากไม่ดําเนินการจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หากกิจกรรมใดที่ยังไม่มีความจําเป็นให้เลื่อนออกไปก่อน
3. การจัดสถานที่ให้บริการ
3.1 จัดสถานที่ให้บริการโดยคํานึงถึงการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ระหว่างผู้มาติดต่อ ราชการ และผู้ปฏิบัติงาน และการเว้นระยะห่างระหว่างผู้มาติดต่อราชการด้วยกัน
3.2 หากสถานที่เอื้ออํานวย อาจจัดสถานที่ในการให้บริการ หรือสถานที่ในการพักรอไว้นอกอาคาร หรือพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและลดการแออัดของสถานที่
4. งดให้บริการของหน่วยงานของรัฐเป็นการชั่วคราวเฉพาะบริการที่มีประชาชนมาติดต่อรับบริการจํานวนมาก โดยให้ส่วนราชการนั้นเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายจัดทําเป็นประกาศของจังหวัดเชียงราย และ พิจารณาจัดช่องทางอื่นๆให้บริการแก่ประชาชนที่มีความจําเป็นเร่งด่วน
5. จัดการประชุมเฉพาะภารกิจที่มีความจําเป็น และจัดสถานที่ประชุมโดยเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ทั้งนี้อาจเชิญผู้เข้าร่วมการประชุมเฉพาะผู้ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น รวมทั้งให้พิจารณาทางเลือกในการจัดการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
6. ผู้ปฏิบัติงาน
6.1 ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ ให้สวมหน้ากากอนามัย และ ทําความสะอาดมือและอุปกรณ์ที่มีการใช้ร่วมกันบ่อยๆ
6.2 หากผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ํามูก เหนื่อยหอบ ให้ขออนุญาตลาและแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทราบทันที
6.3 หากผู้ปฏิบัติงานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง และหัวหน้าหน่วยงานมีคําสั่งให้หยุดการปฏิบัติงาน เพื่อเฝ้าระวังอาการ 14 วันโดยไม่ถือเป็นวันลา ต้องมีคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประกอบ ทั้งนี้ ให้ รายงานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทราบทันที
7. ทําความสะอาดสถานที่และบริเวณโดยรอบ โดยเฉพาะจุด บริเวณ อุปกรณ์ที่มีการใช้ร่วมกัน อย่างสม่ำเสมอ
8. กําหนดมาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ สภาพแวดล้อมนั้น เพื่อให้การดําเนินการมีความรัดกุม และเกิดผลดียิ่งขึ้น

 
ขอบคุณข่าว / ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย   | นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม
 
 
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 
::: ข่าววันนี้ »
ด้วยความห่วงใย กรีนบัสอยากให้ทุกคนปลอดภัย ร่วมแรงร่วมใจเพื่อผ่านวิกฤตไวรัส COVID-19ไปด้วยกัน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำทีมเข้าตรวจตลาดสด ตลาดกลาง และร้านจำหน่ายไข่ไก่
ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 1 - 4 เมษายน 2563)
พิพิธภัณฑ์กรมธนารักษ์ ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ประกาศมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 8/2563
::: ข่าวเทศกาลและงาน »
รวมภาพพิธีถวายสักการะพระธาตุดอยตุง พิธีนมัสการและสรงน้ำ และพิธีห่มผ้าพระธาตุดอยตุง
ภาพขบวนแห่น้ำสรงพระราชทาน ขบวนเครื่องสักการะพระธาตุดอยตุง และ 18 ชาติติพันธุ์ (08-03-63)
ประมวลภาพ พิธีบวงสรวงพระธาตุดอยตุง เนื่องในงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2563
รวมพลคนเกิดวันอังคาร เนื่องในงานประเพณีพระนอน 6 เป็ง (วันนี้) 8 มีนาคม 2563
ภาพบรรยากาศ พิธีเดินจาริกแสวงบุญขึ้นพระธาตุดอยตุง ในงาน 2002 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี พ.ศ.2563
::: ข่าวสังคมธุรกิจ-กิจกรรม »
เฮงลิสซิ่ง เปิดบริการชำระค่างวด 24 ชั่วโมง ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ
จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมวิ่งปั่น 2002 ปี สืบสานสู่ลาน พระธาตุดอยตุง เฉลิมฉลองครบรอบ 2002 ปีพระธาตุดอยตุง ด้วยพลังศรัทธาของชนทุกหมู่เหล่า
พี่บัณฑิตแสดงบัตรนักศึกษารับบัตรกำนัลอัดรูป 1 แถม 1ฟรี ชั้น G เซ็นทรัล พลาซา เชียงราย
ฟรีคอนเสิร์ต Chiang Rai street art winter
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน ทิพจักราธิวงศ์ เจ้าเจ็ดตน บนแผ่นดินเชียงราย
::: ข่าวประกวดราคา »
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลดงมะดะ ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID – ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลาง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 2 ต้นยาง
ราคากลาง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านหนองร่อง หมู่ 8 ตำบลจันจว้า
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.บ้านสันหลวง หมู่ 10 ตำบลจันจว้าใต้
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
 
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com