"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา

12 กุมภาพันธ์ 2563 13:40 น. 100 Views     

ประกาศอุทยานแห่งชาติดอยหลวง เรื่อง ปิดการใช้เส้นทางสัญจรและเดินป่า ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง (ยกเว้นเขตบริการ)

 
ประกาศอุทยานแห่งชาติดอยหลวง เรื่อง ปิดการใช้สันทางสัญจรและเดินป่า ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ด้วยในฤดูแล้งของทุกปี สภาวะอากาศของประเทศไทยจะแห้งแล้งและมีลมกระโชกแรง ประกอบกับอุณหภูมิที่ผิวดินที่สูงขึ้นจากสภาวะโลกร้อนทำให้เอื้อต่อการเกิดไฟป่าได้ง่าย ประกอบกับการ กระทำของมนุษย์ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือความประมาทก็ตาม ได้ก่อให้เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างทั้งในเขตเมืองและชนบท ส่งผลให้จังหวัดเชียงรายประสบปัญหามลพิษจาก หมอกควันก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและทำความเสียหายต่อทางเศรษฐกิจและ สังคมโดยรวม จากสถิติที่ผ่านมาสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตอยหลวงมีความรุนแรง ในห้วงเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน ของทุกปี เกิดไฟไหม้ป่าขึ้นในพื้นที่เป็นบริเวณกว้างหลายจุด ซึ่งเกิดความเสียหายแก่ระบบ นิเวศป่าไม้เนื่องจากพื้นที่ป่าของอุทยานแห่งชาติดอยหลวงเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังก่อให้เกิด ปัญหาหมอกควันส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยรวม อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ ตลอดจนเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และทำให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งมีผลให้เกิด ความแปรปรวนของสภาวะอากาศโลก โดยสาเหตุหลักของการเกิดไฟป่ามาจากการลักลอบล่าสัตว์ป่าและเก็บ หาของป่าการเผาว้ชพืชในพื้นที่เกษรกรรมแลัวลุกลามเข้าไปในป่าโดยไม่มีการควบคุม เป็นตัน

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง พิจารณาแล้ว เพื่อให้ระบบนิวศสามารถฟื้นตัวได้เองตาม ธรรมชาติ และเพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่า ล่าสัตว์ เก็บหาของป่า ทำไม้ และป้องกันการ กระทำผิด กฏหมายเกี่ยวกับการป่าไม้อื่นๆ ในพื้นที่ จึงเห็นสมควรประกาศปิตเส้นทางเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ดอยหลวง ท้องที่อำเภอพาน อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ท้องที่อำเภอแม่ใจ อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และท้องที่อำภองาว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ตามแผนที่ท้ายประกาศนี้ โดย ห้ามบุคคลที่มิได้รับการอนุญาตเข้าไปใช้ประโยชน์ หรือดำเนินกิจกรรมใดๆ ในพื้นที่ที่ประกาศเขตควบคุมโดย เด็ดขาด (ยกเว้นเขตบริการ) ระหว่างวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ โดยอาศัยอำนาจ ตามพระราชบัญญัติอหยานแห่งชาติ พศ.๒๕๖๒ มาตรา ๒๐ "บุคคลซึ่งเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ต้อง ปฏิบัติตามคำสั่งของหนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด โดยอนุมัติของรัฐมนตรี" ผู้ใด ฝ่าฝืน มีความผิดตามกภูหมาย มีโทษปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จึงประกาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 
ขอบคุณข่าว / ภาพ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง Doi-Luang National Park   | นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม
 
 
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 
::: ข่าววันนี้ »
ผู้ว่าฯ เชียงรายประกาศ "60 วัน ปลอดการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด" ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 21 เมษายน 2563 พบเห็น จับ ปรับ จริง
ขนส่งเชียงราย เชิญชวนรถโดยสารขอรับรองมาตรฐาน Q-Bus
สถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่ภาคเหนือ ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
สถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่ภาคเหนือ ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
เริ่มแล้วกับงานนัดพบแรงงานเชิงคุณภาพ 2020 วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563 ชั้น G แกรนด์ฮอลล์ เซ็นทรัลเชียงราย
::: ข่าวเทศกาลและงาน »
ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม พ.ศ. 2563
ภาพสวยๆจากงานบอลลูน 2020
แถลงข่าวงาน Light festive Episode 1 : Falling From The Sky ปรากฏการณ์จากฟากฟ้า
รวมบรรยากาศวันแรกของ งานกาดศิลป์ สไตล์ล้านนา สายอาร์ต ห้ามพลาด !!
พิธีห่มผ้าพระธาตุวังซาง เนื่องในวัน มาฆบูชา ณ พุทธสถานพระธาตุวังซาง ต.ริมกก จ.เชียงราย
::: ข่าวสังคมธุรกิจ-กิจกรรม »
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน ทิพจักราธิวงศ์ เจ้าเจ็ดตน บนแผ่นดินเชียงราย
ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมวิ่งปั่น 2002 ปี สืบสานสู่ลานพระธาตุดอยตุง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
จังหวัดเชียงรายเชิญชวนนักวิ่ง นักปั่น สายบุญ ร่วมกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกครบรอบ 2002 ปี พระธาตุเจ้าดอยตุง
CR Bus บริการรับ-ส่งเที่ยวงานบอลลูน สิงห์ปาร์ค
กิจกรรมรับบัตรฟรี เที่ยวงานบอลลูน จากสิงห์ปาร์ค
::: ข่าวประกวดราคา »
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,4,12,13และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 11 ตำบลป่าสัก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 8
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางกล่องหินเรียง Gabion Box ทางโค้ง บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
 
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com