"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา

06 มกราคม 2563 01:38 น. 263 Views     

บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการศิลปะ แสดงผลงานจิตรกรรม วาดเส้นและภาพพิมพ์ โดย ช่วง มูลพินิจ

 

บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการศิลปะ แสดงผลงานจิตรกรรม วาดเส้นและภาพพิมพ์ โดย ช่วง มูลพินิจ

ช่วง มูลพินิจ (สมุทรสงคราม 2483) เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พ.ศ 2556 จบการศึกษาระดับอนุปริญญา จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลงานที่ทำให้เป็นที่รู้จัก คือวาดลายเส้นประกอบหนังสือจำนวนหลายเล่ม รวมถึงใบปิดหนัง และได้รับฉายาจาก รงค์ วงษ์สวรรค์ ว่าเป็น “จิตรกรผู้มองเห็นมดยิ้มสวย” ผลงานของช่วง มูลพินิจ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติรอบตัว แสดงสุนทรียะ ความงามเรื่องราวในอุดมคติกับธรรมชาติ ปรัชญา ความรัก สังสารวัฏ พุทธศาสนา วรรณคดี ถ่ายทอดผ่านงานวาดเส้นที่งดงาม อ่อนช้อย ผสมผสานลายไทยประยุกต์เข้ากับรูปทรงที่เหมือนจริง ได้อย่างกลมกลืน

สำหรับการแสดงผลงานในครั้งนี้ เป็นการแสดงงานในต่างจังหวัดของช่วง มูลพินิจ ที่นานครั้งจะได้มีโอกาสจัดขึ้น มีผลงานจิตรกรรม ชื่อศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 2555,  พระมหาชนก เป็นงานชิ้นสำคัญ ตลอดจนงานวาดลายเส้น และงานภาพพิมพ์  นิทรรศการจะเปิดในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจากช่วง มูลพินิจ มาร่วมเปิดงานและนำชมผลงาน

นิทรรศการจัดแสดงวันที่ 18 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย เชียงราย เปิดให้ชมเวลา 10.00-16.00 น. ปิดทุกวันพุธ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

**ในกรณีที่เข้าชมเป็นหมู่คณะ จากสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ สามารถติดต่อนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ facebook.com/singhaklaihouse , singhaklaihouse@gmail.com


เกี่ยวกับศิลปิน

ช่วง  มูลพินิจ  Chuang Moolpinit (2483 สมุทรสงคราม)

การศึกษา
- ประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดบางน้อย
- ชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดกลางเหนือ สกลวิสุทธิ์
- โรงเรียนศิลปศึกษา (เตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร) กรุงเทพมหานคร
- ระดับอนุปริญญา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การแสดงงานนิทรรศการเดี่ยว 

พ.ศ. 2513 - มินิ – เมนิ สยามสแควร์ 
พ.ศ.2519  - สถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน 
พ.ศ. 2523 - สถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน 
พ.ศ. 2530 - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า    - โรงแรมอิมพีเรียล 
พ.ศ. 2543 - ห้องแสดงศิลปกรรมสยาม จังหวัดภูเก็ต - แสดงเดี่ยว ๖๐ ปี ช่วง มูลพินิจ ที่เดอะเมอคิวรี่ อาร์ต แกลเลอรี่ 
พ.ศ. 2546 - หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2556 - นิทรรศการจิตรกรรม “แดนสนธยา” ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม – 30 เมษายน 2556 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พ.ศ. 2562 - นิทรรศการจิตรกรรม “แดนสนธยา 2” วันที่ 2-28 เมษายน 2562 ณ ห้องสตูดิโอชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

การทำงานศิลปะ
- งานจิตรกรรม ที่โดดเด่นคืองานวาดภาพลายเส้นที่ประยุกต์ความอ่อนช้อย ของลายไทยเข้ากับรูปแบบเหมือนจริงได้อย่างกลมกลืน และยังทำงานในเทคนิคสีน้ำ สีน้ำมัน ก็ยังคงเอกลักษณ์เรื่องลายเส้น ผลงานแสดงความงาม เรื่องราวของธรรมชาติ และวิถีของพุทธศาสนา วัฏสงสารของชีวิต
- ผลงานออกแบบตัวหนังสือชื่อเรื่องและโปสเตอร์ภาพยนตร์ไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องในแนววรรณคดี หรือเรื่องราวพื้นบ้านไทยสมัยเก่า เช่น แผลเก่า เลือดสุพรรณ เพื่อน-แพง ไกรทอง พระรถ-เมรี ภาพโปสเตอร์ เรื่องเพื่อน-แพง ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในโปสเตอร์ที่งดงามที่สุดในโลกในการส่งเข้าประกวดที่สถาบันโรงภาพยนตร์แห่งชาติ กรุงลอนดอน เมื่อปี พ.ศ. 2526
- งานวรรณศิลป์ โดยเริ่มเขียนในปี 2536-2537 มีการรวบรวมจัดพิมพ์ชื่อ “เขียนมนุษย์” และ เรื่อง “ฝูงมนุษย์” ในแนวคําคม – นิทาน ถ่ายทอดความคิดในหลายด้านหลากมุมมอง ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ กิเลสของมนุษย์ ศิลปะ ความดีงาม และศาสนา
- งานออกแบบและปั้นเกี่ยวกับศาสนา อาทิ การออกแบบและปั้นพระพุทธรูปปางลีลา “พระพุทธอภัยมงคลสมังคี)”ที่สมเด็จพระญาณสังวร รองสมเด็จพระสังฆราช (ในขณะนั้น) ทรงสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นําไปพระราชทานแก่ทุกจังหวัดในโอกาสฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ฯลฯ

ปัจจุบัน ช่วง มูลพินิจ ยังคงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง และเปิดหอศิลป์ ช่วง มูลพินิจ ตั้งอยู่เลขที่ 79/629-630 ถนนรามคําแหง 150 โดยจัดแสดงผลงานกว่า 80 ชิ้น  ตั้งแต่ยุคแรกถึงยุคปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบผลงาน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและผู้สนใจศิลปะได้เข้าชม เปิดให้เข้าชมทุกวันอาทิตย์ที่ 2 และวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน  เวลา 10.00-17.00 น. หรือหากต้องการ เข้าชมนอกเวลาทําการ สามารถโทรศัพท์นัดล่วงหน้าได้  โทร.  02 372 0961 โดยไม่เสียค่าเข้าชม

ติดตามข่าวสารจากอาจารย์ช่วงได้ที่ www.facebook.com/chuangmoolpinit
ข้อมูลศิลปินเพิ่มเติม http://www.culture.go.th/cul_fund/download/open/pinit/pinit.pdf


เกี่ยวกับบ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย

บ้านสิงหไคลฯ ตัวบ้านเป็นอาคารโบราณอายุ 103 ปี เรียกกันในชื่อบ้านมิชชันนารี OMF ออกแบบโดยนายแพทย์วิลเลียม เอ.บริกส์ ปัจจุบันได้รับการบูรณะ ปรับเปลี่ยนเป็นที่ทำการมูลนิธิมดชนะภัย โดยบริเวณชั้น 2 เปิดเป็นแกลเลอรี่แสดงผลงานศิลปะ และบริเวณชั้นล่างเป็นร้านกาแฟบ้านมด Baanmod CAFE' และดาษดาสตูดิโอ 2

บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย มีเป้าหมายในการเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านสถาปัตยกรรมและเรื่องของภัยพิบัติ รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อไปสู่เรื่องราวทางศิลปะให้กับผู้ที่สนใจ โดยมีการจัดแสดงงานศิลปะในการสะสม ซึ่งมีทั้งผลงานของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินไทยที่มีชื่อเสียง และผลงานที่บอกเล่าถึงความงามของจังหวัดเชียงราย นอกจากนี้บ้านสิงหไคลยังเป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมทางด้านสังคมและศิลปะวัฒนธรรมให้กับประชาชน เพื่อร่วมส่งเสริมให้เชียงรายเป็นเมืองที่น่าอยู่ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเชียงรายเมืองศิลปะ
 

วันเวลาทำการ
- ร้านกาแฟบ้านมด BaanMod CAFE' เปิดบริการ เวลา 08.00-17.00 น. ปิดทุกวันพุธ
- Dadsada Studio II  ใน BaanMod CAFE’ เปิดเวลา 08.00-17.00 น.ปิดทุกวันพุธ
- แกลอรี่ชั้น 2  นิทรรศการศิลปะ โดย ช่วง มูลพินิจ เปิดให้เข้าชม เวลา 10.00 – 16.00 น. ปิดวันพุธ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม)

ที่ตั้ง
บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย อยู่ในบริเวณตัวเมืองเชียงราย ตั้งอยู่บนนถนนสิงหไคล ใกล้แยกทางเข้าถนนเกาะลอย ด้านหน้ามีร้านสีเหลืองชื่อ มดนมสด 

ติดต่อสอบถาม  Email : singhaklaihouse@gmail.com  FB : singhaklaihouse/ช่วง มูลพินิจ Chuang Moolpinit (2483 สมุทรสงคราม)

บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย

 
ขอบคุณข่าว / ภาพ   | นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม
 
 
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 
::: ข่าววันนี้ »
เทศบาลนครเชียงรายบวงสรวงพญามังรายผู้สร้างเชียงราย 758 ปี
วิธีป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019
จังหวัดเชียงรายจัดโครงการฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่า และจัดทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน ไทย- เมียนมา เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามชาติ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประมูลงานศิลปะ โครงการทัศนาศิลป์ ถิ่นเชียงคำ
จังหวัดเชียงรายเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่าพร้อมจัดแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน
::: ข่าวเทศกาลและงาน »
โตโยต้าเชียงราย ขอเชิญร่วมงาน Hilux Revo Festival
เชียงรายดอกไม้งามครั้งที่16 ยังเปิดให้เข้าชมความงามของดอกไม้เมืองหนาวถึง 15 กุมภาพันธ์ 2563
เชิญเที่ยวงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563
เฮง เฮง รับเทศกาลตรุษจีนเชียงราย สักการะพระโพธิสัตว์กวนอิม และการเชิดสิงโตสุดอลังการ
WoW !!หลากรสชาติกับเทศกาลอาหาร อาหารชาติพันธุ์ อาหารฮาลาล และของดีนครเชียงราย 2563
::: ข่าวสังคมธุรกิจ-กิจกรรม »
Art market งานศิลป์ที่ไม่ได้มีแค่ศิลป์
กิจกรรม ลดโลกเลอะ ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม แชะ แชร์ ลุ้นรับบัตรชมคอนเสิร์ต “คนสู้ไฟ เพื่อลมหายใจชาวเชียงราย” ฟรี! จาก ททท.
โรบินสัน เปิดแคมเปญใหญ่ฉลองตรุษจีนปีหนูทอง
ฉลองตรุษจีนมหามงคลปีหนูทอง The Great Chinese New Year 2020 การจับจ่าย-ไหว้-กิน-เที่ยว ครบจบที่เดียวที่ทุกศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ ทั่วไปประเทศ
คอนเสิร์ตคนสู้ไฟ เพื่อลมหายใจชาวเชียงราย
::: ข่าวประกวดราคา »
ราคกลาง โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปึ๋ง หมู่ 5 ต.จันจว้าใต้
ราากลาง โครงการก่อสร้างฝายแบ่งน้ำพร้อมทางข้าม บ้านห้วยน้ำราก ม.5 ต.จันจว้า
ราคากลาง โครงการปรับปรุงตลิ่งแม่น้ำคำ บ้านหัวฝาย หมู่ 11 ตำบลจันจว้า
ราคากลาง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วย ตรงข้ามบ้านนายชูเกียรติ พิงคะสัน (2 จุด) บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 5 ตำบลจันจว้า
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
 
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com