"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา

05 กันยายน 2562 15:50 น. 132 Views     

จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม คนเชียงราย ร่วมมือร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก

 
จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม "คนเชียงราย ร่วมมือร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก" 9 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดการระบาดโรคไข้เลือดออก

นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเชียงรายในปี 2562 (ข้อมูล ณ 2 ก.ย.62) พบผู้ป่วย 2,345 ราย (อัตราป่วย 223.02 ต่อแสนประชากร) สูงกว่าค่าการระบาด (มัธยฐาน) เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี และจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ที่ 1.94 เท่า ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราป่วยสะสมในช่วง 4 สัปดาห์ที่ล่าสุด (21 กรกฎาคม–17 สิงหาคม 2562)

ซึ่งพบว่าจังหวัดเชียงราย มีอัตราป่วยสูงสุดของประเทศ เท่ากับ 98.20 ต่อแสนประชากร (พบผู้ป่วย 1,262 ราย) กระจายตามพื้นที่ครบทุกอำเภอ อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดได้แก่ - อำเภอเวียงป่าเป้า เท่ากับ 336.20 ต่อแสนประชากร - ดอยหลวง 286.49 ต่อแสนประชากร (55 ราย) - แม่ฟ้าหลวง 267.30 ต่อแสนประชากร (204 ราย) ตามลำดับ และตั้งแต่ต้นปีพบว่าจังหวัดเชียงราย มีอัตราป่วยสะสมอยู่ในอันดับที่ 4 ของประเทศ โดยจังหวัดอุบลราชธานี มีอัตราป่วยสูงสุดของประเทศ เท่ากับ 325.83 ต่อแสนประชากร (ผู้ป่วย 6,081 ราย เสียชีวิต 13 ราย) รองลงมาคือ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดนครราชสีมา ตามลำดับ

จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายได้มีการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ไปแล้วทั้งในด้านการเฝ้าระวัง มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านโรคไข้เลือดออก (EOC) ระดับจังหวัด และสั่งการให้ทุกอำเภอที่เข้าได้ตามนิยามการระบาดของโรคไข้เลือดออกเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านโรคไข้เลือดออก (EOC) ระดับอำเภอ

โดยมีนายอำเภอเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ จำนวน 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงราย, แม่สรวย, แม่สาย, เวียงป่าเป้า, แม่จัน, แม่ฟ้าหลวง, เวียงชัย, ป่าแดด และดอยหลวง ด้านการป้องกันควบคุมโรค : เคร่งครัดตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” กำจัดลูกน้ำยุงลาย การทำลายยุงตัวแก่ และให้การสนับสนุนเคมีภัณฑ์ในการควบคุมโรคแก่พื้นที่ระบาด ด้านการรักษา : มีการจัดทำเกณฑ์การส่งต่อผู้ป่วย จัดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา 24 ชั่วโมง สั่งการให้โรงพยาบาลทุกแห่งจัดตั้ง “มุมให้คำปรึกษาไข้เลือดออก (Dengue corner)” ในตึกผู้ป่วยนอก

เพื่อให้คำปรึกษาและแจกยาทากันยุงให้ผู้ป่วยและผู้ป่วยสงสัยทุกราย และใช้ “Dengue chart” ในตึกผู้ป่วยใน เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกตามแนวทางฯอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมีการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนมีความตระหนักต้องร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและควบคุมยุงในบ้านตนเองเป็นหน้าที่ของทุกคน

แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในขณะนี้ยังเกิดอย่างต่อเนื่อง บางพื้นที่มีแนวโน้มการระบาดของโรคลดลง แต่มีหลายอำเภอยังพบการระบาดและยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด อาทิ อำเภอเมืองเชียงราย, แม่ฟ้าหลวง, แม่สาย, ป่าแดด, แม่จัน และเชียงของ ดังนั้นจังหวัดเชียงรายจึงได้กำหนดจัดกิจกรรม "คนเชียงราย ร่วมมือ ร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก" พร้อมกันทุกอำเภอ ในวันที่ 9 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ใช้สถานที่ที่เป็นจุดศูนย์รวมของแต่ละอำเภอ ซึ่งจะเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายประชาชน กิจกรรมประกอบด้วย
- การจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้
- การรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
- การรวมพลคนเชียงราย ต้านภัยไข้เลือดออก

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. นักเรียน นักศึกษา และพลังมวลชน การจัดรถแห่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์ และทรายเคมีฟอส หลังจากพิธีการเปิดและร่วมทำกิจกรรมที่อำเภอเสร็จสิ้นแล้ว

ให้ผู้นำชุมชนได้กลับไปปฏิบัติงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในสถานที่สาธารณะ สถานที่ราชการ วัด ศาสนสถาน โรงเรียน และบ้านเรือนของตนเอง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เน้นมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ได้แก่
1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุงลาย
2. เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน โดยทำต่อเนื่องสัปดาห์ละ1 ครั้ง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
3.เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ (น้ำดื่มและน้ำใช้) ต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่ หรือปล่อยปลากินลูกน้ำ

ทั้งนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนได้ช่วยกันดำเนินกิจกรรมตามมาตรการดังกล่าว ซึ่งจะช่วยป้องกันและลดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดเชียงรายลงได้ในที่สุด



 
ขอบคุณข่าว / ภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย   | นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม
 
 
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 
::: ข่าววันนี้ »
ตารางออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย
พิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานสามผู้กล้า เพื่อระลึกถึงคุณความดี ความกล้าหาญ และเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมือง
เชิญชวนชาวเชียงรายและสาธุชนทั่วไปร่วมทำบุญ ตั้งโรงทานอาหารเจ ใน เทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี2562 วันที่ 29 กันยายน - 7 ตุลาคม นี้
โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่นคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จาก 115 ทีม 93 โรงเรียน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ประจำปี 2562
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายได้รับรางวัล ดีเด่นอันดับ 2 การประกวดสำนักงานประชาสัมพันธ์ดีเด่นระดับภาค
::: ข่าวเทศกาลและงาน »
งานสืบสานประเพณีโล้ชิงช้าอาข่า(บ่องฉ่องตุ๊)ชาติพันธุ์นครเชียงราย ประจำปี 2562 ในวันที่ 21 กันยายน 2562 นี้
ขอเชิญเที่ยวงาน ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมวิถีชุมชน ล้านนาตะวันออก ในวันที่ 13 - 15 กันยายน นี้ ณ ฝูงบิน 416 เชียงราย
เที่ยวงาน ตลาดวิถีไทย เก๋ไก๋ สไลด์เดอร์ วันนี้ - 11 กันยายน นี้
ขอเชิญเที่ยวงาน สืบสานงานศิลป์ล้านนามรดกล้ำค่าล้านนาตะวันออก 5-9 กันยายนนี้
ตลาดประชารัฐ Modern Trade 2019 วันที่ 11-15 กันยายน นี้
::: ข่าวสังคมธุรกิจ-กิจกรรม »
ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ล่วงหน้า แลกรับที่คาดผมเป่าลม ฟรี!!
การแข่งขัน Balance Bike Mini Challenge 2019
โตโยต้าเชียงราย เปิดรับสมัครวิ่ง งาน TOYOTA LIVE ALIVE RUN SERIES 2019 CHIANGRAI NIGHT RUN
ขอเชิญสัมผัส และทดลองขับ ALL-NEW MAZDA3 พร้อมกัน วันที่ 18-22 ก.ย. นี้
ขอเชิญร่วมบริจาคในโครงการ ศรีบุรินทร์ ปันน้ำใจให้น้อง โรงเรียนเด็กกำพร้า วัดจอเจริญสุขุมวาท
::: ข่าวประกวดราคา »
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์หมู่ บ้าน บ้านศรีดอนมูล หมู่ 12
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์ อปพร. บ้านสันทรายมูล หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านจ้องเด่น หมู่ที่ 10 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซ.1 บ้านน้ำจำเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
 
Untitled Document
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com