"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา

14 กุมพาพันธ์ 2562 10:19 น. 232 Views     

เชียงรายคุมเข้มลดมลภาวะหมอกควัน หลายอำเภอต่างตื่นตัวจัดกิจกรรมรณรงค์และทำแนวกั้นไฟป่า ส่วนสาธารณสุขจังหวัดเตือน !! 4 กลุ่มเสี่ยง แนะเลี่ยงออกนอกบ้าน

 
        เชียงรายเข้มงวดควบคุมมลภาวะหมอกควัน เป็นอย่างมากมาก โดยหลายๆอำเภอได้ มีการณรงค์และทำแนวกันไฟป่า เพื่อให้ประชาชน ตระหนักถึงผลกระทบของมลภาวะหมอกควัน  เช่น อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย นำพลังมวลชนร่วมรณรงค์ห้ามเผาทุกชนิด เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง และร่วมรณรงค์ห้ามเผาทุกชนิด นำผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พลังมวลชน กลุ่มนักเรียน กลุ่มอปพร. กลุ่ม อสม. กลุ่มปั่นจักรยาน จำนวนประมาณ 400 คน เข้าร่วมกันรณรงค์ในครั้งนี้ในพื้นที่อำเภอขุนตาล ซึ่งการรณรงค์ให้ งดเว้นการเผาทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในช่วงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2562 

       ถัดมาอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำกิจกรรมทำแนวกันไฟในชุมชน เพื่อเตรียมการป้องกันการเกิดไฟป่าและหมอกควัน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ให้ผู้นำชุมชน นำพลังมวลชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ในพื้นที่ตำบลเมืองชุม โดยนายแสวง ราชคม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านยกเจริญ ตำบลเมืองชุม พร้อมราษฎรในหมู่บ้าน ดำเนินการจัดทำแนวป้องกันไฟ เพื่อเตรียมการในป้องกันการเกิดเหตุไฟป่าและหมอกควัน ในช่วงห้ามเผาเด็ดขาดตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 15 เมษายน 2562 นอกจากนี้ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ที่10 ตำบล เมืองชุมพร้อมราษฏรในพื้นที่จำนวน 160 คน ร่วมกันทำแนวป้องกันไฟในป่าชุมชน รวมระยะความยาวประมาณ 7000 เมตร  

         เช่นเดียวกันกับที่ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้นำประชาชนร่วมกันทำแนวกันไฟป่าชุมชนในพื้นที่ อำเภอแม่สรวย เป็นหนึ่งใน 6 อำเภอเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดไฟป่า ของจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รวมพลังกันทำแนวกันไฟป่าชุมชนพร้อมกันหลายหมู่บ้าน ได้แก่ บ้านไร่ หมู่ที่ 2 บ้านดอนสลี หมู่ที่ 7 และบ้านศรีดอนมูล หมู่ที่ 19 ตำบลป่าแดด ได้ร่วมกันจัดทำแนวป้องกันไฟรวมระยะทาง 5 กิโลเมตร สำหรับบ้านทุ่งพร้าว หมู่ที่ 8 บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่13 ตำบลวาวี ได้ร่วมกันจัดทำแนวป้องกันไฟรวมระยะทาง 4 กิโลเมตรซึ่งการรณรงค์ให้ งดเว้นการเผาทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในช่วงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2562 สำหรับปี 2562 จังหวัดเชียงราย ได้กำหนดพื้นที่เสี่ยงไฟป่ารุนแรง 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอเวียงแก่น และอำเภอเทิง 

และอำเภอเมืองเชียงราย ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันแก้ไขหมอกควันไฟป่า เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณลานสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย  กิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ Kick Off การป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสาและพลังมวลชนในพื้นที่ได้ร่วมกันเดินรณรงค์พร้อมขบวนรถแห่ ป้ายคำขวัญเร่งประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนให้ทุกคนได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการเกิดหมอกควันไฟป่า ยังเป็นการกระตุ้นเตือน ช่วยกัน งดเว้นการเผาทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในช่วงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2562 เพื่อลดค่าฝุ่นละอองไม่สูงเกินที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน สำหรับสถานการณ์หมอกควันจังหวัดเชียงรายประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562ค่า PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน คือ 69 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ณ อำเภอเมืองเชียงราย และค่า 70 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร ณ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 50 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ส่วนสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือพบฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่ ยกเว้น จังหวัดน่าน และ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

      และนอกจากนี้ทางสาธารณสุขเชียงราย ยังเตือนประชาชนระวังผลกระทบด้านสุขภาพจากมลภาวะหมอกควัน ในกลุ่มเด็ก คนชราหญิงตั้งครรภ์ และ 4 กลุ่มเสี่ยง แนะเลี่ยงออกนอกบ้าน งดกิจกรรมกลางแจ้ง ช่วงหมอกควันเกินค่ามาตรฐาน

         นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า กรณีคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนควรป้องกันตนเองจากมลภาวะหมอกควัน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก คนชราหญิงตั้งครรภ์ และผู้ป่วยมีโรคประจำตัว 4 กลุ่มโรค คือ กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจทุกชนิดกลุ่มโรคหัวใจ หลอดเลือดทุกชนิด และกลุ่มโรคตาอักเสบ ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง ควรจำกัดเวลาที่อยู่นอกบ้านหรืออาคารให้น้อยลง กรณีที่อยู่นอกอาคารหรือบริเวณที่มีปริมาณฝุ่นละอองสูง ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็น และหากมีอาการผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์ สำหรับประชาชนทั่วไปให้งดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง เช่น งดการเผาทุกประเภท ควรปิดประตูหน้าต่างไม่ให้ควันไฟหรือหมอกควันเข้ามาในอาคาร และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายนอกอาคาร หากจำเป็นควรสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก รวมทั้งสังเกตอาการผิดปกติหากมีอาการให้ปรึกษาแพทย์หรือไปที่สถานบริการสาธารณสุข

         ทั้งนี้ กรมอนามัย ได้จัดแบ่งคุณภาพอากาศ เป็น 5 ระดับ โดยใช้สีเป็นสัญลักษณ์ตามแนวทางของกรมควบคุมมลพิษในค่ามาตรฐาน PM 2.5 ได้แก่ ระดับสีฟ้า ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของ PM2.5 ระดับ 0 - 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกณฑ์คุณภาพอากาศดีมาก ระดับสีเขียว 26 37 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศดี ระดับสีเหลือง 38 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศปานกลาง ระดับสีส้ม 51 90 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และระดับสีแดง มากกว่า 90 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์หมอกควัน ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ หรืออินเตอร์เน็ต ได้ทาง เว็ปไซต์ AIR4THAI หรือ http://air4thai.pcd.go.th 
ขอบคุณข่าว / ภาพ สวท.เชียงราย   | นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม
 
 
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 
::: ข่าววันนี้ »
ชีพจรลงSouth เที่ยวใต้...ครั้งหนึ่งต้องไป หวังกระตุ้นรายได้ทางการท่องเที่ยวให้เติบโตทะลุเป้า
ประมวลภาพงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุงประจำปี 2562 เฉลิมฉลองครบรอบ 2001 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง อย่างยิ่งใหญ่
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากลำน้ำกก และทำบุญตักบาตรเที่ยงคืน (เป็งปุ๊ด) เมื่อคืนที่ผ่านมา
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงรายสร้างปรากฏการณ์ความสนุกท่ามกลางสายน้ำเย็นฉ่ำ สนุกสุดมันส์กับศิลปินเพียบจัดเต็ม DJ ทุกวัน
เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาเทศบาล เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562
::: ข่าวเทศกาลและงาน »
งานพิธีแห่ไม้ค้ำสรี (ไม้ค้ำโพธิ์) เนื่องในป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง วันที่ 12 เมษายน 2562
งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ. ๑๓๘๑ วันที่ 12-13 เมษายน 2562 นี้
เชิญชวนร่วมสืบสานงานประจำปี งานประเพณีพระนอน 6 เป็ง วันที่ 20 มีนาคม 2562
เชิญร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวหนองหลวง บ้านปง หมู่ที่ 6 กิจกรรม 6 อิ่ม @แพชุมชนท่องเที่ยวบ้านปง
ขอเชิญชวนชม ช้อป ชิม ชิลล์ งานมหกรรมอาชีพ 2 ทศวรรษ 26-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์สตรีเชียงราย
::: ข่าวสังคมธุรกิจ-กิจกรรม »
CentralPlaza Chiangrai Motor Show 2019
ศุภาลัย ส่งมอบ โครงการ น้องอิ่มดี-พี่อิ่มสุข ปี 2
งวดนี้ไม่ถูก ดูหนังปลอบใจ กินแบ่งรัฐบาล รอบวันที่ 16 มี.ค. 2562 ที่ไม่ถูกรางวัล สามารถนำมาแลก ดูหนัง แสงกระสือ ราคาพิเศษ 80 บาท ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 16-31 มีนาคม 2562 เท่านั้น
ชวนกันมาไถ ขอเชิญชวนน้องๆ สาวกจักรยานเด็ก จักรยานทรงตัว Balance Bike มาออกกำลังกายกัน วันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค..62เวลา 16.30-20.30 น. ลานกาสะลอง เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
ศุภาลัย CSR-IN-PROCESS สร้างสรรค์โครงการ น้องอิ่มดี-พี่อิ่มสุข ต่อเนื่อง ปี 2 ที่ จ.เชียงราย
::: ข่าวประกวดราคา »
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.51-001 สายบ้านทุ่งทราย - อ่างเก็บน้ำห้วยบง กว้าง 5 เมตร ยาว 3,100 เมตร หนาเแลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลหล่ายงาว
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกวดราคาซื้อเตาเผาขยะ หมู่ที่ ๒,๖,๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านหน้องบัวสด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
 
Untitled Document
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com