"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา

04 ธันวาคม 2560 13:39 น. 1026 Views     

ประกาศเทศบาลนครเชียงราย เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

 
ประกาศเทศบาลนครเชียงราย
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
------------------------------------------------------------------------
ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น สังกัดสานักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย จะดาเนินการรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
 
เพื่อให้การรับสมัครนักเรียนดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกาหนดรายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติการรับสมัครในระดับอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้
 
๑. จานวนนักเรียน
๑.๑ ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ จานวน ๒ ห้องเรียน (จานวน ๖๐ คน)
๑.๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จานวน ๓ ห้องเรียน (จานวน ๑๐๕ คน)
 
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๒.๑ ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ (เกิดปี พ.ศ. ๒๕๕๗)
๒.๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (เกิดปี พ.ศ. ๒๕๕๔)
๒.๓ มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๓. หลักฐานการรับสมัคร
๓.๑ ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น สังกัดเทศบาลนครเชียงราย
๓.๒ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ ใบ
๓.๓ สาเนาสูติบัตรของนักเรียนพร้อมรับรองสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๓.๔ สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียนพร้อมรับรองสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๓.๕ สาเนาการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนา จานวน ๑ ฉบับ

๔. การขอรับใบสมัคร
ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทรศัพท์ ๐-๕๓๑๖-๖๙๕๖ หรือ ดาวน์โหลดจาก www.tesaban7.ac.th

๕. กาหนดการรับสมัครและการคัดเลือก
๕.๑ รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารอานวยการโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
๕.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าอาคารเรียนระดับชั้นอนุบาล หรือ จาก www.tesaban7.ac.th
๕.๓ การคัดเลือก ดาเนินการคัดเลือกโดยการประเมินพัฒนาการนักเรียนและสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
๕.๔ ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าอาคารเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น หรือ จาก www.tesaban7.ac.th
๕.๕ มอบตัวและชาระค่าเล่าเรียน ณ อาคารอานวยการโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. (ผู้ไม่มาตามกาหนดถือว่าสละสิทธิ์)
 
 
* DOWNLOAD ไฟล์แนบ ที่นี่ *
ขอบคุณข่าว / ภาพ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น   | นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม
 
 
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 
 
::: ข่าววันนี้ »
ชวนยกแก๊งค์เพื่อน มากระโดด...มาเฮกันให้สุด ในคอนเสิร์ต ช้าง มิวสิค คอนเนคชั่น ณ เอสที สแควร์จังหวัดเชียงราย 1ธันวาคม2561 นี้ พร้อมเชิญชวนร่วมลุ้นกิจกรรมชิงรางวัลบัตรคอนเสิร์ตจำนวน 50 รางวัล
จังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีบวงสรวงพิธีเปิดการแข่นขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46
แผนที่เส้นทางเดินรถ วันเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.30 น.-20.30 น.
ขอเชิญชวนร่วมชมนิทรรศการ เชียงใหม่-ญี่ปุ่น ๒๐๑๘ ณ ขัวศิลปะ จังหวัดเชียงราย วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 – 16 ธันวาคม 2561
ขอเชิญชวนนักวิ่งเปิดประสบการณ์เส้นทางวิ่งแบบใหม่ (Run for Better Life Doi Hang Cross Country Trail) บนเส้นทางภายในเรือนจำดอยฮาง วันที่ วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง จังหวัดเชียงราย
::: ข่าวเทศกาลและงาน »
หนาวนี้มาฟินกัน LEO Presents Fin Market 14-18 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานกาสะลอง1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญร่วมงานเดือนเพ็ญแจ่มจ้า ลอยกระทงล้านนา วันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
เชียงแสน - เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงประจำปี 2561 วันที่ 16-25 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณริมถนนหน้าตลาดสดเชียงแสน จ.เชียงราย
ขอเชิญชวนร่วมงาน คอนเสิร์ต ม่อนฮัก งานดนตรีท่ามกลางหุบเขา 9 ธันวาคม 2561 ณ บ้านทรายมูล
เมืองเชียงราย - บรรยากาศริ้วขบวนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ยิ่งใหญ่อลังการ 18 อำเภอ จ.เชียงราย เพื่อต้อนรับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่46 เจียงฮายเกมส์
::: ข่าวสังคมธุรกิจ-กิจกรรม »
กรุงไทย next เชิญชวนชวนเชียงราย ร่วมใช้บริการธนาคารออนไลน์บน Mobile Application โมบายแอปๆ ชีวิตครบ แอปเดียวอยู่
อีซูซุร่วมกับจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ ขอเชิญร่วมชมและแข่งขันกิจกรรม ร้องเพราะ ร้องถูกคีย์ ดีสุดสุด ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท
ขอเชิญร่วมชมและแข่งขันกิจกรรมนาฏมวยไทยอีซูซุ รักชาติ...รักษ์มวยไทย ปี 2561 วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ อีซูซุสงวนไทยสำนักงานใหญ่ (บ้านดู่)
ขอเชิญร่วมชมและแข่งขันกิจกรรม อีซูซุดวลลูกหนัง ปังสุดสุด ชิงเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ อีซูซุสงวนไทยสำนักงานใหญ่ (บ้านดู่)
โตโยต้าเชียงราย ตามหา HILUX ในตำนาน ที่จดทะเบียนยาวนานที่สุด ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 25,000 บาท
::: ข่าวประกวดราคา »
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.-ก.ย.61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย-มิ.ย.61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค-มี.ค.60
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนต.ค-ธ.ค.60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
 
Untitled Document
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
เรียนภาษาอังกฤษที่แม่จัน
สอนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบตัวต่อตัว รับแปลเอกสาร EnglishBySimon โทร.095-597-0489, 0942206188, ID : hamiki
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com