"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา
เกาะติดข่าว จาก เชียงรายโฟกัส ทุกวัน

::: ข่าวประกวดราคา »
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพญาไพรลิทู่ หมู่ 11
18 สิงหาคม 2560 16:17 น. (อ่าน 96 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านปางมะหัน หมู่ 8 บ้านปางมะหัน
18 สิงหาคม 2560 16:16 น. (อ่าน 99 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแม่หม้อ 2 ช่วง หมู่ 7 บ้านแม่หม้อ
18 สิงหาคม 2560 16:14 น. (อ่าน 99 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำภายในหมู่บ้านแม่หม้อ หมู่ 7
18 สิงหาคม 2560 16:13 น. (อ่าน 99 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพญาไพรเล่าจอ 3 ช่วง หมู่ 6
18 สิงหาคม 2560 16:08 น. (อ่าน 98 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพญาไพรเล่ามา หมู่ 5
18 สิงหาคม 2560 16:07 น. (อ่าน 99 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านปูนะ หมู่ 4
18 สิงหาคม 2560 16:06 น. (อ่าน 89 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านอากู่-อาไฮ้ หมู่ 3 บ้านอากู่
18 สิงหาคม 2560 16:06 น. (อ่าน 85 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแสนเมืองโก 3 ช่วง หมู่ 2
18 สิงหาคม 2560 16:04 น. (อ่าน 70 ครั้ง)


ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน
18 สิงหาคม 2560 14:51 น. (อ่าน 73 ครั้ง)


ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันจว้า
18 สิงหาคม 2560 13:57 น. (อ่าน 77 ครั้ง)


ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล.ซอย 4 บ้านทรายมูล ม.2
18 สิงหาคม 2560 13:54 น. (อ่าน 73 ครั้ง)


ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านซอย 10 บ้านหนองปึ๋ง ม.5
18 สิงหาคม 2560 13:52 น. (อ่าน 73 ครั้ง)


ราคากลางก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน(สุสานเก่า)บ้านหนองครก ม.6
18 สิงหาคม 2560 13:49 น. (อ่าน 42 ครั้ง)


ราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด บริเวณซอยข้างตลาด บ้านห้วยน้ำราก ม.4
18 สิงหาคม 2560 13:47 น. (อ่าน 45 ครั้ง)


ราคากลางโครงการเรียงหินลำน้ำห้วย บ้านห้วยน้ำราก ม.5 ตำบลจันจว้า
18 สิงหาคม 2560 13:44 น. (อ่าน 44 ครั้ง)


ประกาศผลการประมูลราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน
11 สิงหาคม 2560 15:47 น. (อ่าน 75 ครั้ง)


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเสนอราคา 2560
11 สิงหาคม 2560 14:49 น. (อ่าน 82 ครั้ง)


ราคากลางปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบและระบบสาธารณูปโภค โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง
11 สิงหาคม 2560 14:37 น. (อ่าน 81 ครั้ง)


ประกาศยกเลิกโครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรด้วยหินคลุกบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 3
04 สิงหาคม 2560 18:09 น. (อ่าน 91 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านสันเวียง หมูู่ที 3
04 สิงหาคม 2560 16:35 น. (อ่าน 106 ครั้ง)


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
04 สิงหาคม 2560 16:25 น. (อ่าน 89 ครั้ง)


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
04 สิงหาคม 2560 16:24 น. (อ่าน 79 ครั้ง)


แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว(ปร5.)
04 สิงหาคม 2560 15:08 น. (อ่าน 76 ครั้ง)


แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว(ปร4.)
04 สิงหาคม 2560 15:07 น. (อ่าน 83 ครั้ง)


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
04 สิงหาคม 2560 15:06 น. (อ่าน 64 ครั้ง)


เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 9/2560 การจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
04 สิงหาคม 2560 15:06 น. (อ่าน 63 ครั้ง)


ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
04 สิงหาคม 2560 15:05 น. (อ่าน 61 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเทอดไทย 4 ช่วง หมู่ 1
04 สิงหาคม 2560 10:24 น. (อ่าน 63 ครั้ง)


ประกาศกำหนด วัน เวลา และเงื่อนไขการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอริค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
21 กรกฎาคม 2560 11:50 น. (อ่าน 77 ครั้ง)


 
การนำข่าวประกวดราคาไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/rss/news_bid.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"
กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่
* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
 
Untitled Document
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com