"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา
เกาะติดข่าว จาก เชียงรายโฟกัส ทุกวัน

::: ข่าวประกวดราคา »
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
03 สิงหาคม 2561 17:01 น. (อ่าน 95 ครั้ง)


ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมระบบเดินท่อประปา ม.1,4
03 สิงหาคม 2561 11:41 น. (อ่าน 99 ครั้ง)03 สิงหาคม 2561 09:30 น. (อ่าน 116 ครั้ง)03 สิงหาคม 2561 09:18 น. (อ่าน 111 ครั้ง)


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอย 12 เชื่อมซอย 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 กรกฎาคม 2561 11:35 น. (อ่าน 101 ครั้ง)


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอย 12 เชื่อมซอย 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มิถุนายน 2561 14:36 น. (อ่าน 132 ครั้ง)


แบบแปลนจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอย 12 เชื่อมซอย 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มิถุนายน 2561 14:08 น. (อ่าน 116 ครั้ง)


ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอย 12 เชื่อมซอย 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มิถุนายน 2561 14:07 น. (อ่าน 110 ครั้ง)


เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เลขที่ 2/2561 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอย 12 เชื่อมซอย 13
29 มิถุนายน 2561 14:06 น. (อ่าน 108 ครั้ง)


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอย 12 เชื่อมซอย 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มิถุนายน 2561 14:05 น. (อ่าน 100 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริสมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านเวียง หมู่ที่ 3
29 มิถุนายน 2561 09:22 น. (อ่าน 100 ครั้ง)


ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรด้วยหินคลุก
28 มิถุนายน 2561 09:48 น. (อ่าน 103 ครั้ง)


ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
28 มิถุนายน 2561 09:44 น. (อ่าน 113 ครั้ง)


สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
22 มิถุนายน 2561 13:44 น. (อ่าน 129 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรสายห้วยบง หมู่ที่ 3 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
01 มิถุนายน 2561 16:30 น. (อ่าน 161 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรสายทุ่งบง หมู่ที่ 3 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
01 มิถุนายน 2561 16:28 น. (อ่าน 163 ครั้ง)


ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
01 มิถุนายน 2561 14:07 น. (อ่าน 151 ครั้ง)


ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องคือ หมู่ที่ 6 ตำบลผางาม
18 พฤษภาคม 2561 09:39 น. (อ่าน 116 ครั้ง)


ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบคลอง, ซอย 2 บ้านเนินสยาม หมู่ที่ 10 ตำบลผางาม
18 พฤษภาคม 2561 09:21 น. (อ่าน 115 ครั้ง)


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บ้านดงมะตื๋นใหม่ หมู่ที่ 15 ตำบลผางาม
18 พฤษภาคม 2561 09:20 น. (อ่าน 119 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอย 5/2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 เมษายน 2561 11:04 น. (อ่าน 147 ครั้ง)


แบบแปลนโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นห้องประชุม
30 มีนาคม 2561 14:11 น. (อ่าน 138 ครั้ง)


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคารโครงการปรับปรุงอาคารศุนย์เด็กเล็กเป็นห้องประชุม
30 มีนาคม 2561 14:09 น. (อ่าน 131 ครั้ง)


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอย 5/2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มีนาคม 2561 09:15 น. (อ่าน 130 ครั้ง)


ราคากลางและแบบแปลนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอย 5/2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มีนาคม 2561 09:13 น. (อ่าน 119 ครั้ง)


เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เลขที่ 1/2561 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอย 5/2
30 มีนาคม 2561 09:09 น. (อ่าน 122 ครั้ง)


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอย 5/2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มีนาคม 2561 09:08 น. (อ่าน 126 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถกระเช้า จำนวน 1 คัน
23 มีนาคม 2561 11:47 น. (อ่าน 84 ครั้ง)


ประกาศ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเทอดไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 มีนาคม 2561 15:08 น. (อ่าน 92 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จั
16 มีนาคม 2561 11:07 น. (อ่าน 83 ครั้ง)


 
การนำข่าวประกวดราคาไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/rss/news_bid.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"
กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่
* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
 
Untitled Document
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com