"chiangraifocus"
  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
 
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา
เกาะติดข่าว จาก เชียงรายโฟกัส ทุกวัน

::: ข่าวประกวดราคา »
ราคากลางและแบบแปลนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอย 5/2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มีนาคม 2561 09:13 น. (อ่าน 60 ครั้ง)


เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เลขที่ 1/2561 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอย 5/2
30 มีนาคม 2561 09:09 น. (อ่าน 64 ครั้ง)


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอย 5/2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มีนาคม 2561 09:08 น. (อ่าน 67 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถกระเช้า จำนวน 1 คัน
23 มีนาคม 2561 11:47 น. (อ่าน 27 ครั้ง)


ประกาศ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเทอดไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 มีนาคม 2561 15:08 น. (อ่าน 39 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จั
16 มีนาคม 2561 11:07 น. (อ่าน 32 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งโห้ง หมู่ที่ 5
16 มีนาคม 2561 10:58 น. (อ่าน 36 ครั้ง)


ราคากลาง โครงการขยายถนนหน้าลานตากข้าว (บ้านป่าบงหลวง) บ้านป่าสักหลวง หมู่ที่ 2
09 มีนาคม 2561 15:45 น. (อ่าน 57 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำกำหนด) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 กุมพาพันธ์ 2561 09:42 น. (อ่าน 54 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล ขนาดกว้าง 19 เมตร ยาว 3
02 กุมพาพันธ์ 2561 16:44 น. (อ่าน 50 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ 20 ลบ.ม. บ้านแม่ผง ตำบลป่าก่อดำ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 กุมพาพันธ์ 2561 16:43 น. (อ่าน 61 ครั้ง)


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร โรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ) หมู่ที่ 8
02 กุมพาพันธ์ 2561 15:52 น. (อ่าน 52 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) ตามโครงการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์
26 มกราคม 2561 11:37 น. (อ่าน 68 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มกราคม 2561 11:36 น. (อ่าน 70 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป-วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26 มกราคม 2561 11:34 น. (อ่าน 65 ครั้ง)


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างถนน บ้านศรีดอนมูลใต้ หมู่ 13
05 มกราคม 2561 10:28 น. (อ่าน 70 ครั้ง)


ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
29 ธันวาคม 2560 16:09 น. (อ่าน 69 ครั้ง)


ตาราง ปปช.01 โครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง
22 ธันวาคม 2560 11:01 น. (อ่าน 33 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 (กิจกรรมการจัดทำปฎิทิน ประจำปี 2561)
15 ธันวาคม 2560 15:30 น. (อ่าน 49 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 32 จุด
15 ธันวาคม 2560 15:29 น. (อ่าน 61 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง
15 ธันวาคม 2560 11:40 น. (อ่าน 75 ครั้ง)


ร่างขอบเขตประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงฯ
08 ธันวาคม 2560 17:39 น. (อ่าน 81 ครั้ง)


ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงฯ
08 ธันวาคม 2560 17:37 น. (อ่าน 69 ครั้ง)


ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงฯ
08 ธันวาคม 2560 17:36 น. (อ่าน 76 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านแสงใต้ หมู่ที่ 10
08 ธันวาคม 2560 17:11 น. (อ่าน 78 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านแม่ต๋ำน้อย หมู่ที่ 1
08 ธันวาคม 2560 17:09 น. (อ่าน 84 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์โครงการจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
08 ธันวาคม 2560 17:06 น. (อ่าน 68 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
08 ธันวาคม 2560 13:52 น. (อ่าน 75 ครั้ง)


ประกาศ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กบ้านพญาไพรลิทู่ถึงบ้านแม่คำน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ธันวาคม 2560 11:44 น. (อ่าน 62 ครั้ง)


ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
08 ธันวาคม 2560 10:19 น. (อ่าน 60 ครั้ง)


 
การนำข่าวประกวดราคาไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/rss/news_bid.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"
กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่
* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
 
Untitled Document
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
New Win Too Education
เรียนภาษาจีนกับครูมือชีพ ตรงข้ามคลินิกหมอประจักษ์ Tel.082 -296-9350
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com