"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา
เกาะติดข่าว จาก เชียงรายโฟกัส ทุกวัน

::: ข่าวประกวดราคา »
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานติดตั้งป้าย ตามโครงการต้อนรับ ครม.สุัญจร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบประชาชน ศาราอเนกประสงค์ บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 ต. แม่กรณ์ ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561
30 สิงหาคม 2562 09:54 น. (อ่าน 16 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามโครงการต้อนรับ ครม.สุัญจร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบประชาชน ศาราอเนกประสงค์ บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 ต. แม่กรณ์ ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561
30 สิงหาคม 2562 09:51 น. (อ่าน 18 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการวันปิยมหาราช ประจำปี 2561
30 สิงหาคม 2562 09:44 น. (อ่าน 18 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพวงมาลา ตามโครงการวันปิยะมหาราช ประจำปี 2561
30 สิงหาคม 2562 09:40 น. (อ่าน 18 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะดารดสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว น้ำดื่ม ประจำเดือน ตุลาคม 2561
30 สิงหาคม 2562 09:36 น. (อ่าน 12 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 สำหรับศูนพัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่กรณ์
30 สิงหาคม 2562 09:31 น. (อ่าน 17 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระหว่างวันที่11 ตุลาคม- 31 ตุลาคม 2561 (ปิดเทอม)สำหรับโรงเรียนภายในเขตตำบลแม่กรณ์ จำนวน 3 โรง
30 สิงหาคม 2562 09:26 น. (อ่าน 16 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 สำหรับโรงเรียนภายในเขตตำบลแม่กรณ์ จำนวน 3 โรง
30 สิงหาคม 2562 09:19 น. (อ่าน 17 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 สำหรับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
30 สิงหาคม 2562 09:17 น. (อ่าน 16 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2561 (ปิดเทอม) สำหรับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
30 สิงหาคม 2562 09:14 น. (อ่าน 16 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2561 กองการศึกษา
30 สิงหาคม 2562 09:11 น. (อ่าน 14 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลื่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2561 สำนักปลัด
30 สิงหาคม 2562 09:09 น. (อ่าน 15 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2561 กองช่าง
30 สิงหาคม 2562 09:04 น. (อ่าน 15 ครั้ง)


ประกาศการเปิดเผยราคากลางก่อสร้างโรงจัดการขยะ หมู่ที่ 2,6,7 ตำบลป่าสัก
23 สิงหาคม 2562 13:12 น. (อ่าน 77 ครั้ง)24 พฤษภาคม 2562 13:17 น. (อ่าน 64 ครั้ง)24 พฤษภาคม 2562 13:16 น. (อ่าน 58 ครั้ง)24 พฤษภาคม 2562 13:14 น. (อ่าน 56 ครั้ง)


ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโรงจัดการขยะ ม.2,6,7
17 พฤษภาคม 2562 16:35 น. (อ่าน 63 ครั้ง)


ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)
29 มีนาคม 2562 11:22 น. (อ่าน 70 ครั้ง)


สูตรการปรับราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ หมู่ 2 ซอย 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มีนาคม 2562 08:31 น. (อ่าน 63 ครั้ง)


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ หมู่ 2 ซอย 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มีนาคม 2562 08:29 น. (อ่าน 62 ครั้ง)


ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ หมู่ 2 ซอย 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มีนาคม 2562 08:28 น. (อ่าน 65 ครั้ง)


แบบแปลนประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ หมู่ 2 ซอย 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มีนาคม 2562 08:27 น. (อ่าน 62 ครั้ง)


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ หมู่ 2 ซอย 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มีนาคม 2562 08:26 น. (อ่าน 58 ครั้ง)


ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวยเรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะพื้นเรียบท้ายลาด (รถเทรลเลอร์) ขนาด 12 ล้อ 4 เพลา เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 9800 ซีซี
14 ธันวาคม 2561 14:16 น. (อ่าน 92 ครั้ง)


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านร่องริว หมู่ที่ 12
14 ธันวาคม 2561 10:59 น. (อ่าน 79 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างฌาปนสถาน บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 พฤศจิกายน 2561 16:50 น. (อ่าน 97 ครั้ง)


การประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
29 พฤศจิกายน 2561 13:50 น. (อ่าน 101 ครั้ง)


ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อประปาภายในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า บริเวณบ้านกิ่วพร้าว หมู่ที่ 4 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 สิงหาคม 2561 14:08 น. (อ่าน 90 ครั้ง)


เปิดเผยราคากลางแบบ ป.ป.ช 01 โครงการก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป e-bidding จำนวน 5 โครงการ
17 สิงหาคม 2561 08:59 น. (อ่าน 98 ครั้ง)


 
การนำข่าวประกวดราคาไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/rss/news_bid.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"
กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่
* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
 
Untitled Document
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com