"chiangraifocus"
  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
 
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา
เกาะติดข่าว จาก เชียงรายโฟกัส ทุกวัน

::: ข่าวประกวดราคา »
ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
24 มกราคม 2561 13:45 น. (อ่าน 39 ครั้ง)


ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์ อปพร. บ้านป่าก๋อย หมู่ 11
24 มกราคม 2561 10:25 น. (อ่าน 37 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ 20 ลบ.ม. บ้านแม่ผง ตำบลป่าก่อดำ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มกราคม 2561 14:51 น. (อ่าน 49 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล ขนาดกว้าง 19 เมตร ยาว 12 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบลป่าก่อดำ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มกราคม 2561 14:48 น. (อ่าน 44 ครั้ง)


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างถนน บ้านศรีดอนมูลใต้ หมู่ 13
05 มกราคม 2561 10:28 น. (อ่าน 59 ครั้ง)


ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
29 ธันวาคม 2560 16:09 น. (อ่าน 57 ครั้ง)


ตาราง ปปช.01 โครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง
22 ธันวาคม 2560 11:01 น. (อ่าน 22 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 (กิจกรรมการจัดทำปฎิทิน ประจำปี 2561)
15 ธันวาคม 2560 15:30 น. (อ่าน 39 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 32 จุด
15 ธันวาคม 2560 15:29 น. (อ่าน 47 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง
15 ธันวาคม 2560 11:40 น. (อ่าน 58 ครั้ง)


ร่างขอบเขตประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงฯ
08 ธันวาคม 2560 17:39 น. (อ่าน 66 ครั้ง)


ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงฯ
08 ธันวาคม 2560 17:37 น. (อ่าน 58 ครั้ง)


ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงฯ
08 ธันวาคม 2560 17:36 น. (อ่าน 66 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านแสงใต้ หมู่ที่ 10
08 ธันวาคม 2560 17:11 น. (อ่าน 65 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านแม่ต๋ำน้อย หมู่ที่ 1
08 ธันวาคม 2560 17:09 น. (อ่าน 65 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์โครงการจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
08 ธันวาคม 2560 17:06 น. (อ่าน 59 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
08 ธันวาคม 2560 13:52 น. (อ่าน 64 ครั้ง)


ประกาศ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กบ้านพญาไพรลิทู่ถึงบ้านแม่คำน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ธันวาคม 2560 11:44 น. (อ่าน 51 ครั้ง)


ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
08 ธันวาคม 2560 10:19 น. (อ่าน 49 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพญาไพรลิทู่ถึงบ้านบ้านแม่คำน้อย ตำบลเทอดไทย
08 ธันวาคม 2560 09:17 น. (อ่าน 35 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซืือจัดจ้างตามโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.เวียง
17 พฤศจิกายน 2560 14:54 น. (อ่าน 25 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซืือจัดจ้างตามโครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.เวียง
17 พฤศจิกายน 2560 14:50 น. (อ่าน 23 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซืือจัดจ้างตามโครงการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการ อบต.เวียง
17 พฤศจิกายน 2560 14:38 น. (อ่าน 21 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
03 พฤศจิกายน 2560 16:20 น. (อ่าน 32 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 1 บ้านหล่ายงาว ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
03 พฤศจิกายน 2560 11:25 น. (อ่าน 29 ครั้ง)


เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถเทศบาลตำบลแม่ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 พฤศจิกายน 2560 15:58 น. (อ่าน 46 ครั้ง)


ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
02 พฤศจิกายน 2560 11:03 น. (อ่าน 44 ครั้ง)


ตาราง ปปช.01 โครงการ โรงจอดรถ สำนักงาน อบต.แม่สลองใน
20 ตุลาคม 2560 15:19 น. (อ่าน 79 ครั้ง)


ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2560
20 ตุลาคม 2560 09:23 น. (อ่าน 79 ครั้ง)


ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก ศุนย์พัฒนาเด็กเ
20 ตุลาคม 2560 09:22 น. (อ่าน 66 ครั้ง)


 
การนำข่าวประกวดราคาไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/rss/news_bid.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"
กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่
* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
คลินิกศัลยกรรมหมอชาตรี จ.เชียงราย
ให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงาม โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากว่า 20 ปี โทร.081-568-4767
http://www.doctorchatree.com
 
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
เชียงรายศัลยกรรมความงามคลินิก
เสริมจมูก ทำตา ตัดปาก เสริมคาง ตัดกราม ตัดท้อง เสริมหน้าอก รีแพร์ แปลงเพศฯลฯ โดย ผศ.น.พ.ชาตรี พรหมโชติ T.086-3545-748
https://www.facebook.com/ChiangRaiSurgery
Untitled Document
อนุบาลสามภาษา อำไพ ระบบ interkids
บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม เรียนกับครูชาวอังกฤษ (ทุกวันทุกชั้น) ครูชาวจีน และครูไทย ที่มีคุณภาพ รับตั้งแต่ 1.10 - 6 ปี โทร.053-758294 /053-758295
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
New Win Too Education
เรียนภาษาจีนกับครูมือชีพ ตรงข้ามคลินิกหมอประจักษ์ Tel.082 -296-9350
โรงเรียนนอบน้อมบริบาล
เปิดสอนการดูแลผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรการพยาบาลผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก รวมระยะเวลา 6 เดือน เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วจะมีงานรองรับ อาทิเช่น งานในโรงพยาบาล, คลินิก, ศูนย์ความงาม, ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยที่บ้าน โทร. 091-0688303 , 052-023688
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016
http://www.chiangraifocus.com