"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา
เกาะติดข่าว จาก เชียงรายโฟกัส ทุกวัน

::: ข่าวประกวดราคา »
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดีฬาสากล ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่กรณ์ ประจำปี 2562
30 สิงหาคม 2562 13:52 น. (อ่าน 20 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง
30 สิงหาคม 2562 13:48 น. (อ่าน 22 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง
30 สิงหาคม 2562 13:43 น. (อ่าน 17 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขเครื่อง 416-59-0030 กองการศึกษา
30 สิงหาคม 2562 13:39 น. (อ่าน 20 ครั้ง)30 สิงหาคม 2562 13:34 น. (อ่าน 19 ครั้ง)30 สิงหาคม 2562 13:34 น. (อ่าน 19 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง
30 สิงหาคม 2562 13:34 น. (อ่าน 21 ครั้ง)30 สิงหาคม 2562 13:33 น. (อ่าน 19 ครั้ง)30 สิงหาคม 2562 13:33 น. (อ่าน 18 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ โน๊ตบุ๊ค หมายเลขเครื่อง 416-60-0046 และหมายเลขเครื่อง 416-57-0005
30 สิงหาคม 2562 13:31 น. (อ่าน 20 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุกาอสร้าง กองช่าง
30 สิงหาคม 2562 13:24 น. (อ่าน 18 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกาอสร้าง กองช่าง
30 สิงหาคม 2562 13:21 น. (อ่าน 17 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่กรณ์ ประจำปี 2562
30 สิงหาคม 2562 11:48 น. (อ่าน 21 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด
30 สิงหาคม 2562 11:41 น. (อ่าน 20 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขเครื่อง 416-59-0029
30 สิงหาคม 2562 11:38 น. (อ่าน 15 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร
30 สิงหาคม 2562 11:34 น. (อ่าน 15 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดารเกษตร จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด
30 สิงหาคม 2562 11:32 น. (อ่าน 13 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน จำนวน 5 จุด บ้านแม่สาด หมู่ที่ 4 ถึงบ้านปางกลาง บริวาร หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองดชียงราย จังหวัดเชียงราย
30 สิงหาคม 2562 11:23 น. (อ่าน 16 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดสไลด์ขวางถนนสาธารณะ บ้านปางริมกรณ์ หมู่ที่10 ตำบลแมากรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
30 สิงหาคม 2562 11:18 น. (อ่าน 15 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตลิ่งลำน้ำกรณ์ด้วยการเรียงกระสอบทรายผสมปูนซีเมนต์พร้อมตอกเสาเข็มไม้ยูคา บ้านสวนดอก หมู่ที่ 3 ตำบลแม่กรณ์
30 สิงหาคม 2562 11:07 น. (อ่าน 21 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว น้ำดื่ม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
30 สิงหาคม 2562 10:57 น. (อ่าน 19 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดสติีกเกอร์ข้างรถ รถสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบแม่กรณ์
30 สิงหาคม 2562 10:54 น. (อ่าน 17 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ดครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
30 สิงหาคม 2562 10:50 น. (อ่าน 19 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 สำหรับโรงเรียนภายในเขตตำบลแม่กรณ์ จำนวน 3 โรง
30 สิงหาคม 2562 10:38 น. (อ่าน 20 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 สำหรับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
30 สิงหาคม 2562 10:31 น. (อ่าน 22 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่กรณ์
30 สิงหาคม 2562 10:26 น. (อ่าน 19 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
30 สิงหาคม 2562 10:21 น. (อ่าน 19 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์โนีตบุีค หมายดลขครุภัณฑ์ 416-61-0048 กองคลัง
30 สิงหาคม 2562 10:04 น. (อ่าน 18 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ ตามโครงการต้อนรับ ครม.สุัญจร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบประชาชน ศาราอเนกประสงค์ บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 ต. แม่กรณ์ ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561
30 สิงหาคม 2562 10:00 น. (อ่าน 20 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจักทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการต้อนรับ ครม.สุัญจร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบประชาชน ศาราอเนกประสงค์ บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 ต. แม่กรณ์ ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561
30 สิงหาคม 2562 09:57 น. (อ่าน 20 ครั้ง)


 
การนำข่าวประกวดราคาไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/rss/news_bid.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"
กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่
* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
 
Untitled Document
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com