"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา
เกาะติดข่าว จาก เชียงรายโฟกัส ทุกวัน

::: ข่าวประกวดราคา »
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลโชคชัย
21 เมษายน 2560 15:42 น. (อ่าน 109 ครั้ง)


ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเคฟซีล ซอย 1 (ถึงสุสานบ้านทรายมูล หมู่ 2) บ้านใหม่
21 เมษายน 2560 13:06 น. (อ่าน 104 ครั้ง)


ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่24
10 มีนาคม 2560 17:10 น. (อ่าน 143 ครั้ง)


ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่17
10 มีนาคม 2560 17:09 น. (อ่าน 128 ครั้ง)


ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการขุดลอกคลองห้วยสัก หมู่ที่16
10 มีนาคม 2560 17:09 น. (อ่าน 114 ครั้ง)


ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการขุดลอกร่องแหย่ง หมู่ที่10
10 มีนาคม 2560 17:08 น. (อ่าน 124 ครั้ง)


ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่8
10 มีนาคม 2560 17:07 น. (อ่าน 108 ครั้ง)


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ตาราง ปปช.01) 13 โคงการ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
10 มีนาคม 2560 11:10 น. (อ่าน 101 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ม.11 บ้านพญาไพรลิทู่
03 กุมพาพันธ์ 2560 09:59 น. (อ่าน 107 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ 2 บ้านแสนเมืองโก
03 กุมพาพันธ์ 2560 09:58 น. (อ่าน 100 ครั้ง)


ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน
27 มกราคม 2560 08:51 น. (อ่าน 117 ครั้ง)


รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธันวาคม 2559
13 มกราคม 2560 19:06 น. (อ่าน 63 ครั้ง)


ราคากลางสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ลานอเนกประสงค์ค.ส.ล.และงานวางท่อระบายน้ำคส.ล.ภายในโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านต้นยาง หมู่ที่ 7
13 มกราคม 2560 16:07 น. (อ่าน 72 ครั้ง)


ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ลานอเนกประสงค์ ค.ส.ล.และงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ภายในโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านต้นยาง
13 มกราคม 2560 16:05 น. (อ่าน 73 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง ริบหลักประกันสัญญา'งานก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 15 บ้านทรายทอง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
13 มกราคม 2560 14:06 น. (อ่าน 76 ครั้ง)


ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลบ้านโป่ง หมู่ที่ 1-6
13 มกราคม 2560 11:25 น. (อ่าน 60 ครั้ง)


ตาราง ปปช.01 โครงการ ปรับปรุงถนนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินินาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
02 ธันวาคม 2559 10:50 น. (อ่าน 75 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาโดยวิธีตกลงราคาตามโครงการขุดลอกลำเหมืองร่องฮ้าง บ้านสันเวียง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
02 ธันวาคม 2559 10:13 น. (อ่าน 99 ครั้ง)


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง ริบหลักประกันสัญญา
25 พฤศจิกายน 2559 13:54 น. (อ่าน 88 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 4 ต.แม่ต๋ำ
18 พฤศจิกายน 2559 18:58 น. (อ่าน 115 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
18 พฤศจิกายน 2559 18:54 น. (อ่าน 112 ครั้ง)


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.) ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6
18 พฤศจิกายน 2559 09:46 น. (อ่าน 92 ครั้ง)


แบบแปลนประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ไร่
18 พฤศจิกายน 2559 09:44 น. (อ่าน 126 ครั้ง)


ราคากลางประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ไร่
18 พฤศจิกายน 2559 09:34 น. (อ่าน 102 ครั้ง)


ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 พฤศจิกายน 2559 09:32 น. (อ่าน 75 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานซ่อมแซมคอสะพานข้ามแม่น้ำจัด หมู่ที่ 4
11 พฤศจิกายน 2559 15:09 น. (อ่าน 57 ครั้ง)


ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
21 ตุลาคม 2559 13:41 น. (อ่าน 87 ครั้ง)


ประกาศราคากลางงานปรับปรุงถนนผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโป่งทวี หมู่ที่ 16 – บ้านหนองผักจิก หมู่ที่ 4 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
30 กันยายน 2559 11:03 น. (อ่าน 73 ครั้ง)


ประกาศราคากลางงานปรับปรุงถนนผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสันทราย(ศรีหงก) หมู่ที่ 1 – บ้านร่องธาร หมู่ที่ 11 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
30 กันยายน 2559 11:03 น. (อ่าน 68 ครั้ง)


ประกาศราคากลาง ปปช. งานปรับปรุงถนนผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโป่งทวี หมู่ที่ 16 – บ้านหนองผักจิก หมู่ที่ 4 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
30 กันยายน 2559 11:00 น. (อ่าน 83 ครั้ง)


 
การนำข่าวประกวดราคาไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/rss/news_bid.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"
กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่
* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
 
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com