"chiangraifocus"
  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
 
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา
เกาะติดข่าว จาก เชียงรายโฟกัส ทุกวัน

::: ข่าวประกวดราคา »
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
03 สิงหาคม 2561 17:01 น. (อ่าน 24 ครั้ง)


ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมระบบเดินท่อประปา ม.1,4
03 สิงหาคม 2561 11:41 น. (อ่าน 26 ครั้ง)03 สิงหาคม 2561 09:30 น. (อ่าน 25 ครั้ง)03 สิงหาคม 2561 09:18 น. (อ่าน 24 ครั้ง)02 สิงหาคม 2561 14:44 น. (อ่าน 17 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหาส่วนตำบลเวียง เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
02 สิงหาคม 2561 09:20 น. (อ่าน 18 ครั้ง)


หมู่ที่ 7 ปร 5
01 สิงหาคม 2561 16:14 น. (อ่าน 23 ครั้ง)


หมู่ที่ 7 ปร 4 หน้า 3
01 สิงหาคม 2561 16:13 น. (อ่าน 23 ครั้ง)


หมู่ที่ 7 ปร 4 หน้า 2
01 สิงหาคม 2561 16:12 น. (อ่าน 20 ครั้ง)


หมู่ที่ 7 ปร 4 หน้า 1
01 สิงหาคม 2561 16:12 น. (อ่าน 19 ครั้ง)


ประกาศราคากลาง ก่อสร้างเสริมไหล่ทางพร่้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7
01 สิงหาคม 2561 16:11 น. (อ่าน 25 ครั้ง)


หมู่ที่ 5 ปร 5
01 สิงหาคม 2561 16:10 น. (อ่าน 20 ครั้ง)


หมู่ที่ 5 ปร 4
01 สิงหาคม 2561 16:09 น. (อ่าน 17 ครั้ง)


ประกาศราคากลาง หมู่ที่ 5
01 สิงหาคม 2561 16:07 น. (อ่าน 16 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหาส่วนตำบลเวียง เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
01 สิงหาคม 2561 11:14 น. (อ่าน 17 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
31 กรกฎาคม 2561 16:00 น. (อ่าน 17 ครั้ง)


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมเสริมผิวถนนจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Over Lay)รหัสทางหลวงท้องถิ่น 445 สายแม่คำฝั่งหมิ่น(แท่นทอง)ตำบลจันจว้าใต้ เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
26 กรกฎาคม 2561 16:04 น. (อ่าน 19 ครั้ง)


ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต๋ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี
26 กรกฎาคม 2561 14:43 น. (อ่าน 22 ครั้ง)


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)
26 กรกฎาคม 2561 08:50 น. (อ่าน 29 ครั้ง)


ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเตาเผาขยะในหมู่บ้าน ม.2,3,6,7
25 กรกฎาคม 2561 17:42 น. (อ่าน 20 ครั้ง)


(ร่าง)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
24 กรกฎาคม 2561 22:52 น. (อ่าน 15 ครั้ง)


(ร่าง)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
24 กรกฎาคม 2561 22:48 น. (อ่าน 16 ครั้ง)


ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
23 กรกฎาคม 2561 16:03 น. (อ่าน 17 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
23 กรกฎาคม 2561 15:48 น. (อ่าน 16 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
23 กรกฎาคม 2561 15:47 น. (อ่าน 16 ครั้ง)


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอย 12 เชื่อมซอย 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 กรกฎาคม 2561 11:35 น. (อ่าน 27 ครั้ง)


ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมเสริมผิวถนนจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Over Lay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น 445 สายแม่คำฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 9 - เชื่อมม่วงหมูสี (แท่นทอง) ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 กรกฎาคม 2561 16:51 น. (อ่าน 25 ครั้ง)


ราคากลาง ปปช. ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมเสริมผิวถนนจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Over Lay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น 445 สายแม่คำฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 9 - เชื่อมบ้านม่วงหมูสี(แท่นทอง)
19 กรกฎาคม 2561 16:31 น. (อ่าน 24 ครั้ง)


ขอบเขตงาน ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมเสริมผิวถนนจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Over Lay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น 445 สายแม่คำฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 9 - เชื่อมบ้านม่วงหมูสี(แท่นทอง)
19 กรกฎาคม 2561 16:31 น. (อ่าน 25 ครั้ง)


ปร.5 ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมเสริมผิวถนนจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Over Lay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น 445 สายแม่คำฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 9 - เชื่อมบ้านม่วงหมูสี(แท่นทอง)
19 กรกฎาคม 2561 16:30 น. (อ่าน 25 ครั้ง)


 
การนำข่าวประกวดราคาไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/rss/news_bid.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"
กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่
* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
 
Untitled Document
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
New Win Too Education
เรียนภาษาจีนกับครูมือชีพ ตรงข้ามคลินิกหมอประจักษ์ Tel.082 -296-9350
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com