สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
"chiangraifocus"
 
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา
เกาะติดข่าว จาก เชียงรายโฟกัส ทุกวัน

::: ข่าวประกวดราคา »
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียด ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
30 พฤศจิกายน 2560 11:07 น. (อ่าน 39 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียด ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
30 พฤศจิกายน 2560 11:05 น. (อ่าน 41 ครั้ง)


แบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านสันหนองล้อม เชื่อม หมู่ที่ 9 เทศบาลตำบลป่าก่อดำ
30 พฤศจิกายน 2560 11:04 น. (อ่าน 37 ครั้ง)


โครงการก่อสร้างถนนหมู่ที่ 11
30 พฤศจิกายน 2560 11:01 น. (อ่าน 38 ครั้ง)


ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือ
30 พฤศจิกายน 2560 09:10 น. (อ่าน 44 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2560 และปิดภาคเรียนเรียนที่ 2/2560 สำหรับศูนย์เด็กเล็กเด็กเล็ก 3 แห่งและโรงเรียนสพฐ. 3 แห่ง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
29 พฤศจิกายน 2560 15:16 น. (อ่าน 39 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กม 3936 เชียงราย รหัสพัสดุ 020 57 0001 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1)
29 พฤศจิกายน 2560 09:07 น. (อ่าน 42 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านหนองครก หมู่ 6
28 พฤศจิกายน 2560 17:10 น. (อ่าน 41 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านแม่หม้อ
28 พฤศจิกายน 2560 15:23 น. (อ่าน 45 ครั้ง)


ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ ครั้งที่ 2/2561
28 พฤศจิกายน 2560 13:18 น. (อ่าน 58 ครั้ง)


ประกาศประกวดราคา(e-bodding)โครงการซ่อมเสริมผิวถนนแอสฟัล์ทติกคอนกรีต(โดยวิธีOver Lay) รหัสทางหลวง445 สายทางบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 9-เชื่อมบ้านม่วงหมูสี(แท่นทอง)ตำบลจันว้าใต้
27 พฤศจิกายน 2560 17:19 น. (อ่าน 39 ครั้ง)


เอกสารประกวดราคา(e-bodding) เลขที่ 2/2560 ลงวันที่ 27 พ.ย.60 โครงการซ่อมเสริมผิวถนนแอสฟัล์ทติกคอนกรีต(โดยวิธีOver Lay) รหัสทางหลวง445 สายทางบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 9-เชื่อมบ้านม่วงหมูสี(แท่นทอง)ตำบลจันว้าใต้
27 พฤศจิกายน 2560 17:18 น. (อ่าน 34 ครั้ง)


ราคากลาง ประกาศประกวดราคา(e-bodding)โครงการซ่อมเสริมผิวถนนแอสฟัล์ทติกคอนกรีต(โดยวิธีOver Lay) รหัสทางหลวง445 สายทางบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 9-เชื่อมบ้านม่วงหมูสี(แท่นทอง)ตำบลจันว้าใต้
27 พฤศจิกายน 2560 17:16 น. (อ่าน 26 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 จำนวน 2 ช่วง บ้านผาจี
27 พฤศจิกายน 2560 15:22 น. (อ่าน 18 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 จำนวน 2 ช่วง บ้านม้งแปดหลัง
27 พฤศจิกายน 2560 15:21 น. (อ่าน 22 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านพญาไพรลิทู่
27 พฤศจิกายน 2560 15:21 น. (อ่าน 19 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพญาไพรลิทู่ หมู่ 11
27 พฤศจิกายน 2560 15:20 น. (อ่าน 19 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จำนวน 2 ช่วง บ้านแม่หม้อ
27 พฤศจิกายน 2560 15:19 น. (อ่าน 19 ครั้ง)


ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4500 ลิตร
27 พฤศจิกายน 2560 09:39 น. (อ่าน 19 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์ราคากลางและร่างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเด่นภูเวียง - ถ้ำแม่สรวย หมู่ที่ 14
24 พฤศจิกายน 2560 14:23 น. (อ่าน 35 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำ หมู่ที่10 บ้านห้วยอื้น
24 พฤศจิกายน 2560 10:25 น. (อ่าน 29 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
23 พฤศจิกายน 2560 11:36 น. (อ่าน 43 ครั้ง)23 พฤศจิกายน 2560 11:34 น. (อ่าน 33 ครั้ง)23 พฤศจิกายน 2560 11:31 น. (อ่าน 27 ครั้ง)23 พฤศจิกายน 2560 11:30 น. (อ่าน 27 ครั้ง)23 พฤศจิกายน 2560 11:27 น. (อ่าน 25 ครั้ง)


ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
23 พฤศจิกายน 2560 10:06 น. (อ่าน 31 ครั้ง)


ตาราง ปปช.01 โครงการ เครื่องถ่ายเอกสาร
22 พฤศจิกายน 2560 15:01 น. (อ่าน 37 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยอื้น
22 พฤศจิกายน 2560 14:04 น. (อ่าน 26 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1)
22 พฤศจิกายน 2560 10:40 น. (อ่าน 32 ครั้ง)


 
การนำข่าวประกวดราคาไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/rss/news_bid.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"
กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่
* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
คลินิกศัลยกรรมหมอชาตรี จ.เชียงราย
ให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงาม โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากว่า 20 ปี โทร.081-568-4767
http://www.doctorchatree.com
 
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
เชียงรายศัลยกรรมความงามคลินิก
เสริมจมูก ทำตา ตัดปาก เสริมคาง ตัดกราม ตัดท้อง เสริมหน้าอก รีแพร์ แปลงเพศฯลฯ โดย ผศ.น.พ.ชาตรี พรหมโชติ T.086-3545-748
https://www.facebook.com/ChiangRaiSurgery
Untitled Document
อนุบาลสามภาษา อำไพ ระบบ interkids
บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม เรียนกับครูชาวอังกฤษ (ทุกวันทุกชั้น) ครูชาวจีน และครูไทย ที่มีคุณภาพ รับตั้งแต่ 1.10 - 6 ปี โทร.053-758294 /053-758295
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
New Win Too Education
เรียนภาษาจีนกับครูมือชีพ ตรงข้ามคลินิกหมอประจักษ์ Tel.082 -296-9350
โรงเรียนนอบน้อมบริบาล
เปิดสอนการดูแลผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรการพยาบาลผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก รวมระยะเวลา 6 เดือน เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วจะมีงานรองรับ อาทิเช่น งานในโรงพยาบาล, คลินิก, ศูนย์ความงาม, ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยที่บ้าน โทร. 091-0688303 , 052-023688
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016
http://www.chiangraifocus.com