"chiangraifocus"
  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
 
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา
เกาะติดข่าว จาก เชียงรายโฟกัส ทุกวัน

::: ข่าวประกวดราคา »
ประกาศสอบราคาปรับภูมิทัศน์อนุสรณ์สถานอดตทหารจีนคณะชาติ
03 เมษายน 2561 10:33 น. (อ่าน 37 ครั้ง)


แบบแปลนโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นห้องประชุม
30 มีนาคม 2561 14:11 น. (อ่าน 61 ครั้ง)


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคารโครงการปรับปรุงอาคารศุนย์เด็กเล็กเป็นห้องประชุม
30 มีนาคม 2561 14:09 น. (อ่าน 53 ครั้ง)


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอย 5/2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มีนาคม 2561 09:15 น. (อ่าน 58 ครั้ง)


ราคากลางและแบบแปลนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอย 5/2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มีนาคม 2561 09:13 น. (อ่าน 53 ครั้ง)


เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เลขที่ 1/2561 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอย 5/2
30 มีนาคม 2561 09:09 น. (อ่าน 53 ครั้ง)


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอย 5/2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มีนาคม 2561 09:08 น. (อ่าน 55 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ อบต.เวียง
29 มีนาคม 2561 14:37 น. (อ่าน 61 ครั้ง)


ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ อบต.เวียง
29 มีนาคม 2561 14:36 น. (อ่าน 60 ครั้ง)


ราคากลาง ปรับปรุงที่ดื่มน้ำและที่แปรงฟันเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2
27 มีนาคม 2561 16:26 น. (อ่าน 72 ครั้ง)


ราคากลาง ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ปรับปรุงโรงอาหาร และระบบสาธารณูปโภคโรงเรียนเทศบาล 2
27 มีนาคม 2561 16:25 น. (อ่าน 74 ครั้ง)


ประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
26 มีนาคม 2561 18:01 น. (อ่าน 90 ครั้ง)


ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง กำลังผลิต 8 ลบ.ม./ซม. บ้านป่าถ่อน หมู่ที่ 11
26 มีนาคม 2561 17:53 น. (อ่าน 86 ครั้ง)


ราคากลาง ปปช. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านป่าถ่อน หมู่ที่ 11
26 มีนาคม 2561 17:51 น. (อ่าน 87 ครั้ง)


1.ราคากลาง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านป่าถ่อน หมู่ที่ 11
26 มีนาคม 2561 17:51 น. (อ่าน 64 ครั้ง)


2.ราคากลาง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านป่าถ่อน หมู่ที่ 11
26 มีนาคม 2561 17:51 น. (อ่าน 59 ครั้ง)


3.ราคากลาง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านป่าถ่อน หมู่ที่ 11
26 มีนาคม 2561 17:50 น. (อ่าน 58 ครั้ง)


4.ราคากลาง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านป่าถ่อน หมู่ที่ 11
26 มีนาคม 2561 17:50 น. (อ่าน 55 ครั้ง)


5.ราคากลาง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านป่าถ่อน หมู่ที่ 11
26 มีนาคม 2561 17:50 น. (อ่าน 58 ครั้ง)


6.ราคากลาง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านป่าถ่อน หมู่ที่ 11
26 มีนาคม 2561 17:49 น. (อ่าน 50 ครั้ง)


ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู้บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง กำลังผลิต 8 ลบ.ม.ซม. หมู่ที่ 7 บ้านม่วงหมูสี
26 มีนาคม 2561 17:19 น. (อ่าน 39 ครั้ง)


.ราคากลาง ปปช.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านม่วงหมูสี หมู่ที่ 7
26 มีนาคม 2561 16:35 น. (อ่าน 46 ครั้ง)


1.ราคากลาง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านม่วงหมูสี หมู่ที่ 7
26 มีนาคม 2561 16:34 น. (อ่าน 34 ครั้ง)


2.ราคากลาง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านม่วงหมูสี หมู่ที่ 7
26 มีนาคม 2561 16:34 น. (อ่าน 29 ครั้ง)


3.ราคากลาง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านม่วงหมูสี หมู่ที่ 7
26 มีนาคม 2561 16:33 น. (อ่าน 36 ครั้ง)


4.ราคากลาง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านม่วงหมูสี หมู่ที่ 7
26 มีนาคม 2561 16:33 น. (อ่าน 31 ครั้ง)


5.ราคากลาง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านม่วงหมูสี หมู่ที่ 7
26 มีนาคม 2561 16:31 น. (อ่าน 28 ครั้ง)


6.ราคากลาง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านม่วงหมูสี หมู่ที่ 7
26 มีนาคม 2561 16:31 น. (อ่าน 13 ครั้ง)


7.ราคากลาง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านม่วงหมูสี หมู่ที่ 7
26 มีนาคม 2561 16:30 น. (อ่าน 12 ครั้ง)


ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา
26 มีนาคม 2561 15:10 น. (อ่าน 11 ครั้ง)


 
การนำข่าวประกวดราคาไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/rss/news_bid.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"
กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่
* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
คลินิกศัลยกรรมหมอชาตรี จ.เชียงราย
ให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงาม โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากว่า 20 ปี โทร.081-568-4767
http://www.doctorchatree.com
 
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
เชียงรายศัลยกรรมความงามคลินิก
เสริมจมูก ทำตา ตัดปาก เสริมคาง ตัดกราม ตัดท้อง เสริมหน้าอก รีแพร์ แปลงเพศฯลฯ โดย ผศ.น.พ.ชาตรี พรหมโชติ T.086-3545-748
https://www.facebook.com/ChiangRaiSurgery
Untitled Document
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
New Win Too Education
เรียนภาษาจีนกับครูมือชีพ ตรงข้ามคลินิกหมอประจักษ์ Tel.082 -296-9350
โรงเรียนนอบน้อมบริบาล
เปิดสอนการดูแลผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรการพยาบาลผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก รวมระยะเวลา 6 เดือน เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วจะมีงานรองรับ อาทิเช่น งานในโรงพยาบาล, คลินิก, ศูนย์ความงาม, ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยที่บ้าน โทร. 091-0688303 , 052-023688
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016
http://www.chiangraifocus.com