"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา
เกาะติดข่าว จาก เชียงรายโฟกัส ทุกวัน

::: ข่าวประกวดราคา »

19 พฤศจิกายน 2561 10:21 น. (อ่าน 35 ครั้ง)


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
19 พฤศจิกายน 2561 10:15 น. (อ่าน 38 ครั้ง)


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.-ก.ย.61
16 พฤศจิกายน 2561 14:37 น. (อ่าน 42 ครั้ง)


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย-มิ.ย.61
16 พฤศจิกายน 2561 14:36 น. (อ่าน 40 ครั้ง)


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค-มี.ค.60
16 พฤศจิกายน 2561 14:36 น. (อ่าน 36 ครั้ง)


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนต.ค-ธ.ค.60
16 พฤศจิกายน 2561 14:33 น. (อ่าน 31 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ
16 พฤศจิกายน 2561 13:04 น. (อ่าน 34 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ
16 พฤศจิกายน 2561 13:03 น. (อ่าน 31 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ
16 พฤศจิกายน 2561 13:01 น. (อ่าน 30 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ
16 พฤศจิกายน 2561 13:00 น. (อ่าน 29 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตะแกรงฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่คำใต้ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ
16 พฤศจิกายน 2561 12:59 น. (อ่าน 29 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอยศรีแก้ว หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ
16 พฤศจิกายน 2561 12:57 น. (อ่าน 30 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปางหมอปวง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ
16 พฤศจิกายน 2561 12:56 น. (อ่าน 26 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่คำหนองบัว หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ
16 พฤศจิกายน 2561 12:54 น. (อ่าน 22 ครั้ง)


ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
16 พฤศจิกายน 2561 11:54 น. (อ่าน 23 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่คำเกษตร หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ
16 พฤศจิกายน 2561 11:48 น. (อ่าน 26 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าสักน้อย หมู่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ
16 พฤศจิกายน 2561 11:46 น. (อ่าน 17 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในฌาปนสถานบ้านป่าแดด หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ
16 พฤศจิกายน 2561 11:45 น. (อ่าน 23 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอยคำ หมู่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ
16 พฤศจิกายน 2561 11:41 น. (อ่าน 18 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวสด หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ
16 พฤศจิกายน 2561 11:40 น. (อ่าน 18 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบฌาปนสถานบ้านป่าแดด หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ
16 พฤศจิกายน 2561 11:37 น. (อ่าน 16 ครั้ง)


รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พฤษภาคม 2561
15 พฤศจิกายน 2561 13:25 น. (อ่าน 13 ครั้ง)


รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เมษายน 2561
15 พฤศจิกายน 2561 13:24 น. (อ่าน 20 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
15 พฤศจิกายน 2561 10:31 น. (อ่าน 13 ครั้ง)


ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยผึ้ง หมู่ที่ 22
15 พฤศจิกายน 2561 08:57 น. (อ่าน 15 ครั้ง)


ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อประปาภายในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า บริเวณบ้านกิ่วพร้าว หมู่ที่ 4 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 สิงหาคม 2561 14:08 น. (อ่าน 25 ครั้ง)


เปิดเผยราคากลางแบบ ป.ป.ช 01 โครงการก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป e-bidding จำนวน 5 โครงการ
17 สิงหาคม 2561 08:59 น. (อ่าน 37 ครั้ง)


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
03 สิงหาคม 2561 17:01 น. (อ่าน 40 ครั้ง)


ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมระบบเดินท่อประปา ม.1,4
03 สิงหาคม 2561 11:41 น. (อ่าน 44 ครั้ง)03 สิงหาคม 2561 09:30 น. (อ่าน 46 ครั้ง)


 
การนำข่าวประกวดราคาไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/rss/news_bid.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"
กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่
* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
 
Untitled Document
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
เรียนภาษาอังกฤษที่แม่จัน
สอนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบตัวต่อตัว รับแปลเอกสาร EnglishBySimon โทร.095-597-0489, 0942206188, ID : hamiki
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com