"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา
เกาะติดข่าว จาก เชียงรายโฟกัส ทุกวัน

::: ข่าวประกวดราคา »
(รอบ 2)ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตและท่อประปาหนองเขียว เทศบาลตำบลจันจว้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ธันวาคม 2562 15:12 น. (อ่าน 5 ครั้ง)


ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตและท่อประปาหนองเขียว เทศบาลตำบลจันจว้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ธันวาคม 2562 15:10 น. (อ่าน 6 ครั้ง)06 ธันวาคม 2562 14:42 น. (อ่าน 5 ครั้ง)


ประกาศ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
04 ธันวาคม 2562 17:05 น. (อ่าน 13 ครั้ง)


ประกาศ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
04 ธันวาคม 2562 16:59 น. (อ่าน 10 ครั้ง)


ประกาศ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
04 ธันวาคม 2562 16:44 น. (อ่าน 9 ครั้ง)


ประกาศ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
04 ธันวาคม 2562 16:32 น. (อ่าน 9 ครั้ง)


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ
04 ธันวาคม 2562 15:01 น. (อ่าน 8 ครั้ง)


ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
04 ธันวาคม 2562 14:57 น. (อ่าน 9 ครั้ง)


ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ชนิด 6 ล้อ
04 ธันวาคม 2562 14:48 น. (อ่าน 8 ครั้ง)


ประกาศ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
04 ธันวาคม 2562 14:22 น. (อ่าน 10 ครั้ง)


ประกาศ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
04 ธันวาคม 2562 14:13 น. (อ่าน 9 ครั้ง)


ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
03 ธันวาคม 2562 11:05 น. (อ่าน 12 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ขุดลอกและก่อสร้างฝาย คสล. บ้านอาแบ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 พฤศจิกายน 2562 09:59 น. (อ่าน 182 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ขยายไหล่ทางถนน คสล. สายทางบ้านกลาง หมู่ที่ 6 - บ้านอาแบ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 พฤศจิกายน 2562 09:56 น. (อ่าน 13 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง
22 พฤศจิกายน 2562 14:48 น. (อ่าน 35 ครั้ง)


โครงการปรับปรุงโรงผลิตประปา บ้านกิ่วพร้าว ม.4 ต.จันจว้าใต้ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
20 พฤศจิกายน 2562 10:33 น. (อ่าน 41 ครั้ง)


โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำประปา เทศบาลตำบลจันจว้า (งบประมาณ พ.ศ.2563)
20 พฤศจิกายน 2562 10:30 น. (อ่าน 36 ครั้ง)


โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปาของระบบบ้านกิ่วพร้าว หมู่ที่ 4 ต.จันจว้าใต้ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
20 พฤศจิกายน 2562 10:29 น. (อ่าน 33 ครั้ง)


โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านกิ่วพร้าว ม.4 ต.จันจว้าใต้ (ปี63)
20 พฤศจิกายน 2562 10:24 น. (อ่าน 34 ครั้ง)


โครงการขุดลอกลำเหมือง บ้านหนองปึ๋ง ม.5 ต.จันจว้าใต้ (จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63)
20 พฤศจิกายน 2562 10:23 น. (อ่าน 38 ครั้ง)


โครงการขยายสะพานข้ามลำเหมืองห่าง บ้านสันนาหนองบัว ม.10 ต.จันจว้า (จ่ายขาดเงินสะสมปี63)
20 พฤศจิกายน 2562 10:22 น. (อ่าน 30 ครั้ง)


โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด บ้านห้วยน้ำราก ม.9 ต.จันจว้า (จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63)
20 พฤศจิกายน 2562 10:20 น. (อ่าน 33 ครั้ง)


โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด บ้านห้วยน้ำราก ม.4 ต.จันจว้า (จ่ายขาดเงินสะสมปี63)
20 พฤศจิกายน 2562 10:19 น. (อ่าน 29 ครั้ง)


โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ บ้านห้วยน้ำราก ม.9 ต.จันจว้า (จ่ายขาดเเงินสะสมปี 63)
20 พฤศจิกายน 2562 10:18 น. (อ่าน 30 ครั้ง)


โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ วางท่อระบายน้ำพร้อมถมดิน หน้าวัดน้ำล้อม หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหวาย ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ตอน
19 พฤศจิกายน 2562 11:21 น. (อ่าน 31 ครั้ง)


ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตและท่อประปาหนองเขียว เทศบาลตำบลจันจว้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 พฤศจิกายน 2562 15:22 น. (อ่าน 42 ครั้ง)


ราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตและท่อประปาหนองเขียว เทศบาลตำบลจันจว้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15 พฤศจิกายน 2562 15:22 น. (อ่าน 36 ครั้ง)


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน และ โครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน)
13 พฤศจิกายน 2562 09:25 น. (อ่าน 39 ครั้ง)


ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ลานออกกำลังกายสวนสาธารณะอนุสรณ์สถานฯ บ้านสันติคีรี หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 พฤศจิกายน 2562 14:42 น. (อ่าน 39 ครั้ง)


 
การนำข่าวประกวดราคาไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/rss/news_bid.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"
กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่
* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
 
Untitled Document
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com