"chiangraifocus"
  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
 
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา
เกาะติดข่าว จาก เชียงรายโฟกัส ทุกวัน

::: ข่าวประกวดราคา »
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอย 5/2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 เมษายน 2561 11:04 น. (อ่าน 17 ครั้ง)


ประกาศ การประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 เมษายน 2561 15:18 น. (อ่าน 16 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน
18 เมษายน 2561 10:28 น. (อ่าน 20 ครั้ง)


ประกาศ ผล สอบราคาโครงการปรับภูมิทัศน์
18 เมษายน 2561 10:09 น. (อ่าน 22 ครั้ง)


ราคากลาง โครงการจ้างเหมาจัดทำโต๊ะ-เก้าอี้ รับประทานอาหารของเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองร่อง ม.8 จำนวน 30 ชุด
17 เมษายน 2561 14:53 น. (อ่าน 31 ครั้ง)


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเสาธงหน้าที่ทำการองค์กสนบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
17 เมษายน 2561 14:33 น. (อ่าน 21 ครั้ง)


ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ณ อาคารห้องประชุมกระจกลานนิทรรศการ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
11 เมษายน 2561 10:32 น. (อ่าน 48 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพรี้อมบ่อพัก หมู่ที่ 12
10 เมษายน 2561 12:45 น. (อ่าน 48 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซืือจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 12
10 เมษายน 2561 12:44 น. (อ่าน 45 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกห้วยหลวง ม.13
10 เมษายน 2561 12:35 น. (อ่าน 47 ครั้ง)


ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกห้วยหลวง ม.13
10 เมษายน 2561 12:34 น. (อ่าน 54 ครั้ง)


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร บ้านป่าก๋อย หมู่ 11
10 เมษายน 2561 12:01 น. (อ่าน 50 ครั้ง)


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นธง หมู่ 2
10 เมษายน 2561 11:58 น. (อ่าน 49 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 22
09 เมษายน 2561 16:57 น. (อ่าน 55 ครั้ง)


ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 22
09 เมษายน 2561 16:57 น. (อ่าน 55 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 17
09 เมษายน 2561 16:48 น. (อ่าน 54 ครั้ง)


ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 17
09 เมษายน 2561 16:47 น. (อ่าน 54 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 23
09 เมษายน 2561 15:52 น. (อ่าน 57 ครั้ง)


ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเัอนกประสงค์ หมู่ที่ 23
09 เมษายน 2561 15:52 น. (อ่าน 45 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9
09 เมษายน 2561 15:44 น. (อ่าน 44 ครั้ง)


ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9
09 เมษายน 2561 15:40 น. (อ่าน 40 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
09 เมษายน 2561 15:03 น. (อ่าน 39 ครั้ง)


ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร
09 เมษายน 2561 14:58 น. (อ่าน 36 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
09 เมษายน 2561 14:38 น. (อ่าน 41 ครั้ง)


ประกาศราคากลางและและร่างขอบเขตของงานโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปบ่อขยะ หมู่ที่ 9 บ้านแพะ
09 เมษายน 2561 14:38 น. (อ่าน 13 ครั้ง)


ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร
09 เมษายน 2561 14:33 น. (อ่าน 12 ครั้ง)


ประกาศราคากลางและและร่างขอบเขตของงานโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปบ่อขยะ หมู่ที่ 9 บ้านแพะ
09 เมษายน 2561 14:29 น. (อ่าน 12 ครั้ง)


ประการ ผล สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ
05 เมษายน 2561 14:49 น. (อ่าน 34 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 จำนวน 2 ช่วง
04 เมษายน 2561 11:08 น. (อ่าน 39 ครั้ง)


ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเทอดไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 เมษายน 2561 16:10 น. (อ่าน 45 ครั้ง)


 
การนำข่าวประกวดราคาไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/rss/news_bid.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"
กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่
* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
คลินิกศัลยกรรมหมอชาตรี จ.เชียงราย
ให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงาม โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากว่า 20 ปี โทร.081-568-4767
http://www.doctorchatree.com
 
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
เชียงรายศัลยกรรมความงามคลินิก
เสริมจมูก ทำตา ตัดปาก เสริมคาง ตัดกราม ตัดท้อง เสริมหน้าอก รีแพร์ แปลงเพศฯลฯ โดย ผศ.น.พ.ชาตรี พรหมโชติ T.086-3545-748
https://www.facebook.com/ChiangRaiSurgery
Untitled Document
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
New Win Too Education
เรียนภาษาจีนกับครูมือชีพ ตรงข้ามคลินิกหมอประจักษ์ Tel.082 -296-9350
โรงเรียนนอบน้อมบริบาล
เปิดสอนการดูแลผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรการพยาบาลผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก รวมระยะเวลา 6 เดือน เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วจะมีงานรองรับ อาทิเช่น งานในโรงพยาบาล, คลินิก, ศูนย์ความงาม, ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยที่บ้าน โทร. 091-0688303 , 052-023688
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016
http://www.chiangraifocus.com