"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา
เกาะติดข่าว จาก เชียงรายโฟกัส ทุกวัน

::: ข่าวประกวดราคา »
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวยเรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะพื้นเรียบท้ายลาด (รถเทรลเลอร์) ขนาด 12 ล้อ 4 เพลา เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 9800 ซีซี
14 ธันวาคม 2561 14:16 น. (อ่าน 3 ครั้ง)


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านร่องริว หมู่ที่ 12
14 ธันวาคม 2561 10:59 น. (อ่าน 4 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อประปา หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธันวาคม 2561 16:18 น. (อ่าน 8 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง ซอย 3 (ดงเย็น) หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธันวาคม 2561 16:17 น. (อ่าน 6 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันหนองล้อม หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 9 เทศบาลตำบลป่าก่อดำ (ต่อจากของเดิม) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉาะเจาะจง
13 ธันวาคม 2561 16:16 น. (อ่าน 8 ครั้ง)


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 9 เทศบาลตำบลป่าก่อดำ (ต่อจากเดิม)
12 ธันวาคม 2561 16:47 น. (อ่าน 8 ครั้ง)


แบบแปลนโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านสันหนองล้อม เชื่อมกับหมู่ที่ 9 เทศบาลตำบลป่าก่อดำ
12 ธันวาคม 2561 16:44 น. (อ่าน 6 ครั้ง)


ราคากลาง โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาจากหัวบ้านถึงท้ายบ้าน บ้านสันนาหนองบัว หมู่10
11 ธันวาคม 2561 16:11 น. (อ่าน 10 ครั้ง)


ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล.พร้อมฝาปิด ซอยข้างวัด-ซอย4 บ้านหนองร่อง หมู่ 8
11 ธันวาคม 2561 16:06 น. (อ่าน 8 ครั้ง)


ราคากลาง โครงการถมหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น ซอย 2 ถึง ซอย 6 บ้านหนองครก หมู่ 6
11 ธันวาคม 2561 15:55 น. (อ่าน 9 ครั้ง)


แบบแปลน โครงการปรับปรุงระบบท่อประปา บ้านต้นม่วง หมู่ที่ 3
11 ธันวาคม 2561 13:11 น. (อ่าน 12 ครั้ง)


แบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง ซอย 3 (ดงเย็น) หมู่ที่ 5 บ้านแม่ผง
11 ธันวาคม 2561 13:10 น. (อ่าน 10 ครั้ง)


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในการจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบท่อประปา หมู่ที่ 3
11 ธันวาคม 2561 13:08 น. (อ่าน 10 ครั้ง)


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในการจ้างล
11 ธันวาคม 2561 11:51 น. (อ่าน 11 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายแบบเหลี่ยม ซอย 6/2 บ้านหนองคึก หมู่ที่ 8
06 ธันวาคม 2561 14:27 น. (อ่าน 17 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบเหลี่ยม ซอย 2 เชื่อมซอย 5 บ้านหนองคึก หมู่ที่ 8
06 ธันวาคม 2561 14:09 น. (อ่าน 15 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีเรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบเหลี่ยม ซอย 2/2 ต่อเนื่อง บ้านบัวสลี หมู่ที่ 12
06 ธันวาคม 2561 14:06 น. (อ่าน 16 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ ๓ บ้านป่าสักน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑ โครงการ
04 ธันวาคม 2561 09:07 น. (อ่าน 17 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างฌาปนสถาน บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 พฤศจิกายน 2561 16:50 น. (อ่าน 30 ครั้ง)


การประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
29 พฤศจิกายน 2561 13:50 น. (อ่าน 35 ครั้ง)


ร่างขอบเขตของงาน การจัดซื้อรถบรรทุกกระบะพื้นเรียบท้ายลาด (เทรลเลอร์) ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์
27 พฤศจิกายน 2561 15:50 น. (อ่าน 31 ครั้ง)


ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวยเรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะพื้นเรียบท้ายลาด (รถเทรลเลอร์) ขนาด 12 ล้อ 4 เพลา เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 9800 ซีซี
27 พฤศจิกายน 2561 15:48 น. (อ่าน 27 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายหน้าโรงไฟฟ้าชีวมวล หมู่ที่ 5 - หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลหล่ายงาว หมู่ที่ 4 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
26 พฤศจิกายน 2561 16:57 น. (อ่าน 39 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1ตัน
26 พฤศจิกายน 2561 10:08 น. (อ่าน 33 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โคร
21 พฤศจิกายน 2561 14:27 น. (อ่าน 38 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 เชื่อมกับหมู่ที่ 9 เทศบาลตำบลป่าก่อดำ (ต่อจากของเดิม) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤศจิกายน 2561 14:25 น. (อ่าน 39 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างก่อสร้างเหล็กเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทาง ซอย 3 (ดงเย็น) หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤศจิกายน 2561 14:18 น. (อ่าน 40 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
21 พฤศจิกายน 2561 14:15 น. (อ่าน 40 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 พฤศจิกายน 2561 09:01 น. (อ่าน 39 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฌาปนสถาน บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 พฤศจิกายน 2561 09:00 น. (อ่าน 40 ครั้ง)


 
การนำข่าวประกวดราคาไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/rss/news_bid.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"
กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่
* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
 
Untitled Document
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
เรียนภาษาอังกฤษที่แม่จัน
สอนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบตัวต่อตัว รับแปลเอกสาร EnglishBySimon โทร.095-597-0489, 0942206188, ID : hamiki
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com