"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน | ร่วมงานกับเรา |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา
เกาะติดข่าว จาก เชียงรายโฟกัส ทุกวัน

::: ข่าวประกวดราคา »
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ 7 บ้านปากกอง
20 กุมพาพันธ์ 2562 16:11 น. (อ่าน 11 ครั้ง)


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
20 กุมพาพันธ์ 2562 14:54 น. (อ่าน 12 ครั้ง)


ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
20 กุมพาพันธ์ 2562 13:46 น. (อ่าน 10 ครั้ง)


ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562
20 กุมพาพันธ์ 2562 10:16 น. (อ่าน 10 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างขุดลอกที่กักเก็บน้ำประปาเพื่อการเกษตรห้วยบง หมู่ที่ 3 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
18 กุมพาพันธ์ 2562 16:38 น. (อ่าน 14 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
15 กุมพาพันธ์ 2562 13:45 น. (อ่าน 17 ครั้ง)


ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 5 ตำบลจันจว้า 1ซอยบ้านนายเสาร์คำ รากะรินทร์ ถึงบ้านนายข่ายแก้ว กันแดง
15 กุมพาพันธ์ 2562 09:46 น. (อ่าน 20 ครั้ง)


ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด บ้านต้นยาง หมู่ 7 บริเวณซุ้มประตูวัดถึงบริเวณที่นานายวิชัย ชุ่มมงคล บริเวณตลาดชุมชน ถึงบ้านนายอาจ จันเป็ง บริเวณสามแยกบ้านนายอิ่น สุวรรณจักร์
15 กุมพาพันธ์ 2562 09:44 น. (อ่าน 26 ครั้ง)


ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบภูเขาขนาดใหญ่มาก สายน้ำตกหเวยผาปูน หมู่ที่ 14 บ้านเด่นภูเวียง
11 กุมพาพันธ์ 2562 14:01 น. (อ่าน 29 ครั้ง)


ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบภูเขาขนาดใหญ่มาก สายน้ำตกห้วยผาปูน หมู่ที่ 14 บ้านเด่นภูเวียง
06 กุมพาพันธ์ 2562 09:33 น. (อ่าน 45 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร ม.5,11,19
06 กุมพาพันธ์ 2562 09:19 น. (อ่าน 43 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตรม.5,11,19
06 กุมพาพันธ์ 2562 09:15 น. (อ่าน 44 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 3 สายห้วยบง - ห้วยดินแดง ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
05 กุมพาพันธ์ 2562 15:54 น. (อ่าน 45 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมพนังกั้นดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพญาไพรเล่ามา หมู่ 5
05 กุมพาพันธ์ 2562 11:33 น. (อ่าน 46 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สถานที่ดำเนินการหมู่ที่ 4,7,13
05 กุมพาพันธ์ 2562 10:01 น. (อ่าน 35 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตรสถานที่ดำเนินการหมู่ที่ 4,7,13
05 กุมพาพันธ์ 2562 09:55 น. (อ่าน 44 ครั้ง)


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านปากกอง ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
04 กุมพาพันธ์ 2562 16:18 น. (อ่าน 47 ครั้ง)


ตารางแสดงวงเงินก่อสร้างจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)
04 กุมพาพันธ์ 2562 14:33 น. (อ่าน 41 ครั้ง)


ประกวดราคาซื้อเตาเผาขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 มกราคม 2562 10:10 น. (อ่าน 65 ครั้ง)


ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวยเรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะพื้นเรียบท้ายลาด (รถเทรลเลอร์) ขนาด 12 ล้อ 4 เพลา เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 9800 ซีซี
14 ธันวาคม 2561 14:16 น. (อ่าน 51 ครั้ง)


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านร่องริว หมู่ที่ 12
14 ธันวาคม 2561 10:59 น. (อ่าน 39 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างฌาปนสถาน บ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 พฤศจิกายน 2561 16:50 น. (อ่าน 57 ครั้ง)


การประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
29 พฤศจิกายน 2561 13:50 น. (อ่าน 59 ครั้ง)


ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อประปาภายในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า บริเวณบ้านกิ่วพร้าว หมู่ที่ 4 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 สิงหาคม 2561 14:08 น. (อ่าน 41 ครั้ง)


เปิดเผยราคากลางแบบ ป.ป.ช 01 โครงการก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป e-bidding จำนวน 5 โครงการ
17 สิงหาคม 2561 08:59 น. (อ่าน 52 ครั้ง)


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
03 สิงหาคม 2561 17:01 น. (อ่าน 53 ครั้ง)


ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างซ่อมแซมระบบเดินท่อประปา ม.1,4
03 สิงหาคม 2561 11:41 น. (อ่าน 56 ครั้ง)03 สิงหาคม 2561 09:30 น. (อ่าน 64 ครั้ง)03 สิงหาคม 2561 09:18 น. (อ่าน 63 ครั้ง)


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอย 12 เชื่อมซอย 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 กรกฎาคม 2561 11:35 น. (อ่าน 55 ครั้ง)


 
การนำข่าวประกวดราคาไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/rss/news_bid.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"
กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่
* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
 
Untitled Document
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com