"chiangraifocus"

  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ |   คำถามที่พบบ่อย
x
ขณะนี้เรากำลังไลฟ์ คลิกที่นี่เพื่อชม
 
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา
เกาะติดข่าว จาก เชียงรายโฟกัส ทุกวัน

::: ข่าวประกวดราคา »
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประเภทงานพนังกั้นน้ำ จำนวน 8 โครงการ
18 ตุลาคม 2561 18:41 น. (อ่าน 15 ครั้ง)


ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประเภทงานทาง จำนวน ๖ โครงการ
18 ตุลาคม 2561 14:16 น. (อ่าน 11 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ตุลาคม 2561 13:13 น. (อ่าน 10 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลาง(ราคาอ้างอิง) แบบ บก.06 ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
18 ตุลาคม 2561 13:00 น. (อ่าน 8 ครั้ง)


ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน
18 ตุลาคม 2561 12:59 น. (อ่าน 8 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริรหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู๋ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 9 เทศบาลตำบลป่าก่อดำ (ต่อจากของเดิม) จำนวน 1 โคงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ตุลาคม 2561 11:38 น. (อ่าน 11 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 เชื่อมกับหมู่ที่ 2 ตำบลบัวสลี จำนวน 1 โครงการ โดยเฉพาะเจาะจง
16 ตุลาคม 2561 11:36 น. (อ่าน 12 ครั้ง)


ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ
11 ตุลาคม 2561 14:09 น. (อ่าน 23 ครั้ง)


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 เทศบาลตำบลป่าก่อดำ (ต่อจากของเดิม)
11 ตุลาคม 2561 14:04 น. (อ่าน 18 ครั้ง)


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 เชื่อมหมู่ที่่ 2 ตำบลบัวสลี
11 ตุลาคม 2561 13:52 น. (อ่าน 21 ครั้ง)


แบบแปลนโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสันหนองบัวเชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลบัวสลี
11 ตุลาคม 2561 13:45 น. (อ่าน 18 ครั้ง)


แบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านสันหนองล้อม เชื่อม หมู่ที่ 9 เทศบาลตำบลป่าก่อดำ (ต่อจากของเดิม)
11 ตุลาคม 2561 13:42 น. (อ่าน 18 ครั้ง)


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ไร่
10 ตุลาคม 2561 10:26 น. (อ่าน 24 ครั้ง)


ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
09 ตุลาคม 2561 16:33 น. (อ่าน 19 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
08 ตุลาคม 2561 14:46 น. (อ่าน 25 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
08 ตุลาคม 2561 14:43 น. (อ่าน 23 ครั้ง)08 ตุลาคม 2561 09:16 น. (อ่าน 21 ครั้ง)04 ตุลาคม 2561 10:07 น. (อ่าน 43 ครั้ง)


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลแม่ไร่
03 ตุลาคม 2561 09:57 น. (อ่าน 24 ครั้ง)


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอย 12 เชื่อมซอย 13 ตำบลแม่ไร่
02 ตุลาคม 2561 11:37 น. (อ่าน 24 ครั้ง)


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอย 12 เชื่อมซอย 13 ตำบลแม่ไร่
02 ตุลาคม 2561 11:20 น. (อ่าน 29 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำหนองผา โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่๑๐
01 ตุลาคม 2561 14:20 น. (อ่าน 26 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
28 กันยายน 2561 14:46 น. (อ่าน 36 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร
28 กันยายน 2561 14:45 น. (อ่าน 29 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร
28 กันยายน 2561 14:22 น. (อ่าน 36 ครั้ง)


ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษร
28 กันยายน 2561 14:21 น. (อ่าน 23 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร
28 กันยายน 2561 14:06 น. (อ่าน 24 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร
28 กันยายน 2561 14:05 น. (อ่าน 27 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคาร ศพด.
28 กันยายน 2561 13:51 น. (อ่าน 25 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงอาคาร ศพด.
28 กันยายน 2561 13:46 น. (อ่าน 24 ครั้ง)


 
การนำข่าวประกวดราคาไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/rss/news_bid.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"
กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่
* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
 
Untitled Document
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
New Win Too Education
เรียนภาษาจีนกับครูมือชีพ ตรงข้ามคลินิกหมอประจักษ์ Tel.082 -296-9350
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com