สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version
"chiangraifocus"
 
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา
เกาะติดข่าว จาก เชียงรายโฟกัส ทุกวัน

::: ข่าวประกวดราคา »
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
21 ตุลาคม 2559 13:41 น. (อ่าน 12 ครั้ง)


ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเสนอราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะจุดชมวิวห้วยเอียน หมู่ที่ 6 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
20 ตุลาคม 2559 16:15 น. (อ่าน 18 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศประมูลราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรยางพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
20 ตุลาคม 2559 15:38 น. (อ่าน 14 ครั้ง)


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเขื่อนไขการประมูลจ้างเหมา โครงการซ่อมสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (
20 ตุลาคม 2559 11:44 น. (อ่าน 11 ครั้ง)


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
20 ตุลาคม 2559 11:19 น. (อ่าน 12 ครั้ง)


ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
18 ตุลาคม 2559 16:43 น. (อ่าน 20 ครั้ง)


ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
07 ตุลาคม 2559 11:18 น. (อ่าน 39 ครั้ง)


ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 1 บ้านหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
07 ตุลาคม 2559 11:16 น. (อ่าน 36 ครั้ง)


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
04 ตุลาคม 2559 12:16 น. (อ่าน 47 ครั้ง)


ประกาศราคากลางงานก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว หมู่ที่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ( แบบตกลงราคา )
03 ตุลาคม 2559 15:22 น. (อ่าน 32 ครั้ง)


ประกาศราคากลาง ปปช. งานก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ องค์การส่วนตำบลทรายขาว หมู่ที่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (แบบตกลงราคา)
03 ตุลาคม 2559 15:22 น. (อ่าน 30 ครั้ง)


ประกาศราคากลางงานขยายระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ( แบบตกลงราคา )
03 ตุลาคม 2559 15:21 น. (อ่าน 27 ครั้ง)


ประกาศราคากลาง ปปช. งานขยายระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (แบบตกลงราคา)
03 ตุลาคม 2559 15:21 น. (อ่าน 27 ครั้ง)


ประกาศราคากลางงานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาววัง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ( แบบตกลงราคา )
03 ตุลาคม 2559 15:20 น. (อ่าน 30 ครั้ง)


ประกาศราคากลาง ปปช. งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแม่คาววัง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (แบบตกลงราคา)
03 ตุลาคม 2559 15:20 น. (อ่าน 25 ครั้ง)


ประกาศราคากลางงานปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแดงใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ( แบบตกลงราคา )
03 ตุลาคม 2559 15:19 น. (อ่าน 41 ครั้ง)


ประกาศราคากลาง ปปช. งานปปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแดงใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (แบบตกลงราคา)
03 ตุลาคม 2559 15:18 น. (อ่าน 32 ครั้ง)


ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 5 บ้านทรายมูล หมู่ที่ 2
03 ตุลาคม 2559 15:11 น. (อ่าน 29 ครั้ง)


ประกาศราคากลางงานปรับปรุงถนนผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโป่งทวี หมู่ที่ 16 – บ้านหนองผักจิก หมู่ที่ 4 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
30 กันยายน 2559 11:03 น. (อ่าน 29 ครั้ง)


ประกาศราคากลางงานปรับปรุงถนนผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสันทราย(ศรีหงก) หมู่ที่ 1 – บ้านร่องธาร หมู่ที่ 11 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
30 กันยายน 2559 11:03 น. (อ่าน 22 ครั้ง)


ประกาศราคากลาง ปปช. งานปรับปรุงถนนผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโป่งทวี หมู่ที่ 16 – บ้านหนองผักจิก หมู่ที่ 4 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
30 กันยายน 2559 11:00 น. (อ่าน 23 ครั้ง)


ประกาศราคากลาง ปปช. งานปรับปรุงถนนผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสันทราย(ศรีหงก) หมู่ที่ 1 – บ้านร่องธาร หมู่ที่ 11 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
30 กันยายน 2559 10:59 น. (อ่าน 31 ครั้ง)


เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2559 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสันทราย(ศรีหงก) หมู่ที่ 1 – บ้านร่องธาร หมู่ที่ 11
30 กันยายน 2559 10:53 น. (อ่าน 25 ครั้ง)


เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 4/2559 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโป่งทวี หมู่ที่ 16 – บ้านหนองผักจิก หมู่ที่ 4
30 กันยายน 2559 10:53 น. (อ่าน 23 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง ประมูลราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction)
30 กันยายน 2559 10:52 น. (อ่าน 21 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์ซ่อมสร้างถนนผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavenent In – Place Recycling)
29 กันยายน 2559 18:52 น. (อ่าน 18 ครั้ง)


ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่
29 กันยายน 2559 14:13 น. (อ่าน 15 ครั้ง)


ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อ โครกงารปรับปรุงระบบท่อประปาภายในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า เส้นทางตั้งแต่ประปาหนองเขียว ถึงบ้านป่าบงหลวง ต.จันจว้าใต้
29 กันยายน 2559 13:42 น. (อ่าน 15 ครั้ง)


ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่โดยรอบบริเวณสูบน้ำประปาหนองเขียว
28 กันยายน 2559 15:16 น. (อ่าน 14 ครั้ง)


ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาบ้านสันทางหลวง หมู่ที่ 10 ต.จันจว้าใต้
28 กันยายน 2559 14:52 น. (อ่าน 12 ครั้ง)


 
การนำข่าวประกวดราคาไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/rss/news_bid.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"
กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่
* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
คลินิกศัลยกรรมหมอชาตรี จ.เชียงราย
ให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงาม โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากว่า 20 ปี โทร.081-568-4767
http://www.doctorchatree.com
 
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
เชียงรายศัลยกรรมความงามคลินิก
เสริมจมูก ทำตา ตัดปาก เสริมคาง ตัดกราม ตัดท้อง เสริมหน้าอก รีแพร์ แปลงเพศฯลฯ โดย ผศ.น.พ.ชาตรี พรหมโชติ T.086-3545-748
https://www.facebook.com/ChiangRaiSurgery
อนุบาลสามภาษา อำไพ ระบบ interkids
บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม เรียนกับครูชาวอังกฤษ (ทุกวันทุกชั้น) ครูชาวจีน และครูไทย ที่มีคุณภาพ รับตั้งแต่ 1.10 - 6 ปี
Sakura Language School
เปิดคอร์สสอนภาษาญี่ปุ่น สำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-767-776 , 052-029-996
โรงเรียนภาษามินนะโนะ
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น, แปลภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษ, รับรองกระทรวง-กงสุล, ดำเนินจดทะเบียนสมรส
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ เข้ารับการอบรมภาษาอาเซียน หลักสูตร 30 ชั่วโมง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
Friends-Inter Education Center ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย
สอบถามเพิ่มเติม Tel: 095-4539592,088-2695495 / Line id: f.inter
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016
http://www.chiangraifocus.com