สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version
"chiangraifocus"
 
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา
เกาะติดข่าว จาก เชียงรายโฟกัส ทุกวัน

::: ข่าวประกวดราคา »
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
20 กุมพาพันธ์ 2560 13:53 น. (อ่าน 21 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบูซอ ม.4
20 กุมพาพันธ์ 2560 09:31 น. (อ่าน 22 ครั้ง)


ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน
17 กุมพาพันธ์ 2560 12:04 น. (อ่าน 29 ครั้ง)


ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 โครงการ ม.4 และ ม.12
17 กุมพาพันธ์ 2560 12:03 น. (อ่าน 35 ครั้ง)


ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 7 (หินลาดใน)
17 กุมพาพันธ์ 2560 10:17 น. (อ่าน 30 ครั้ง)


ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 7 (หินลาดใน)
17 กุมพาพันธ์ 2560 10:16 น. (อ่าน 29 ครั้ง)


จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อแสง ม.2
16 กุมพาพันธ์ 2560 18:13 น. (อ่าน 29 ครั้ง)


ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านแสงใต้ ม.10
16 กุมพาพันธ์ 2560 18:06 น. (อ่าน 28 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18
15 กุมพาพันธ์ 2560 16:02 น. (อ่าน 42 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17
15 กุมพาพันธ์ 2560 16:01 น. (อ่าน 37 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11
15 กุมพาพันธ์ 2560 16:01 น. (อ่าน 36 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10
15 กุมพาพันธ์ 2560 16:01 น. (อ่าน 37 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8
15 กุมพาพันธ์ 2560 16:00 น. (อ่าน 38 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
15 กุมพาพันธ์ 2560 16:00 น. (อ่าน 39 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6
15 กุมพาพันธ์ 2560 16:00 น. (อ่าน 37 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 ช่วง หมู่ที่ 4
15 กุมพาพันธ์ 2560 15:59 น. (อ่าน 34 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
15 กุมพาพันธ์ 2560 15:58 น. (อ่าน 39 ครั้ง)


ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ภายในโรงเรียนเทศบาล2(บ้านใหม่) หมู่ 1
10 กุมพาพันธ์ 2560 10:07 น. (อ่าน 69 ครั้ง)


ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล.พร้อมฝาปิด บ้านป่าสักหลวง ม.2
10 กุมพาพันธ์ 2560 10:04 น. (อ่าน 40 ครั้ง)


ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล.บ้านสันต๋อ หมู่ที่ 6
09 กุมพาพันธ์ 2560 14:39 น. (อ่าน 42 ครั้ง)


ประกาศผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านโป่งเทวี หมู่ที่ 5
09 กุมพาพันธ์ 2560 14:37 น. (อ่าน 41 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม้งแปดหลัง หมู่ 12
08 กุมพาพันธ์ 2560 13:08 น. (อ่าน 53 ครั้ง)


รายการการประมาณการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 16
08 กุมพาพันธ์ 2560 09:16 น. (อ่าน 53 ครั้ง)


ราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านป่าถ่อน ม.11
07 กุมพาพันธ์ 2560 15:48 น. (อ่าน 40 ครั้ง)


ราคากลางโครงการก่สร้างห้องน้ำห้องส้วมประปาหนองเขียว
07 กุมพาพันธ์ 2560 15:40 น. (อ่าน 38 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ม.11 บ้านพญาไพรลิทู่
03 กุมพาพันธ์ 2560 09:59 น. (อ่าน 54 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ 2 บ้านแสนเมืองโก
03 กุมพาพันธ์ 2560 09:58 น. (อ่าน 47 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าโรงไฟฟ้า บ้านแจมป๋อง หมู่ที่ 5 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
01 กุมพาพันธ์ 2560 10:09 น. (อ่าน 50 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม ซอย 1 บ้านห้วยเอียน หมู่ที่ 6 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
01 กุมพาพันธ์ 2560 10:06 น. (อ่าน 46 ครั้ง)


ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน
27 มกราคม 2560 08:51 น. (อ่าน 63 ครั้ง)


 
การนำข่าวประกวดราคาไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/rss/news_bid.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"
กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่
* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
คลินิกศัลยกรรมหมอชาตรี จ.เชียงราย
ให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงาม โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากว่า 20 ปี โทร.081-568-4767
http://www.doctorchatree.com
 
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
เชียงรายศัลยกรรมความงามคลินิก
เสริมจมูก ทำตา ตัดปาก เสริมคาง ตัดกราม ตัดท้อง เสริมหน้าอก รีแพร์ แปลงเพศฯลฯ โดย ผศ.น.พ.ชาตรี พรหมโชติ T.086-3545-748
https://www.facebook.com/ChiangRaiSurgery
Untitled Document
อนุบาลสามภาษา อำไพ ระบบ interkids
บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม เรียนกับครูชาวอังกฤษ (ทุกวันทุกชั้น) ครูชาวจีน และครูไทย ที่มีคุณภาพ รับตั้งแต่ 1.10 - 6 ปี
Sakura Language School
เปิดคอร์สสอนภาษาญี่ปุ่น สำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-767-776 , 052-029-996
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
Friends-Inter Education Center ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย
สอบถามเพิ่มเติม Tel: 095-4539592,088-2695495 / Line id: f.inter
New Win Too Education
เรียนภาษาจีนกับครูมือชีพ ตรงข้ามคลินิกหมอประจักษ์ Tel.082 -296-9350
สมายด์ คิดส์ เนิสเซอรี่ (Slime Kids Nursery)
รับเลี้ยงเด็กตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป สถานที่สะอาด ปลอดภัย เน้นความรัก ความเข้าใจ เน้นกิจกรรมเสริมพัฒนา มีเครื่องปรับอากาศ กล้องวงจรปิด โทร.099-1430909, 090-0590555
กวดวิชาดาวนภา ติวสอบ ทหาร-ตำรวจ
สอบติดบรรจุข้าราชการทันที รับชาย-หญิง อายุ 13-35 ปี สนใจโทร.082-4566522
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2016
http://www.chiangraifocus.com