"chiangraifocus"
  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
 
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา
เกาะติดข่าว จาก เชียงรายโฟกัส ทุกวัน

::: ข่าวประกวดราคา »
ยกเลิกประกาศจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะพื้นเรียบท้ายลาด (รถเทรลเลอร์) ขนาด 12 ล้อ 4 เพลา เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 9800 ซีซี
20 กันยายน 2561 14:04 น. (อ่าน 6 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบถนนคอนกรีตเสริมเห
19 กันยายน 2561 15:51 น. (อ่าน 5 ครั้ง)


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันหนองบัว หมู่ 11 เชื่อมกับหมู่ที่ 2 ตำบลบัวสลี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กันยายน 2561 15:50 น. (อ่าน 6 ครั้ง)


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
19 กันยายน 2561 15:46 น. (อ่าน 8 ครั้ง)14 กันยายน 2561 16:53 น. (อ่าน 27 ครั้ง)


แบบ ป.ป.ช.1 จำนวน 14 โครงการ(จ่ายขาด)
12 กันยายน 2561 14:01 น. (อ่าน 33 ครั้ง)


ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวยเรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะพื้นเรียบท้ายลาด (รถเทรลเลอร์) ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
10 กันยายน 2561 17:21 น. (อ่าน 27 ครั้ง)


ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางและร่างขอบเขตงานการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะพื้นเรียบท้ายลาด (เทรลเลอร์) ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย
10 กันยายน 2561 17:17 น. (อ่าน 26 ครั้ง)


เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๑ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำหนองผา โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่๑๐ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
10 กันยายน 2561 13:57 น. (อ่าน 23 ครั้ง)


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำหนองผา โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่๑๐ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 กันยายน 2561 13:56 น. (อ่าน 29 ครั้ง)


ประกาศราคากลางและคุณลักษณะเครื่องเล่นสนามสถานศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
10 กันยายน 2561 10:54 น. (อ่าน 29 ครั้ง)


ปร 4,5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยภายในตำบล
07 กันยายน 2561 09:01 น. (อ่าน 32 ครั้ง)


ปร 4,5 โครงการซ่อมแซมตลิ่งลำน้ำแม่กรณ์
07 กันยายน 2561 08:59 น. (อ่าน 27 ครั้ง)


ปร 4, 5 โครงการซ่อมแซมตลิ่งลำน้ำแม่กรณ์ด้วยการเรียงกระสอบทรายผสมปูนซีเมนต์พร้อมตอกเข็มไม้ยูคา ขนาด 4 นิ้ว
07 กันยายน 2561 08:57 น. (อ่าน 30 ครั้ง)


ประกาศราคากลาง ดำเนินงานซ่อมแซม จำนวน 3 โครงการ
07 กันยายน 2561 08:54 น. (อ่าน 32 ครั้ง)06 กันยายน 2561 11:24 น. (อ่าน 33 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 โครงการ (เลขที่โครงการ E004-E005)
06 กันยายน 2561 08:55 น. (อ่าน 37 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อชุดไมโครโฟนพร้อมลำโพงสำหรับผู้ร่วมประชุม จำนวน 10 ชุด ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
05 กันยายน 2561 14:40 น. (อ่าน 46 ครั้ง)


แบบสรุปราคากลางงานโครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำหนองผา โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่๑๐ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
04 กันยายน 2561 19:13 น. (อ่าน 32 ครั้ง)


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างงานโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำหนองผา โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่๑๐ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
04 กันยายน 2561 18:33 น. (อ่าน 32 ครั้ง)


ร่างประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านแม่หม้อ ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 กันยายน 2561 17:20 น. (อ่าน 46 ครั้ง)


ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุงไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน
03 กันยายน 2561 17:12 น. (อ่าน 41 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 3 โครงการ (เลขที่โครงการ E001-E003)
03 กันยายน 2561 14:17 น. (อ่าน 28 ครั้ง)


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาเปิด - ปิด หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 สิงหาคม 2561 09:29 น. (อ่าน 34 ครั้ง)


แบบแปลนจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาเปิด - ปิด หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 สิงหาคม 2561 09:28 น. (อ่าน 33 ครั้ง)


ราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาเปิด - ปิด หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 สิงหาคม 2561 09:27 น. (อ่าน 32 ครั้ง)


เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เลขที่ 6/2561 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาเปิด - ปิด หมู่ 1
31 สิงหาคม 2561 09:24 น. (อ่าน 26 ครั้ง)


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาเปิด - ปิด หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 สิงหาคม 2561 09:23 น. (อ่าน 36 ครั้ง)


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้ปกครองพร้อมบอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียน อบต.ศรีดอนมูลฯ บ้านด้าย หมู่ 3
29 สิงหาคม 2561 11:32 น. (อ่าน 34 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าพื้นที่การเกษตร ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
28 สิงหาคม 2561 15:29 น. (อ่าน 24 ครั้ง)


 
การนำข่าวประกวดราคาไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/rss/news_bid.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"
กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่
* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
 
Untitled Document
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
New Win Too Education
เรียนภาษาจีนกับครูมือชีพ ตรงข้ามคลินิกหมอประจักษ์ Tel.082 -296-9350
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com