"chiangraifocus"
  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
 
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา
เกาะติดข่าว จาก เชียงรายโฟกัส ทุกวัน

::: ข่าวประกวดราคา »
ราคากลาง โครงการขยายถนนลูกรัง จากบ้านนายสมบัติ ถึงซอยบ้านนางวราพร บ้านป่าสักหลวง หมู่ที่ 1 ต.จจต.
22 พฤษภาคม 2561 11:22 น. (อ่าน 3 ครั้ง)


ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากประปาหนองเขียว-ปางควายบ้านป่าสักหลวง บ้านป่าสักหลวง หมู่ที่ 2
22 พฤษภาคม 2561 11:21 น. (อ่าน 2 ครั้ง)


ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณใจ๋บ้าน ซอย 3.2 ถึง ซอย 5 บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลจันจว้า
22 พฤษภาคม 2561 11:19 น. (อ่าน 3 ครั้ง)


ราคากลาง โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายหลัก บริเวณ ซอย 3 ถึงซอย 4 บ้านม่วงหมูสี ม.7 ต.จจต.
22 พฤษภาคม 2561 11:18 น. (อ่าน 2 ครั้ง)


ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณซอยมิตรสัมพันธ์ บ้านสันนาหนองบัว หมู่ที่ 10 ตำบลจันจว้า
22 พฤษภาคม 2561 11:15 น. (อ่าน 2 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ไตรมาส 3 สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน สพฐ..ในเขตตำบลเทอดไทย จำนวน 11 แห่ง
21 พฤษภาคม 2561 16:51 น. (อ่าน 6 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ไตรมาส 3 สำหรับเด็กนักเรียน ศพด.ในเขตตำบลเทอดไทย จำนวน 18 ศูนย์
21 พฤษภาคม 2561 16:50 น. (อ่าน 6 ครั้ง)


ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
21 พฤษภาคม 2561 14:38 น. (อ่าน 8 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านทรงแชมเปญ หมู่ที่ 11  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)
21 พฤษภาคม 2561 12:08 น. (อ่าน 9 ครั้ง)


ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องคือ หมู่ที่ 6 ตำบลผางาม
18 พฤษภาคม 2561 09:39 น. (อ่าน 21 ครั้ง)


ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบคลอง, ซอย 2 บ้านเนินสยาม หมู่ที่ 10 ตำบลผางาม
18 พฤษภาคม 2561 09:21 น. (อ่าน 20 ครั้ง)


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บ้านดงมะตื๋นใหม่ หมู่ที่ 15 ตำบลผางาม
18 พฤษภาคม 2561 09:20 น. (อ่าน 20 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7
17 พฤษภาคม 2561 19:10 น. (อ่าน 19 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บล็อกคอนเวิร์ส) และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมไหล่ทาง บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 7
17 พฤษภาคม 2561 19:10 น. (อ่าน 21 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหนองยาว บ้านป่าแฝ หมู่ที่ 3
17 พฤษภาคม 2561 19:09 น. (อ่าน 19 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำจำเหนือ หมู่ที่ 11
17 พฤษภาคม 2561 19:07 น. (อ่าน 21 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6
17 พฤษภาคม 2561 10:50 น. (อ่าน 20 ครั้ง)


ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6
17 พฤษภาคม 2561 10:49 น. (อ่าน 19 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 24
16 พฤษภาคม 2561 10:26 น. (อ่าน 23 ครั้ง)


ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 24
16 พฤษภาคม 2561 10:25 น. (อ่าน 25 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 11
16 พฤษภาคม 2561 10:11 น. (อ่าน 26 ครั้ง)


ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 11
16 พฤษภาคม 2561 10:08 น. (อ่าน 23 ครั้ง)


ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิดและรางระบายน้ำแบบรางวีพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ 5
16 พฤษภาคม 2561 09:59 น. (อ่าน 25 ครั้ง)


ปรกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิดและรางระบายน้ำแบบรางวีพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ที่ 5
16 พฤษภาคม 2561 08:36 น. (อ่าน 23 ครั้ง)


ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรตำบลแม่ต๋ำ
15 พฤษภาคม 2561 16:37 น. (อ่าน 26 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8
15 พฤษภาคม 2561 09:48 น. (อ่าน 26 ครั้ง)


ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8
15 พฤษภาคม 2561 09:47 น. (อ่าน 24 ครั้ง)


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2561
11 พฤษภาคม 2561 14:27 น. (อ่าน 43 ครั้ง)


ราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2561
11 พฤษภาคม 2561 14:20 น. (อ่าน 33 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 25
11 พฤษภาคม 2561 10:47 น. (อ่าน 36 ครั้ง)


 
การนำข่าวประกวดราคาไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/rss/news_bid.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"
กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่
* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
คลินิกศัลยกรรมหมอชาตรี จ.เชียงราย
ให้บริการด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมความงาม โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากว่า 20 ปี โทร.081-568-4767
http://www.doctorchatree.com
 
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
เชียงรายศัลยกรรมความงามคลินิก
เสริมจมูก ทำตา ตัดปาก เสริมคาง ตัดกราม ตัดท้อง เสริมหน้าอก รีแพร์ แปลงเพศฯลฯ โดย ผศ.น.พ.ชาตรี พรหมโชติ T.086-3545-748
https://www.facebook.com/ChiangRaiSurgery
Untitled Document
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
New Win Too Education
เรียนภาษาจีนกับครูมือชีพ ตรงข้ามคลินิกหมอประจักษ์ Tel.082 -296-9350
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com