"chiangraifocus"
  สมัครสมาชิก |  ล็อคอิน |  ติดต่อโฆษณา | ติดต่อทีมงาน |  Mobile Version |   บริการของเว็บ
 
 รวมข่าวสารเชียงราย ข่าวกิจกรรม เทศกาล งานแสดง ข่าวสังคมธุรกิจ ข่าวประกวดราคา
เกาะติดข่าว จาก เชียงรายโฟกัส ทุกวัน

::: ข่าวประกวดราคา »
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอย 12 เชื่อมซอย 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 กรกฎาคม 2561 11:35 น. (อ่าน 9 ครั้ง)


ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมเสริมผิวถนนจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Over Lay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น 445 สายแม่คำฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 9 - เชื่อมม่วงหมูสี (แท่นทอง) ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 กรกฎาคม 2561 16:51 น. (อ่าน 10 ครั้ง)


ราคากลาง ปปช. ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมเสริมผิวถนนจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Over Lay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น 445 สายแม่คำฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 9 - เชื่อมบ้านม่วงหมูสี(แท่นทอง)
19 กรกฎาคม 2561 16:31 น. (อ่าน 11 ครั้ง)


ขอบเขตงาน ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมเสริมผิวถนนจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Over Lay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น 445 สายแม่คำฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 9 - เชื่อมบ้านม่วงหมูสี(แท่นทอง)
19 กรกฎาคม 2561 16:31 น. (อ่าน 11 ครั้ง)


ปร.5 ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมเสริมผิวถนนจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Over Lay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น 445 สายแม่คำฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 9 - เชื่อมบ้านม่วงหมูสี(แท่นทอง)
19 กรกฎาคม 2561 16:30 น. (อ่าน 10 ครั้ง)


ปร.4 ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมเสริมผิวถนนจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Over Lay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น 445 สายแม่คำฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 9 - เชื่อมบ้านม่วงหมูสี(แท่นทอง)
19 กรกฎาคม 2561 16:29 น. (อ่าน 11 ครั้ง)


ป้าย ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมเสริมผิวถนนจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Over Lay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น 445 สายแม่คำฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 9 - เชื่อมบ้านม่วงหมูสี(แท่นทอง)
19 กรกฎาคม 2561 16:29 น. (อ่าน 10 ครั้ง)


ประกาศ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19 กรกฎาคม 2561 09:44 น. (อ่าน 8 ครั้ง)


การจ้างออกแบบตกแต่ง อาคารสำนักงาน องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย สำนักงานเชียงราย
17 กรกฎาคม 2561 15:49 น. (อ่าน 15 ครั้ง)


ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านป่าสักหลวง หมู่ที่ 1 บริเวณข้างบ้านนายชูศักดิ์ ถึงบ้านนางจุรีย์รัตน์
17 กรกฎาคม 2561 11:18 น. (อ่าน 14 ครั้ง)


ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 1 บ้านป่าถ่อน หมู่ที่ 11 ตำบลจันจว้าใต้
13 กรกฎาคม 2561 14:41 น. (อ่าน 24 ครั้ง)


ประกาศยกเลิกราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ รร.องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ฯ
12 กรกฎาคม 2561 13:26 น. (อ่าน 30 ครั้ง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอย 12 เชื่อมซอย 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 กรกฎาคม 2561 16:44 น. (อ่าน 27 ครั้ง)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรด้วยหินคลุก หมู่ที่ ๒,๓,๗,๘,๑๐,๑๑,๑๓ และ เสริมคันตลิ่งแม่น้ำจันด้วยซากคอนกรีตป้องกันการกัดเซาะ หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 กรกฎาคม 2561 15:27 น. (อ่าน 25 ครั้ง)


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)
11 กรกฎาคม 2561 10:24 น. (อ่าน 26 ครั้ง)


ราคากลาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 8 ถนนเชื่อมบ้านธิ หมู่ 8
10 กรกฎาคม 2561 15:11 น. (อ่าน 22 ครั้ง)


ราคากลาง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 5 เข้าพื้นที่การเกษตร(ทุ่งป่าอ้อ)
10 กรกฎาคม 2561 15:05 น. (อ่าน 23 ครั้ง)


ประกาศผลการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเข้าสู่ถนนห้วยเก๊าค่า บ้านป่ามื่น ม.8
07 กรกฎาคม 2561 14:55 น. (อ่าน 31 ครั้ง)


ประกาศผลการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิดถนนภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ต๋ำกลาง ม.5
07 กรกฎาคม 2561 14:53 น. (อ่าน 30 ครั้ง)


ประกาศผลการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิดถนนภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อแสง ม.2
07 กรกฎาคม 2561 14:52 น. (อ่าน 29 ครั้ง)


ประกาศผลการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเรียงหินใหญ่แนวตลิ่งลำห้วยน้ำต๋ำ บ้านแม่ต๋ำต้นโพธิ์ ม.11
07 กรกฎาคม 2561 14:43 น. (อ่าน 31 ครั้ง)


ร่างประกาศ การประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 กรกฎาคม 2561 11:20 น. (อ่าน 24 ครั้ง)


การเปิดเผยราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถกระเช้า จำนวน 1 คัน
06 กรกฎาคม 2561 11:03 น. (อ่าน 27 ครั้ง)


ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรด้วยหินคลุก
05 กรกฎาคม 2561 16:40 น. (อ่าน 32 ครั้ง)


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
04 กรกฎาคม 2561 16:36 น. (อ่าน 41 ครั้ง)


ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมอาคารสถานที่โรงเรียนหนองบัวสดเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวสด
03 กรกฎาคม 2561 10:13 น. (อ่าน 30 ครั้ง)


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ตามกฎหมาย ป.ป.ช.) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอย 12 เชื่อมซอย 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มิถุนายน 2561 14:36 น. (อ่าน 47 ครั้ง)


แบบแปลนจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอย 12 เชื่อมซอย 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มิถุนายน 2561 14:08 น. (อ่าน 40 ครั้ง)


ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอย 12 เชื่อมซอย 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มิถุนายน 2561 14:07 น. (อ่าน 30 ครั้ง)


เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เลขที่ 2/2561 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอย 12 เชื่อมซอย 13
29 มิถุนายน 2561 14:06 น. (อ่าน 32 ครั้ง)


 
การนำข่าวประกวดราคาไปติดที่หน้าเว็บไซต์ของท่านสามารถ ใช้คำสั่ง iframe ดึงโค๊ดนี้ไปแปะได้เลยครับ
"<iframe src="http://www.chiangraifocus.com/rss/news_bid.php" width="100%" height="100%" frameborder="0"></iframe>"
กรณีที่ต้องการดึงข่าวแบบ RSS ให้ คลิกที่นี่
* มีปัญหาการใช้งานแจ้งไปได้ที่เมล์
 
ข่าวสารเชียงราย by เชียงรายโฟกัสดอทคอม, เว็บไซต์ข่าวเชียงราย
 
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จองโรงแรมเชียงราย
บริการรับจองโรงแรมในจังหวัดเชียงราย ราคาประหยัด รับส่วนลดสูงสุด 75% Online Booking
 
 
Untitled Document
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นมินนะโนะ
แปลเอกสารญี่ปุ่น-อังกฤษ,รับรองกระทรวงฯ
ดำเนินการจดทะเบียนสมรส โทร/ไลน์ 0815308720
New Win Too Education
เรียนภาษาจีนกับครูมือชีพ ตรงข้ามคลินิกหมอประจักษ์ Tel.082 -296-9350
Chaimagic academy
เชียงรายมายากล ตัวตลก ตัวการ์ตูน ลูกโป่งแฟนซี โดยทีมงานคุณภาพ : นำเสนอความบันเทิงในรูปแบบมายากล รับจัดแสดงมายากลทุกรูปแบบ / สอนมายากล / โบโซ่ลูกโป่ง / มัสคอต / ลูกโป่งประดับ รับจัดแสดงมายากล/รับจัดแสดงมายากลเวที ระยะใกล้ เปิดตัวรถ สินค้า งานเทศกาลประจำปีฯลฯ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์การแสดงทั่วภาคเหนือ และกรุงเทพมหานคร พร้อมออกแบบการแสดงให้ตรงกับคอยเซ็ปของงาน (มายากลระยะใกล้บนโต้ะอาหาร มายากลเด็ก) โทร 085 714 6103
Firm Friends Education and Visa Consultant (AVSS)
ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย AVSS สาขาแยกสหมิตร
เรียนต่อ ออสเตรเลีย & อินเดีย ไม่ยาก ถ้าปรึกษาเรา โทร. 099 370 5159, 052 021 517
 
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเชียงรายโฟกัส
กิจกรรมของเว็บ
ติดต่อโฆษณา
ติดต่อทีมงาน
ช่วยเหลือ
แจ้งปัญหาการใช้งาน/อัพเดทข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
ส่งข้อเสนอแนะการพัฒนาเว็บไซต์
แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
ข้อมูลเพิ่มเติม
สถิติ โดยรวมของเว็บ
สถิติ ปี 2012 | สถิติปี 2013
สถิติเว็บไซต์ ปัจจุบัน stats | histats
เว็บไซต์ V.2010 , V.2012
ข้อมูลบริการ
+ ฝากประกาศข่าว + ฝากประกาศตำแหน่งงาน
+ ลงทะเบียนหางาน(ฝากประวัติ) + เพิ่มที่พัก กิน ดื่ม เที่ยว ทัวร
+ เพิ่มข้อมูลธุรกิจ (ไดเร็กทอรี่) + จองโรงแรมเชียงราย
+ เพิ่มธุรกิจบนแผนที่ออนไลน + เพิ่มโปรโมชั่น ส่วนลด
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดีสุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 พิกเซล บนโปรแกรมบราวเซอร์ Google Chorm หรือ Mozilla Firefox
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007-2018
http://www.chiangraifocus.com